Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Φεβρουάριος 2012


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

            Ὅπως εἶναι γνωστό, οἱ «Χιλιαστές» ἤ «μάρτυρες τοῦ Ἰεχωβᾶ» χρησιμοποιοῦν πολλοὺς τρόπους γιὰ νὰ παρασύρουν στὶς φοβερὲς ἀντορθόδοξες πλάνες τους, τοὺς ἀνυποψίαστους χριστιανούς.
            Τελευταῖα, ἔχουν βάλει σὲ ἐφαρμογὴ τὴν ἑξῆς μέθοδο : Ἀπὸ τὸν τηλεφωνικὸ κατάλογο τοῦ Ο.Τ.Ε. βρίσκουν τὰ τηλέφωνα οἰκογενειῶν ἤ μεμονωμένων ἀτόμων. Ἀρχίζουν, λοιπόν, νὰ τηλεφωνοῦν, ρωτῶντας μὲ προσποιητὸ ἐνδιαφέρον καὶ ἐπίπλαστη εὐγένεια γιὰ τὴν ὑγεία τῶν ἀνθρώπων, τὴν οἰκογένειά τους, τὶς δουλειές τους, τὸ σπίτι τους, προκειμένου - ὅπως λένε - νὰ τοὺς ἐξυπηρετήσουν στὶς τυχὸν ἀνάγκες τους. Ἄν κάποιοι «τσιμπήσουν» τὸ δόλωμα, ὑπάρχει βάσιμος φόβος νὰ πέσουν θύματα τῶν «Γιεχωβάδων». Γιατί, αὐτοὶ θὰ ἀρχίσουν τὶς κατ’ οἶκον καὶ τὶς κατ’ ἰδίαν ἐπισκέψεις, προσφέροντας τὰ αἱρετικὰ ἔντυπά τους καὶ διαδίδοντας τὶς πλανεμένες διδασκαλίες τους.
            Ἡ Μητρόπολη, μόλις πληροφορήθηκε τὴν δολία αὐτὴ μέθοδο τῶν «Χιλιαστῶν», σπεύδει νὰ ἐνημερώσῃ τοὺς χριστιανοὺς τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, ὥστε ἄν τυχὸν κληθοῦν στὸ τηλέφωνο ἀπὸ ἄγνωστο ἄτομο, ποὺ κάνει τὶς παραπάνω ἐρωτήσεις, νὰ κλείνουν τὸ ἀκουστικό, ἀρνούμενοι νὰ συνεχίσουν τὴν συνομιλία.
            Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, θερμὴ προσευχή καὶ ἐπαγρύπνηση. Ἄς μὴ ξεχνᾶμε ὅτι, ὅπως λέει ἡ Ἁγία Γραφή, «ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται (=μεταμορφώνεται) εἰς ἄγγελον φωτός» (Β΄ Κορ. ια΄ 14), γιὰ νὰ παρασύρῃ τοὺς ὀρθοδόξους πιστοὺς στὸν αἰώνιο ὄλεθρο καὶ στὴν πνευματικὴ καταστροφή. «Στῶμεν καλῶς».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012

64 χρόνια ἀπὸ τὴν Μάχη τῆς Κονίτσης...ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης γνωστοποιεῖ τὰ ἑξῆς:

          Συμπληρώθηκαν ἤδη ἑξήντα τέσσερα χρόνια (Δεκέμβριος 1947-Δεκέμβριος 2011) ἀπὸ τὴν ἱστορικὴ «Μάχη τῆς Κονίτσης», ἡ νικηφόρα ἔκβαση τῆς ὁποίας ἔσωσε τὴν τιμὴ καί, πρὸ παντός, τὴν ἐδαφικὴ ἀκεραιότητα τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος.
          Θὰ τελεσθῇ καὶ φέτος, τὴν Κυριακὴ  8 Ἰανουαρίου 2012, τὸ Μνημόσυνο γιὰ τὴν ἀνάπαυση τῶν ψυχῶν τῶν ἡρωϊκῶς πεσόντων μαχητῶν τῆς θρυλικῆς Μάχης. Θὰ προηγηθῇ ἡ Θεία Λειτουργία, καὶ στὶς 10:15 π.μ.  θὰ ψαλῇ τὸ ἱερὸ Μνημόσυνο στὸν Ἱ. Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Νικολάου Ἄνω Κονίτσης.
          Τῆς Θείας Λειτουργίας καὶ τοῦ Μνημοσύνου θὰ προστῇ καὶ θὰ χοροστατήσῃ, ἀντίστοιχα, ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ. Ὁ Σεβασμιώτατος θὰ χοροστατήσῃ, ἐπίσης, καὶ στὸ Τρισάγιο ποὺ θὰ τελεσθῇ στὸ Μνημεῖο τῶν Πεσόντων, τὸ ὁποῖο βρίσκεται μέσα στὸ κοιμητήριο τῆς Ἄνω Κονίτσης. Στὴν συνέχεια θὰ ἀκολουθήσῃ μικρὴ δεξίωση στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγ. Νικολάου, πλησίον τοῦ Κοιμητηρίου Ἄνω Κονίτσης.
          Θερμὴ παράκληση, νὰ μετάσχουμε ὅλοι. Εἶναι χρέος μας γιὰ τὴν γενιὰ ἐκείνη ποὺ πέρασε, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὶς γενιὲς ποὺ ἔρχονται.


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).