Κυριακή 16 Μαΐου 2010

Δελτίον Τύπου γιά τίς Ἐκδηλ. Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 16ῃ Μαΐου 2010
Ἀριθ. Πρωτ. 32

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

            Μέσα στὴν δίνη καὶ στὸν σάλο τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ τῆς κοινωνικῆς ἀναστατώσεως, ἡ Ἱερὰ Μητρόπολις Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης ὠργάνωσε καὶ ἐφέτος τὶς καθιερωμένες ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (Φεβρουάριος - Μάϊος 1914). Στὶς ἐκδηλώσεις, πού, κατὰ γενικὴ ὁμολογία στέφθηκαν ἀπὸ ἐπιτυχία, παραβρέθηκαν μέλη τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α. καὶ πλῆθος ἀνθρώπων, τόσο ἀπὸ τὶς Ἐπαρχίες Πωγωνίου καὶ Κονίτσης, ὅσο καὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχὲς τῆς Πατρίδος μας.
            Οἱ ἐκδηλώσεις ἔγιναν στὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 16 Μαΐου 2010. Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ Μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν τοῦ νικηφόρου ἐκείνου ἀγῶνος, ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ  ἐξεφώνησε τὴν καθιερωμένη ὁμιλία. Στὴν συνέχεια, ἀκολούθησε εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ ἡρῶο τῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλη τρισάγιο, ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος, καὶ ἐνεκρίθη διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
 1) Ζητοῦμε ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφοὺς νὰ πορεύωνται ἑνωμένοι καὶ μονοιασμένοι στὸν ἀγῶνα τους γιὰ τὴν πολύπαθη γῆ τῆς Βορείου Ἠπείρου.
 2) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση τῆς Ἀλβανίας νὰ σταματήσῃ νὰ ὑποθάλπῃ τὶς παράλογες βλέψεις τῶν «Τσάμηδων» καὶ νὰ καλλιεργῇ τὴν ἰδέα τῆς δῆθεν «Μεγάλης Ἀλβανίας» σὲ βάρος τῆς Ἑλλάδος.
 3) Ζητοῦμε, ἐπίσης, ἀπὸ τὴν Ἀλβανικὴ Κυβέρνηση νὰ ἀποδώσῃ στὴν Ἐκκλησία τὴν περιουσία της καί, παράλληλα, νὰ σταματήσῃ τὴν ἁρπαγὴ τῶν κτημάτων τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν.
 4) Ζητοῦμε νὰ γίνῃ στὴν γειτονικὴ Χώρα ἡ ἀπογραφὴ τοῦ Ἑλληνικοῦ πληθυσμοῦ μὲ σαφῆ ἀναφορὰ στὸ θρήσκευμα καὶ τὴν ἐθνικότητα, ὑπὸ τὴν ἐπίβλεψη διεθνῶν παρατηρητῶν.
 5) Ἀπαιτοῦμε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ ἀσκήσῃ ὑπεύθυνη καὶ δυναμικὴ πολιτικὴ στὰ ἐθνικὰ θέματα, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποῖα εἶναι καὶ αὐτὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τέλος,
 6) Μαζὶ μὲ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, χαιρετίζουμε καὶ τοὺς ἀδελφοὺς Κυπρίους καὶ εὐχόμαστε εὐόδωση τοῦ ἐθνικοῦ θέματος καὶ τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τῆς Κύπρου, σύμφωνα μὲ τοὺς προαιώνιους πόθους τοῦ Ἑλληνισμοῦ.

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)