Πέμπτη 21 Αυγούστου 2014

Δηλώσεις Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ.κ. Ἀνδρεου περὶ τοῦ “ἀντιρατσιστικοῦ νομοσχεδίου”


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 21ῃ Αὐγούστου 2014
Ἀριθ. Πρωτ. 63
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
           
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :

«Μέ ὀδυνηρή ἔκπληξη πληροφορήθηκα ὅτι αὔριο κατατίθεται κατεπειγόντως, στό θερινό τμῆμα τῆς Βουλῆς, τό περιβόητο “ἀντιρατσιστικό νομοσχέδιο” γιά νά ψηφισθῇ αὐθημερόν καί νά γίνῃ, ἔτσι, νόμος τοῦ Κράτους.
Ἐάν κάποιος συνέλληνας ἀρνηθῇ, ἄς ποῦμε, τό ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα, ὁ ἀριθμός τοῦ ὁποίου ἀμφιλέγεται, διατρέχει τόν κίνδυνο νά τοῦ ὑποβληθοῦν μηνύσεις ἀπό ἐνδιαφερόμενους Ἑβραίους! Ὅμως, μέ τό ὁλοκαύτωμα τῶν Ἑλλήνων τῆς Μικρᾶς Ἀσίας καί τοῦ Πόντου, τί γίνεται; Μπορεῖ ὁ ὁποιοσδήποτε νά τό ἀρνῆται; Καί δέν σκέπτεται κάποιος ἀπό τούς ἁρμοδίους τήν θύελλα τῶν ἀντιδράσεων, πού θά ξεσηκωθῆ ἀπό μέρους τῶν μικρασιατικῶν καί ποντιακῶν σωματείων; Ἀλλ’ ἐπειδή ὑπάρχει σοβαρή ἀντίδραση καί ἐκ μέρους ἱκανοῦ ἀριθμοῦ βουλευτῶν τῆς συμπολιτεύσεως, πρέπει τό “πονηρό” αὐτό νομοσχέδιο νά ἀποσυρθῇ ἄνευ ἑτέρου, καί διά τόν ἐπί πλέον λόγο ὅτι θέλει νά καλύψῃ καί τήν διαστροφή τῆς ὁμοφυλοφιλίας.
Προσωπικῶς δηλώνω, ὅτι καί ἄν - ὅ μή γένοιτο - ψηφισθῇ τό ἐν λόγῳ νομοσχέδιο, θά συνεχίσω νά ὁμιλῶ καί νά στηλιτεύω τήν γενοκτονία Μικρασιατῶν καί Ποντίων, ὅπως ἐπίσης νά ἀρνοῦμαι οἱανδήποτε σεξουαλική διαστροφή, ἀκολουθῶντας τό ἱερό Εὐαγγέλιο καί τό ἱερό Πηδάλιο, γιά τήν προάσπιση τῶν ὁποίων ἡ Ἐκκλησία μέ κατέστησε Ἐπίσκοπο. Συμβιβασμούς μέ τήν ἀρχιερατική μου συνείδηση δέν ἔκανα μέχρι τώρα καί, σύν Θεῷ, δέν θά κάνω καί στό μέλλον».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)  

Τρίτη 19 Αυγούστου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 174η: «Ἀγρίανε τὸ Γένος μας» (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)
ν Δελβινακί τ 16 Αὐγούστου 2014
ριθ.  Πρωτ. 47

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  174η

ΘΕΜΑ: «Ἀγρίανε τὸ Γένος μας»  (Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός)


            γαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπὸ διακόσια (200) χρόνια ἀπὸ τὸν μαρτυρικὸ θάνατο τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος καὶ Ἰσαποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ. Παρὰ ταῦτα ἡ μνήμη του, οἱ Διδαχές του, οἱ προφητεῖες καὶ οἱ ὁμιλίες του ὅλο καὶ πιὸ πολὺ ζοῦν στὴν μνήμη καὶ στὴν ψυχὴ τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν. Ἔζησε καὶ ἔδρασε σὲ δύσκολους καιροὺς καὶ σὲ χρόνια δίσεκτα, ὅταν ὁ Τοῦρκος κυριαρχοῦσε στὰ Βαλκάνια. Ἡ καταπίεση τῶν χριστιανῶν, μεγάλη, κυρίως μὲ τὶς βαρειὲς φορολογίες. Γι' αὐτό, καὶ ἀρκετοὶ χριστιανοί, μὴ ἀντέχοντας αὐτὴν τὴν τυραννία, ἀλλαξοπιστοῦσαν καὶ γινόντουσαν μουσουλμᾶνοι, γιὰ νὰ περισώσουν τὴν περιουσία τους καί, κάποτε, καὶ τὴν ζωή τους.
-Β-
            Τὸ Γένος τῶν Ἑλλήνων ἦταν βυθισμένο στὴν ἀμάθεια. Τὰ ἤθη εἶχαν πολὺ χαλαρώσει. Καὶ ἡ κοινωνία ἔδινε τὴν ἐντύπωση ὅτι εἶχε γίνει ἕνας τόπος, ὅπου κυριαρχοῦσε ἡ κακία, ἡ ἀγριότητα καὶ ἡ βία. Γι' αὐτό, ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ ἔλεγε συχνὰ κι' ἐπαναλάμβανε : "Ἀγρίανε τὸ Γένος μας". Δηλαδὴ ἀγρίεψε τὸ Γένος μας. Ξέφυγε ἀπ' τὸν δρόμο τοῦ Θεοῦ και δουλεύει στὰ πάθη τῆς ἁμαρτίας, τὰ ὁποῖα ἀπομακρύνουν τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὸν εὐαγγελικὸ νόμο καὶ τὸν ἐξαγριώνουν. Ἔτσι, σὲ κάποια χωριά, πάντως ὄχι πολλά, δὲν τὸν δέχονταν τὸν Ἅγιο καὶ μᾶλλον τὸν ἔδιωχναν, φοβούμενοι ἴσως τοὺς Τούρκους, μὲ τοὺς ὁποίους ἤθελαν νὰ τἄχουν καλά. Γιὰ παράδειγμα, σὲ κάποιο χωριὸ μὲ ἀνάλογη συμπεριφορά, εἶπε στοὺς κατοίκους νὰ φορᾶτε πάντοτε τσόκαρα ! Καὶ σὲ ἄλλο, ὅπου οἱ χριστιανοὶ περιφρόνησαν τὴν πρόσκλησή του, ρώτησε : Πόσοι μένουν ἐδῶ ; Ὅταν τοῦ εἶπαν ἕνα ἀριθμό, ἀποκρίθηκε : Τόσοι νὰ μείνετε καὶ νὰ μὴν αὐξηθῆτε. Τέλος - γιὰ νὰ παραλείψουμε ἄλλα παραδείγματα - σ' ἕνα χωριό, ὅπου τὸν κυνήγησαν οἱ χριστιανοί, προφήτευσε ὅτι πολλὰ δεινὰ θὰ ὑποστοῦν ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὅπως καὶ ἔγινε.
-Γ-
            Πράγματι, εἶχε ἀγριέψει τὸ Γένος μας ἐκεῖνα τὰ χρόνια. Καὶ χρειάστηκε νὰ περιοδεύσῃ ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς εἴκοσι (20) σχεδὸν χρόνια, διδάσκοντας τὸν λαό, ὥστε νὰ ξαναβρῇ τὸν δρόμο τῆς

ἀρετῆς. Εἴκοσι χρόνια, μὲ ὑποτυπώδεις δρόμους, μὲ κινδύνους ἀπὸ Τούρκους καὶ ληστές, μὲ λιοπύρια, μὲ βροχὲς καὶ χιόνια καὶ φουσκωμένα καὶ ἀγριεμένα ποτάμια, εἶναι πραγματικὰ ἕνας ἆθλος. Γιατί, βέβαια, δὲν διέθετε μέσα μεταφορᾶς, οὔτε ... τηλέφωνα, οὔτε εὕρισκε ξενοδοχεῖα ὕπνου καὶ φαγητοῦ, ἀλλὰ περπατῶντας συνεχῶς καὶ πηγαίνοντας ἀπὸ χωριὸ σὲ χωριό, πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ, προσπαθοῦσε νὰ ἡμερέψῃ τοὺς Ἕλληνες, ποὺ ὑπέφεραν ἀπὸ τὸν Τοῦρκο, τὴν φτώχεια καὶ τὴν κακομοιριά. Καί, τελικά, φαίνεται ὅτι τὸ πέτυχε, μὲ τὴν χάρη, βέβαια τοῦ Θεοῦ.
-Δ-
            Μετὰ ἀπὸ λίγες δεκαετίες ἀπὸ τὸ μαρτυρικό του τέλος, ἡ Ἑλλάδα κατάφερε νὰ ἐλευθερώσῃ τὴν Πελοπόννησο, τὴν Στερεὰ καὶ τὶς Κυκλάδες νήσους. Ἀργότερα, σ' αὐτὸ τὸ μικρὸ κράτος προστέθηκαν ἡ Θεσσαλία, ἡ Ἄρτα καὶ τὰ Ἰόνια νησιά, ἐνῷ κατὰ τὸν πόλεμο τοῦ 1912-13 μέχρι καὶ τὸ 1920, ἡ Κρήτη, ἡ Σάμος, ὅλα τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, ἡ Θράκη, ἡ Μακεδονία καὶ ἡ Ἤπειρος ἐνσωματώθηκαν στὸν ἐθνικὸ κορμό. Καὶ σήμερα, ἡ Πατρίδα μας εἶναι ἰσότιμο μέλος στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ στὸν Ὀργανισμὸ Ἡνωμένων Ἐθνῶν. Παρὰ ταῦτα ὅμως, ἄν ξαναρχόταν σήμερα ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς θὰ ξανάλεγε ὅτι «ἀγρίανε τὸ Γένος μας». Γιατί, πράγματι, βλέπουμε μιὰ ἐκτροπὴ τῆς κοινωνίας μας πρὸς τὴν λεηλασία τοῦ δημοσίου χρήματος, πρὸς τὴν βία, τὸ ἔγκλημα καί, γενικῶς, σὲ παραβατικὲς συμπεριφορές, ποὺ προκαλοῦν μεγάλη ἀνησυχία καὶ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ Τόπου.
-Ε-
            Εἶναι, ἑπομένως, ἀνάγκη νὰ ξανακούσουμε τὴν φωνὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ νὰ μᾶς καλῇ σὲ μετάνοια. Αὐτό, ἀκριβῶς, θὰ μᾶς ὑπενθυμίση καὶ ὁ ἑορτασμὸς τῆς μνήμης του στὴν Κόνιτσα, ὅπου καὶ ὁ περικαλλὴς Ναός του. Ἔτσι, τὴν παραμονή, Σάββατο, 23 Αὐγούστου 2014 στὶς 7 μ.μ. θὰ ψαλῆ Μέγας Ἀρχιερατικὸς Ἑσπερινὸς καὶ θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ λιτάνευση τῆς Εἰκόνος καὶ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου. Στὶς 24 Αὐγούστου, Κυριακή, ἡμέρα τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου, θὰ τελεσθῇ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Οἱ καταβασίες (δεύτερη καμπάνα) θὰ ἀρχίσουν στὶς 7.30 τὸ πρωΐ.
            Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους. Πολλὰ τὰ ἔτη σας, ἅγια, εὐλογημένα καὶ ἀγωνιστικά.

Διάπυρος πρς Χριστν εχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


†  Δρυϊνουπλεως, Πωγωνιανς κα Κοντσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δευτέρα 4 Αυγούστου 2014

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 173η: «Αὔγουστος: Ὁ μήνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου»ν Δελβινακί τ 4 Αὐγούστου 2014
ριθ.  Πρωτ. 46

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  173η

ΘΕΜΑ: «Αὔγουστος :  Ὁ μήνας τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου»


            γαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ὅλοι οἱ μῆνες τοῦ χρόνου ἔχουν τὶς ὀμορφιές τους καὶ τὰ καλά τους. Ὅμως, ὁ Αὔγουστος, ἡ καρδιὰ τοῦ καλοκαιριοῦ, ἔχει μιὰ ἰδιαίτερη χάρη καὶ εὐλογία. Γιατὶ ὁλόκληρο τὸν μῆνα αὐτό, ἰδιαιτέρως δὲ τὶς δέκα πέντε πρῶτες ἡμέρες, τιμᾶται τὸ σεπτὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας μας. Μὲ τὴν μεγάλη καὶ τὴν μικρὴ  Παράκληση, ποὺ ψάλλονται ἐναλλάξ τὰ βράδυα τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἡ Ἐκκλησία καλεῖ τοὺς πιστοὺς νὰ προσφύγουν στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο γιὰ ὅλα ὅσα τοὺς ἀπασχολοῦν. Καὶ Ἐκείνη ὅλους τοὺς ἀκούει, γιὰ ὅλους δέεται στὸν Υἱό Της τὸν Κύριο Ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό, καὶ ὅταν κρίνῃ, προσφέρει "τὸ δώρημα πρὸς τὸ συμφέρον τῆς αἰτήσεως". Νὰ σημειώσουμε ἐδῶ, πὼς ἡ Ἱερὰ Παράκληση δὲν ψάλλεται τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως τοῦ Σωτῆρος (5 Αὐγούστου), ὅπως ἐπίσης καὶ τὴν παραμονὴ τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου (14 Αὐγούστου).
-Β-
            Εἶναι πολὺ συγκινητικὸ νὰ βλέπῃ κανεὶς τοὺς χριστιανοὺς νὰ συμμετέχουν στὶς "Παρακλήσεις". Ἄνδρες καὶ γυναῖκες ἡλικιωμένοι καὶ νεώτεροι, νέοι, νεάνιδες καὶ παιδιά, προσεύχονται καὶ πολλοὶ συμψάλλουν τὰ ὡραῖα καὶ κατανυκτικὰ τροπάρια τῶν κανόνων τῆς Μεγάλης καὶ τῆς Μικρῆς Παρακλήσεως. Ὅλοι νοιώθουν μεγάλη οἰκειότητα πρὸς τὸ πρόσωπο τῆς Παναγίας, ἐπειδὴ εἶναι ἡ στοργικὴ Μητέρα, ἡ Προστάτις καὶ βοηθὸς στὶς δυσκολίες καὶ στὰ προβλήματα τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Ἀλλὰ καὶ γιατὶ ἀξιώθηκε ἀπὸ τὸν Θεὸ νὰ δεχθῇ τὸ μήνυμα ὅτι θὰ γινόταν ἡ Μητέρα τοῦ Υἱοῦ τοῦ Οὐρανίου Πατρός. Καὶ παρὰ τὸ ὅτι ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριὴλ τὴν ἡμέρα τοῦ Εὐαγγελισμοῦ της τὴν ἐχαρακτήρισε "Κεχαριτωμένη", δηλαδή προικισμένη ἀπὸ τὸν Θεὸ μὲ πολλὲς καὶ ἐξαιρετικὲς χάρες, καὶ ὡς "εὐλογημένη ἐν γυναιξί", δηλαδὴ εὐλογημένη ὅσο καμία ἄλλη γυναῖκα, ἡ Παναγία παρέμεινε ταπεινή, ἕτοιμη πάντοτε ν' ἀκούῃ τοὺς ταπεινοὺς καὶ πονεμένους ἀνθρώπους.
-Γ-
            Ναοὶ μεγαλοπρεπεῖς καὶ φτωχὰ ἐξωκκλήσια καὶ Ἱερὰ Μοναστήρια δέχονται πάντοτε, ἰδιαιτέρως τώρα τὸν Δεκαπενταύγουστο, πλήθη ἀνθρώπων. Ἡ Παναγία τῆς Τήνου, ἡ Ἑκατονταπυλιανὴ τῆς Πάρου, ἡ Παναγία ἡ Σουμελιώτισσα στὸ Βέρμιο, ἡ Τρυπητὴ στὸ Αἴγιο, ἡ Γηροκομίτισσα στὴν Πάτρα, ἡ Παναγία στὸ Μέγα Σπήλαιο καὶ στὴν Ἁγία Λαύρα καὶ στὴν Μονὴ Εἰκοσιφίνισσας, εἶναι μερικὰ ἀπὸ τὰ πάμπολλα ἱερὰ σεβάσματα τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνισμοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ ἡ Παναγία στὴν Μονὴ Μπαλουκλῆ καὶ τῶν Βλαχερνῶν στὴν Πόλη τῶν ὀνείρων μας, στὴν Κωνσταντινούπολη. Δὲν γνωρίζω γιατί, ἀλλὰ ὅλοι νοιώθουμε μιὰ σιγουριὰ καὶ μιὰ γαλήνη ψυχική, ὅταν εἴμαστε κοντὰ σ' ἕνα ἱερὸ Προσκύνημα τῆς Παναγίας μας. Εἶναι χάρη καὶ εὐλογία Θεοῦ !
-Δ-
            Αὐτὴ τὴν σιγουριὰ καὶ τὴν γαλήνη νοιώθουμε ὅταν βρισκώμαστε στὸ πανάρχαιο αὐτὸ Μοναστήρι τῆς Παναγίας τῆς Μολυβδοσκέπαστης, ποὺ τὰ τελευταῖα κυρίως χρόνια παρουσιάζει μιὰ θαυμαστὴ ἄνθηση. Μὲ τὴν θαυματουργὴ Εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, μὲ τὸν τάφον τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, μὲ τὴν κατανυκτικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ τὸ ὄμορφο καὶ ἥμερο περιβάλλον προσελκύει πολλοὺς χριστιανούς, τόσο ἀπὸ τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ὅσο καὶ ἀπὸ τὴν περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Εἶναι, θὰ λέγαμε, ἕνα Πανελλήνιο προσκύνημα στὴν παραμεθόριο τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος. Μέχρι τώρα ἔχει δεχθῆ τὰ πλήγματα ξένων ἐπιδρομέων, μὲ τελευταίους τὰ ναζιστικὰ στρατεύματα τῆς Γερμανικῆς Κατοχῆς, ποὺ ἔκαψαν τὰ κελλιά, ἐκτὸς ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία. Μὲ τὴν χάρη, ὅμως, τῆς Παναγίας, τὸ Μοναστήρι ξαναγεννήθηκε ἀπὸ τὴν τέφρα του. Δόξα τῷ Θεῷ !
-Ε-
            Ἐδῶ, λοιπόν, κάθε χρόνο τελεῖται Ἱερὰ Ἀγρυπνία, τὴν ὁποία ἔχει καθιερώσει ὁ μακαριστὸς Ἱεράρχης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ. Σὺν Θεῷ, θὰ γίνῃ καὶ ἐφέτος. Ἔτσι, τὴν παραμονή, Πέμπτη, 14 Αὐγούστου 2014, θὰ ἀρχίσῃ ἡ Ἀγρυπνία στὶς ἐννέα (9) τὸ βράδυ, ἀφοῦ προηγουμένως θὰ ψαλῆ τρισάγιον ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ τελειώσῃ τὸ πρωῒ τῆς 15ης Αὐγούστου, γύρω στὶς 5.30 π.μ. Ἀργότερα θὰ τελεσθῆ καὶ Δεύτερη Θεία Λειτουργία.
            Ἐλᾶτε νὰ συμπροσευχηθοῦμε καὶ νὰ συμπαρακληθοῦμε. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους. Ἡ Παναγία Σκέπη μας καὶ Βοηθός. 
Διάπυρος πρς Χριστν εχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Δρυϊνουπλεως, Πωγωνιανς κα Κοντσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ