Τετάρτη 23 Φεβρουαρίου 2011

Ἀνοικτὴ Ἐπιστολὴ Σεβασιμωτάτου κ.κ. Ἀνδρέου πρὸς τοὺς κατοίκους τῆς Κονίτσης, ἀναφορικὰ μὲ τὸ Καρναβάλι


Ἐν Κονίτσῃ τῇ 23η Φεβρουαρίου 2011


Πρὸς
Τοὺς κατοίκους τῆς Κονίτσης

            Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί,

            Μὲ πολλὴ θλίψη πληροφορήθηκα ὅτι κάποιοι ἑτοιμάζουν καρναβαλικὲς ἐκδηλώσεις στὴν μικρή μας πόλη.
            Μὲ ἔθλιψε καὶ μὲ θλίβει ὄχι μόνο τὸ γεγονός, πὼς τὰ καρναβάλια εἶναι ἀπομεινάρια εἰδωλολατρικά, ἀλλὰ καὶ τὸ ὅτι σὲ καιρούς, ποὺ ἡ οἰκονομικὴ κρίση ἔχει πλήξει ὅλες τὶς κοινωνικὲς τάξεις καὶ ἐνῷ «παίζονται» θέματα ἐπιβιώσεως ὁλόκληρης τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, κάποιοι μοιάζουν νὰ ζοῦν σὲ ἄλλο πλανήτη !
            Ἐρωτῶ τοὺς ἁρμοδίους : Ποιὸς θὰ χορηγήσῃ τὰ χρηματικὰ ποσὰ ποὺ θὰ ἀπαιτήσουν οἱ καρναβαλικές - βακχικὲς ἐκδηλώσεις ;  Σὲ τέτοιους κρίσιμους καιροὺς ἐπιτρέπονται τέτοιου εἴδους σπατάλες καὶ ξεφαντώματα ; Νομίζω ὅτι εἶναι πλέον καιρὸς νὰ σοβαρευτοῦμε. Καὶ νὰ δοῦμε ὅλοι μαζὶ τὶ πρέπει νὰ πράξουμε γιὰ τὴν σωτηρία αὐτοῦ τοῦ τόπου ἀπὸ ὅσα καταλυτικὰ σχεδιάζει ἡ Πολιτεία.
            Διαφορετικά, θὰ εἴμαστε ἄξιοι τῆς τύχης μας. Καὶ γιὰ ὅσα τυχὸν δεινὰ θὰ ἐπακολουθήσουν θὰ φταῖμε ἀποκλειστικὰ ἐμεῖς.
            Ἐλπίζω νὰ ἀκούσετε τὴν ἀγωνιώδη φωνὴ τοῦ Ἐπισκόπου σας, ὁ ὁποῖος πάντοτε ἔχει σταθῆ στὸ πλευρό σας.Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι. Στῶμεν καλῶς.

Διάπυρος πρς Χριστν εχέτης
     
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+   Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς κα Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ