Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

Μητροπολίτης Ἀνδρέας: « Μὲ ὀδύνη βαθειὰ καὶ μὲ ἀγωνία μεγάλη πληροφοροῦμαι, ὅτι ἔχει δρομολογηθῆ ἡ κατάργηση τοῦ ἱστορικοῦ 583 Τ.Π. Κονίτσης"

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 14ῃ Ἰουνίου 2013
 Ἀριθ. Πρωτ.  50

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            « Μὲ ὀδύνη βαθειὰ καὶ μὲ ἀγωνία μεγάλη πληροφοροῦμαι, ὅτι ἔχει δρομολογηθῆ ἡ κατάργηση τοῦ ἱστορικοῦ 583 Τ.Π. Κονίτσης.
α) Ἡ ὀδύνη μου ὀφείλεται στὸ ὅτι ὁ ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης  κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος ἀποδεικνύεται ἀσυνεπὴς καὶ ψευδόμενος πρὸς ὅσα μὲ διεβεβαίωνε τὸν περασμένο Ὀκτώβριο στὸ Μοναστήρι τῆς Πελαγίας, στὴν περιοχὴ Θηβῶν. Εἶχαν προηγηθῆ τὰ θυρανοίξια τοῦ ναΐσκου τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος εἰς τιμὴν καὶ μνήμην τοῦ ἐκ Κονίτσης ἥρωος σμηναγοῦ Παντελῆ Γκέλη, πεσόντος εἰς τὸ Ἀκραίφνιον Θηβῶν ἐν ὥρᾳ καθήκοντος. Στὸ ὡς ἄνω Μοναστήρι, μετὰ τὸ γεῦμα ποὺ παρετέθη ἀπὸ τὶς Μοναχές, γενομένης συζητήσεως καὶ σὲ ἐπίμονες δικές μου ἐρωτήσεις ὁ κ. ὑπουργὸς μοῦ ἐδήλωσε, ἐνώπιον, μάλιστα, καὶ διαφόρων ἐπισήμων, ὅτι τὸ 583 Τ.Π. Κονίτσης δὲν πρόκειται μὲ κανένα τρόπο νὰ κλείσῃ. Πρόσθεσε δέ, ὅτι πολὺ σύντομα θὰ ἐπισκεπτόταν τὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία ...
            Αὐτά, τότε. Καὶ τώρα ; Ὅλα ἀποδεικνύονται ἀσύστολα ψεύδη. Καλῶ τὸν κ. ὑπουργὸ Ἐθνικῆς Ἀμύνης ἤ νὰ διαψεύσῃ τὴν ἀνωτέρω ἐφιαλτικὴ εἴδηση ἤ νὰ ὑποβάλῃ ἀμελλητὶ τὴν παραίτησή του. Στὸ τιμόνι τοῦ Ἔθνους χρειάζονται λιοντάρια καὶ ὄχι ἄνθρωποι ποὺ δὲν σέβονται τὸν λόγο καὶ τὶς ὑποσχέσεις τους.
β) Ἡ ἀγωνία μου ἔγκειται στὸ τὶ θὰ γίνῃ ἐφεξῆς ἡ ἀκριτικὴ Ἐπαρχία. Οἱ Συνοριακοὶ Φρουροὶ ἔχουν ἀποσυρθῆ, ἡ Ἀστυνομία μὲ ἀσήμαντη δύναμη, ἐνῷ καὶ τὰ ἀστυνομικὰ αὐτοκίνητα σπανίως κινοῦνται λόγῳ ἐλλείψεως... βενζίνης !  Τώρα κλείνει καὶ τὸ 583 Τ.Π. Κι’ ἔτσι ἀπὸ τὸν Γράμμο μέχρι τὴν Μουργκάνα τὰ σύνορα μένουν ἀφύλαχτα καὶ ἡ περιοχὴ ἀθωράκιστη. Ἡ εἴσοδος τῶν ποικιλώνυμων καὶ ἐπικίνδυνων κακοποιῶν, καθὼς καὶ τῶν ναρκωτικῶν, ποὺ μᾶς ἔρχονται κατὰ τόνους ἀπὸ τὴν γειτονικὴ Ἀλβανία, εἶναι πλέον ἀνεξέλεγκτη.
            Μᾶς ἀφήνετε, λοιπόν, Κύριοι, ἀπροστάτευτους. Βέβαια, προστάτης μας ὁ Θεὸς καὶ σκέπη μας ἡ Παναγία. Ὅμως, κατ’ ἄνθρωπον, αὐτὸ δὲν αἴρει τὴν δική σας τρομακτικὴ εὐθύνη. Καὶ νὰ τὸ γνωρίζετε : Ἐδῶ θὰ εἶσθε ἀνεπιθύμητοι, τοὐλάχιστον ἀπὸ τὴν ταπεινότητά μου. Προσωπικῶς, ὅμως, δὲν θὰ σταματήσω νὰ ἀγωνίζωμαι τὸν καλὸν ἀγῶνα, μαζὶ μὲ τὸν χιλιοπροδομένο λαό μας, μέχρις ὅτου δώσῃ ὁ Θεὸς καὶ ξανάρθουν πάλι οἱ καλοὶ καιροί. Ἡ Ἱστορία, πάντως, θὰ σᾶς στιγματίσῃ, γιατὶ δείχνετε τόση περιφρόνηση σ’ αὐτὸν τὸν αἱματοβαμμένο τόπο, ποὺ ἐπανειλημμένως ἔχει σώσει τὴν τιμὴ καὶ τὴν ἀκεραιότητα τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)