Τρίτη 20 Απριλίου 2010

Δελτίον Τύπου:"Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ..."

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 20ῇ Ἀπριλίου 2010
Ἀριθ. Πρωτ. 23

 ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
 « Ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, τὴν ὁποία διέρχεται ἡ Χώρα μας, τὰ ἐθνικὰ θέματα ἔχουν τεθῆ στὸ περιθώριο. Προσωπικῶς, δὲν μὲ φοβίζει ἡ κακὴ πορεία τῶν οἰκονομικῶν. Μὲ φοβίζει καὶ μὲ προβληματίζει ἡ ὑποβάθμιση τῶν ζητημάτων, ποὺ ἀφοροῦν στὴν πορεία τοῦ Ἔθνους. Ἔτσι,
 1) Καθηγήτρια ποὺ διδάσκει σὲ ΕΠΑΛ τοῦ Πειραιᾶ στὸ ὁποῖο φοιτοῦν πολλὰ Πακιστανάκια, Ἀλβανάκια καὶ ἀπὸ λοιπὲς χῶρες, ἐγνωστοποίησε τὰ ἑξῆς συγκλονιστικά : «Κατὰ  καιροὺς ρωτάω τοὺ μαθητές μου, τὶ θὰ κάνουν σὲ περίπτωση πολέμου μὲ τὴν Τουρκία. Ἡ ἀπάντηση ποὺ παίρνω ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, Πακιστανοὺς καὶ λοιποὺς (ἀλλοδαπούς) μαθητὲς εἶναι ἴδια γιὰ ὅλους : - Ἐγώ, κυρία, εἶμαι μουσουλμάνος καὶ ἡ θρησκεία μου μὲ ὑποχρεώνει νὰ πολεμήσω στὸ πλευρὸ τῆς Τουρκίας !». Τὸ ὀδυνηρὸ εἶναι, πὼς πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ τὰ παιδιὰ ἔχουν γεννηθῆ στὴν Ἑλλάδα καὶ εἶναι βαπτισμένοι χριστιανοί. Ὅπως δὲ διεπίστωσε ἡ ἐν λόγῳ καθηγήτρια, τὰ παιδιὰ αὐτὰ δὲν παραδέχονται μὲ κανένα τρόπο τὴν Ἑλλάδα γιὰ πατρίδα τους...
 2) Φαίνεται νὰ ὑπάρχῃ σχέδιο τοῦ ΥΠ.ΕΞ. γιὰ ἀλλαγὴ τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, ὥστε νὰ μὴν ἐμφανίζεται πλέον τὸ θρησκευτικὸ σύμβολο τοῦ Σταυροῦ στὸ ἄνω ἀριστερὸ μέρος της.
 3) Ἡ Ἄγκυρα συνεχάρη τὴν Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση γιὰ τὴν ἀπόφασή της νὰ καταργήσῃ τὰ πάσης φύσεως μηχανοκίνητα καὶ βαρέα ὅπλα ἀπὸ τὶς παρελάσεις τῆς ἐθνικῆς ἐπετείου τῆς 25ης Μαρτίου 1821. Ἐξήγησε δὲ ὅτι δὲν πρέπει νὰ ὑπάρχουν στὸ Αἰγαῖο καὶ τὴν Μεσόγειο βαρέα ὅπλα γιατὶ πρέπει νὰ ὑπάρχῃ εἰρήνη !  Κι’ αὐτὸ τὸ λέει ἡ Κυβέρνηση τοῦ πλέον στρατοκρατικοῦ καὶ ὑπερεξοπλισμένου κράτους ...   Τέλος,
 4) Ὅπως γράφτηκε στὸν ἡμερήσιο ἀθηναϊκὸ Τύπο, ὅλοι ὅσοι ἔχουν Ἑλληνικὴ ἰθαγένεια, ἀνεξαρτήτως ἄν εἶναι καὶ κατὰ τὸ γένος Ἕλληνες, θὰ μποροῦν νὰ εἰσαχθοῦν στὶς Στρατιωτικὲς Σχολές, ἀλλὰ καὶ νὰ γίνουν ἀξιωματικοὶ ἤ ὑπαξιωματικοὶ τῶν Ἑλληνικῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.
 Ἔχω τὴν αἴσθηση ὅτι ἐπάθαμε παράκρουση. Γιατὶ ὅλα αὐτά - ποὺ εἶναι λίγα ἀπὸ τὰ πολλὰ ποὺ συμβαίνουν - δείχνουν ὅτι ἡ Ἑλλάδα μας βαδίζει κατὰ κρημνῶν, ἀφοῦ τὴν ἔχουμε μεταβάλει σὲ «ξέφραγο ἀμπέλι».
 Διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Καὶ φωνάζω μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῶν πνευμόνων μου : Ἀδελφοί μου συνέλληνες, ἄς ξυπνήσουμε ἀπὸ τὴν ραστώνη καὶ τὴν ἀδιαφορία. Ἡ οἰκονομικὴ κρίση θὰ περάσῃ, ὅπως πέρασαν κι’ ἄλλες παρόμοιες ἤ καὶ χειρότερες, κατὰ τὸ παρελθόν. Τώρα κινδυνεύει ἡ Πατρίδα μας. Τώρα πολεμοῦνται τὰ ὅσια καὶ τὰ ἱερά, μὲ τὰ ὁποῖα, αἰῶνες τώρα, γαλουχήθηκε τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων καὶ μεγαλουργοῦσε. Οἱ Ἕλληνες χωρὶς ψωμὶ ζοῦν. Δὲν ζοῦν, ὅμως, χωρὶς Χριστὸ καὶ Ἑλλάδα. Τέρμα ἡ ἀδιαφορία καὶ ἡ ἀδράνεια. Ἔχουμε τεράστια εὐθύνη στοὺς προγόνους μας ποὺ μᾶς παρέδωσαν ἐλεύθερη καὶ ἐθνικὰ ὑπερήφανη τὴν Ἑλλάδα. Ἔχουμε, ὅμως, ἀκόμη πιὸ μεγάλη εὐθύνη γιὰ τὴν γενιὰ ποὺ ἔρχεται. Ἀπὸ τὰ βάθη τῶν αἰώνων ἀκούγεται βροντερὴ ἡ προσταγή : «Εἷς οἰωνὸς ἄριστος, ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης». Γιὰ τὴν Πατρίδα, γιὰ τὴν Ὀρθοδοξία, γιὰ τὶς ἐθνικές μας παραδόσεις ἄς ἀγωνιζώμαστε ὁ καθένας μας ἀπ’ τὸ μετερίζι του. Ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ὑπέρμαχος τοῦ Ἔθνους μας Στρατηγὸς νὰ σκέπουν, νὰ φρουροῦν καὶ νὰ προστατεύουν τὴν Ἑλληνική μας Πατρίδα «ἐκ λύκων λυμαινομένων αὐτήν» ».
 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δευτέρα 19 Απριλίου 2010

Ἐγκύκλιος 139η: "Βορειοηπειρωτικό : Ἀναμένοντας τὴν λύση του"
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 19 Ἀπριλίου 2010
Ἀριθ. Πρωτ. 14
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 139η

ΘΕΜΑ: Βορειοηπειρωτικό : Ἀναμένοντας τὴν λύση του.

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ !
-Α-
 Μὲ θλίψη πολλὴ καὶ ἀθυμία γράφω τὴν παροῦσα Ἐγκύκλιο γιὰ νὰ σᾶς ὑπενθυμίσω τὴν ἐπέτειο τῆς ὑπογραφῆς τοῦ "Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας" (17 Μαΐου 1914), ποὺ ὑπῆρξε τὸ ἐπιστέγασμα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος (17 Φεβρουαρίου 1914).
 Ἡ θλίψη μου προέρχεται ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς διασπάσεως τῆς ἡγεσίας τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ σὲ μιὰ ἰδιαίτερα κρίσιμη φάση τῆς πορείας τοῦ ἐθνικοῦ αὐτοῦ θέματος. Μικροφιλότιμα, φιλοδοξίες, ἴσως καὶ μικροσυμφέροντα, εἶχαν σὰν συνέπεια τὴν ἐκτροπὴ τοῦ ἐθνικοῦ θέματος ἀπὸ τὴν σταθερὴ γραμμή, ποὺ ὑπῆρχε μέχρι τελευταῖα, καὶ ποὺ δὲν ἦταν ἄλλη ἀπὸ τὴν ἐπιδίωξη τοῦ σεβασμοῦ ἐκ μέρους τῆς Ἀλβανίας ὅλων τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου.
-Β-
 Γιατὶ δὲν πρέπει νὰ λησμονοῦμε, ὅτι οἱ γείτονές μας ἐπιδιώκουν μὲ διάφορα τεχνάσματα νὰ πάρουν στὴν κατοχή τους τὴν γῆ, ποὺ ἀνήκει δικαιωματικὰ στοὺς Βορειοηπειρῶτες. Κι' ἀκόμη θέτουν, εὐκαίρως - ἀκαίρως, τὸ ζήτημα τῆς "Μεγάλης Ἀλβανίας", ὅπως καὶ τῆς "Τσαμουριᾶς", ἀπειλῶντας, μάλιστα, ὅτι θὰ προσφύγουν σὲ διεθνεῖς ὀργανισμούς, γιὰ νὰ "δικαιωθοῦν" ! Νὰ δικαιωθοῦν, ποιοί ; Ἐκεῖνοι, ποὺ κατὰ τὴν περίοδο τῆς Ἰταλογερμανικῆς Κατοχῆς ἔπνιξαν στὸ αἷμα καὶ ρήμαξαν τὴν Θεσπρωτία !
-Γ-
 Κι' ἐνῷ οἱ Ἀλβανοί, ἀπροκάλυπτα καὶ προκλητικά, βυσσοδομοῦν κατὰ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Ἑλλάδος γενικώτερα, χωρὶς καθόλου νὰ κρύβουν τὰ ἀνόσια σχέδιά τους, ἡ ἡγεσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἔχει χωρισθῆ σὲ δύο στρατόπεδα, ἐνῷ οἰ γείτονες ἐπιχαίρουν, ἐφαρμόζοντας τὸ "διαίρει καὶ βασίλευε", ἡ δὲ ἐν Ἑλλάδι πολιτικὴ Ἡγεσία "ἄβουλη καὶ μοιραία" παρακολουθεῖ τὰ τεκταινόμενα, ἀφοῦ ἔχει καὶ μεγάλο μερίδιο εὐθύνης γιὰ τὴν παροῦσα κατάσταση τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ ...
-Δ-
 Ἀλλ' ἀκριβῶς ,  ἐπειδὴ  τὰ  πράγματα , μέσα ,  ἔχουν πάρει αὐτὴν τὴν ἀξιολύπητη τροπή, ἡ Ἱερὰ  Μητρόπολις  Δρυϊνουπόλεως ,  Πωγωνιανῆς  καὶ  Κονίτσης ,  ἐφαρμόζοντας  πιστὰ  τὴν
παρακαταθήκη τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὀργανώνει καὶ ἐφέτος τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ "Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας", ποὺ ἐδικαίωνε πανηγυρικὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό. Εἶναι ἐκδηλώσεις χρέους καὶ μνήμης : Χρέους γιὰ ὅσους ἀγωνίστηκαν ἐνάντια στὰ κατεστημένα συμφέροντα τῶν τότε Μεγάλων Δυνάμεων · καὶ μνήμης τῶν ὁραμάτων καὶ τῶν διακηρύξεων τοῦ μακαριστοῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὁ ὁποῖος μὲ τὸν ἀνυποχώρητο ἀγῶνα του μετέτρεψε τὸ μέχρι τότε "νεκρό" Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα σὲ πρῶτο ἐθνικὸ θέμα.
-Ε-
 Ἔτσι, λοιπόν, τὴν Κυριακή, 16 Μαΐου 2010, στὸ Δελβινάκι, θὰ τελεσθῆ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν καὶ τῶν πεσόντων στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα καὶ τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Στὴν συνέχεια, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ θὰ ἐκφωνήσῃ τὴν καθιερωμένη ὁμιλία, μὲ τὴν ὁποία θὰ παρουσιάσῃ τὴν τρέχουσα κατάσταση στὸν χῶρο τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπως ἐπίσης καὶ τὸ χρέος τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ τῶν Ἑλλαδιτῶν παραγόντων καὶ ὅλων ὅσοι ἀγαποῦμε τὴν Ὀρθοδοξία καὶ τὴν Ἑλλάδα.
 Εἶναι ὑποχρέωσή μας νὰ συμμετάσχουμε στὴν ἐκδήλωση αὐτή, ὥστε ἡ φωνή μας, "ὡς φωνὴ ὑδάτων πολλῶν", νὰ φθάσῃ ὅσο γίνεται πιὸ μακριά, νὰ ξυπνήσῃ συνειδήσεις, νὰ προβληματίσῃ καὶ νὰ κινήσῃ σὲ ἐθνικὴ δραστηριοποίηση, τοὐλάχιστον ἐκείνους ἐκ τῶν ἁρμοδίων, ποὺ ἀντιλαμβάνονται τὴν κρισιμότητα καὶ τὰ σημεῖα τῶν καιρῶν.
            Ὁ Χριστὸς νὰ σᾶς χαριτώνῃ καὶ εὐλογῇ.  ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ !
 Τὴν Κυριακή, 16η Μαΐου 2010 , ὅλοι στὸ Δελβινάκι.
 Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
  +  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πέμπτη 1 Απριλίου 2010

 
 
 
 
 
 
 
 
Ἀριθ. Πρωτ. 12
Νύκτα Ἀναστάσεως 2010
Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  138η
 ΘΕΜΑ: "Χριστὸς ἀπέθανεν ὑπὲρ τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ... καὶ ἐγήγερται τῇ τρίτῃ ἡμέρα" (Α΄ Κορ. ΙΕ΄ 3, 4)
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !
-Α- 
            Ἡ Μεγάλη Παρασκευή, ἡ ἡμέρα αὐτὴ τῶν πόνων, τῶν δακρύων καὶ τῆς μεγάλης ὀδύνης, εἶναι πλέον παρελθόν. Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός, ἀφοῦ ἄφησε φωνὴ μεγάλη ἐπὶ τοῦ σταυροῦ λέγοντας " τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα" (Ἰωάν. ιθ΄ 30), ἐνταφιάσθηκε μετὰ ἀπὸ λίγο στὸ «καινόν», δηλαδὴ στὸ καινούργιο καὶ ἀχρησιμοποίητο, μέχρι τότε, μνημεῖο τοῦ Ἰωσήφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας.
            Ὅμως, οἱ Γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, δεδηλωμένοι ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ, δὲν ἡσύχασαν. Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα, τὸ Σάββατο, παρ' ὅτι ἦταν ἀπόλυτη ἀργία καί, μάλιστα, ἑωρταζόταν τὸ ἑβραϊκὸ πάσχα, ἔσπευσαν στὸν Πιλᾶτο καὶ ἐζήτησαν φρουρὰ γιὰ τὸν τάφο, φοβούμενοι μήπως τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ κλαπῆ ἀπὸ τοὺς μαθητές Του. Καὶ πραγματικά ! Ἐτοποθέτησαν τὴν φρουρά, ἔβαλαν ἐπάνω στὴν ταφόπλακα τὶς σφραγῖδες τους κι' ἔφυγαν ἥσυχοι καὶ ἱκανοποιημένοι, ὅτι, ἐπὶ τέλους, εἶχαν ἀπαλλαγῆ μιὰ γιὰ πάντα ἀπὸ τὸν μισητὸ ἐχθρό τους.
-Β-
            Ἐν τούτοις, τὴν τρίτη ἡμέρα ὁ Κύριος "ἠγέρθη ἐκ τῶν νεκρῶν", παντοδύναμος νικητὴς τοῦ θανάτου καὶ του ἅδου, "καθότι οὐκ ἦν δυνατὸν κρατεῖσθαι αὐτόν" ἀπὸ τὸν θάνατον (Πράξ. β΄ 24). Διότι ὁ Κύριος ἐνίκησε τὴν ἁμαρτία, ἡ ὁποία καὶ ἦταν ἡ αἰτία τοῦ θανάτου τῶν ἀνθρώπων. Ἐνίκησε δὲ τὴν ἁμαρτία διότι συνέτριψε τὸ κράτος καὶ τὴν ἐξουσία τοῦ σατανᾶ, ὅπως διακηρήσσει, θεόπνευστος καὶ θεοφώτιστος, ὁ Εὐαγγελιστὴς Ἰωάννης στὴν πρώτη του καθολικὴ ἐπιστολή : "εἰς τοῦτο ἐφανερώθη ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ἵνα λύσῃ τὰ ἔργα τοῦ διαβόλου" (Α΄ Ἰωάν. γ΄ 8). Γι' αὐτὸ καὶ ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος τοῦ κανόνος τοῦ Πάσχα θὰ τονίσῃ : "Χριστὸς κατελθὼν πρὸς πάλην Ἅδου μόνος, λαβὼν ἀνῆλθε πολλὰ τὴς νίκης σκῦλα". Ὁ Χριστός, δηλαδή, ἀφοῦ κατέβηκε στὸν ἅδη μόνος Του γιὰ νὰ παλαίψῃ μαζί του, τὸν ἐνίκησε καὶ ἔφερε πολλὰ λάφυρα ἀπὸ αὐτὴ τὴν νίκη. Ὁ ἴδιος πάλι ὑμνογράφος, σὲ ἕνα τροπάριο τῶν αἴνων, ἀπευθυνόμενος στὸν νικητὴ τοῦ θανάτου Κύριο, θὰ διακηρύξῃ : "Ἔπαθες ὡς ἄνθρωπος, καὶ ἑκουσίως ὑπέμεινας Σταυρόν. Ἀνέστης δὲ τοῦ τάφου..., ἵνα σώσῃς τὸν κόσμον, Κύριε, δόξα σοι".
-Γ-
            Ναὶ, ἀγαπητοί μου Χριστιανοί !  Ὁ Ἰησοῦς σταυρώθηκε γιὰ νὰ μᾶς λυτρώσῃ ἀπὸ τὴν ἁμαρτία. Καὶ "ἀνέστη ἐκ νεκρῶν" γιὰ νὰ μᾶς δώσῃ τὴν δυνατότητα νὰ πολεμᾶμε καὶ νὰ νικᾶμε τὸν πιὸ ἀδυσώπητο ἐχθρό μας, τὴν ἁμαρτία.
            Ὅμως, γιὰ κάποιους συνανθρώπους μας αὐτὸ τὸ κοσμοϊστορικὸ γεγονὸς περνάει χωρὶς νὰ νοιώθουν τὸ βαθύτερο νόημά του. Ἀρκοῦνται σὲ ὡρισμένες ἐξωτερικὲς ἐκδηλώσεις, ἀνταλλάσσουν εὐχές, ἀλλὰ οἱ καρδιὲς δὲν ἀνοίγουν γιὰ νὰ φωτισθοῦν ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο ἀναστάσιμο φῶς. Ἀκριβῶς δὲ γι' αὐτὸ καὶ πολεμᾶνε - κάποτε φανερά, περισσότερο ὅμως ὑπόγεια, ἀλλὰ συστηματικά - κάθε τι τὸ χριστιανικό. Ἔχουμε ἐπισημάνει, κατὰ καιρούς, τὴν ἀπομάκρυνση τῶν Πνευματικῶν ἀπὸ τὰ Σχολεῖα, τήν, ἐν πολλοῖς, κατάργηση τῆς πρωϊνῆς προσευχῆς καὶ τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν κ.ἄ. Τώρα, τελευταῖα, γίνεται προσπάθεια καταργήσεως τοῦ μαθήματος τῶν θρησκευτικῶν, ἐνῷ κάποιοι κύκλοι ξαναφέρνουν στὸ προσκήνιο τῆν διαβόητη θεωρία τοῦ Δαρβίνου, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁ ἄνθρωπος κατάγεται ἀπὸ ...τὸν πίθηκο !
            Ἀλλὰ γιὰ ὅλους αὐτούς, ποὺ πολεμᾶνε τὸν Ἀναστάντα Ἰησοῦ Χριστό, ἰσχύει τὸ τοῦ ἱεροῦ ὑμνογράφου (στὸν κανόνα τοῦ Μεγάλου Σαββάτου) : "Μάτην φυλάττεις τὸν τάφον κουστωδία · οὐ γὰρ καθέξει τύμβος αὐτοζωΐαν". Ὅπως, ἐπίσης, καὶ ὁ λόγος τοῦ ἴδιου τοῦ Χριστοῦ : "Σκληρόν σοι πρὸς κέντρα λακτίζειν" (Πράξ. κστ΄ 14). Εἶναι σκληρὸ νὰ κλωτσᾷς μὲ γυμνὰ πόδια τὶς μύτες τῶν καρφιῶν ...
-Δ-
            Εἶναι ἰδιαίτερα λυπηρὸ οἱ σύγχρονοι πολέμιοι τοῦ Κυρίου καὶ τῆς Ἐκκλησίας νὰ μὴ διδάσκωνται ἀπὸ τὴν Ἱστορία. Ἐπιμένουν στὴν ἄχαρη προσπάθειά τους, ἐνῷ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἔχει διακηρύξει ὅτι "οἱ πολεμήσαντες ἀπώλοντο". Οἱ ἐχθροὶ τοῦ Χριστοῦ ἔσβησαν καὶ χάθηκαν...
            Ὅμως, ὅσοι πιστεύουμε καὶ λατρεύουμε τὸν Νικητὴ τοῦ θανάτου, ἄς καθαρίζουμε τὶς καρδιές μας "ἀπὸ παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος" (Β΄ Κορ. ζ΄ 1) . Κι' ἄς ἀπευθύνουμε εἰς ἑαυτοὺς καὶ ἀλλήλους τὸν  τόσο ἐλπιδοφόρο ἀναστάσιμο χαιρετισμό : ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ !
-Ε-
            Χαιρετίζω μὲ πολλὲς προσδοκίες καὶ χρηστὲς ἐλπίδες τὸν Ἑλληνισμὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Κύπρου, τὸν ὅπου γῆς ἀπόδημο Ἑλληνισμό, τὰ ἐργαζόμενα, τὰ μαθητικὰ καὶ τὰ φοιτητικὰ νειᾶτα, τὰ στρατευμένα παιδιὰ τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ὅλους τοὺς συνανθρώπους μας στὸν κόσμο, ποὺ ζοῦν σὲ συνθῆκες φτώχειας καὶ πείνας, καταστροφικῶν ἐμφυλίων πολέμων καὶ φοβερῶν φυσικῶν φαινομένων, ὅπως οἱ κάτοικοι τῆς Ἀϊτῆς, καὶ τῆς Χιλῆς θύματα τῶν προσφάτων φονικῶν σεισμῶν. Εἴθε τὸ ἀναστάσιμο Φῶς νὰ φωτίζῃ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα καὶ νὰ τὴν ὁδηγῇ "εἰς νομὰς σωτηρίους".
            Ἀδελφοί μου, χρόνια πολλὰ καὶ ἅγια. ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  
Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ