Παρασκευή 10 Ιουνίου 2016

Δελτίο Τύπου περὶ τῆς ἐπισκέψεως τοῦ Ἕλληνα ΥΠΕΞ στὴν Ἀλβανία


                                                                                                    
  Ἐν Κονίτσῃ τῇ 10ῃ Ἰουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

                «Ὁ Ἕλληνας ὑπουργὸς Ἐξωτερικῶν κ. Νῖκος Κοτζιᾶς, ποὺ πραγματοποίησε, πρόσφατα, ἐπίσημη ἐπίσκεψη στὴν Ἀλβανία, δυστυχῶς δὲν πέτυχε ἀπολύτως τίποτε γιὰ τοὺς ἄτυχους Βορειοηπειρῶτες. Γιατί, ἐνῷ θὰ ἔπρεπε ἔντονα νὰ ἀντιδράσῃ στὶς μεθοδεύσεις τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι συστηματικὰ αὐθαιρετοῦν σὲ βάρος τῶν ἐκεῖ ἀδελφῶν μας, δημεύοντας τὶς περιουσίες καὶ τὰ σπίτια τους, ποὺ πολλὲς φορὲς γκρεμίζονται κάτω ἀπὸ τὴν ἀπειλὴ βίας τῆς ἀλβανικῆς ἀστυνομίας, τὶ ἔκανε ; Περιορίστηκε νὰ ἀναφέρῃ ὅτι τὰ δικαιώματά τους «ἀποτελοῦν ἱστορικὴ ἐπιταγὴ καὶ εὐρωπαϊκὴ προοπτική», χωρὶς καθόλου νὰ θέσῃ τὸ ζήτημα τῶν αὐθαιρεσιῶν, ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ ἀσκῇ ἡ Ἀλβανία σὲ βάρος τους !  Τὴν ἴδια ὥρα, ὅμως, διαβεβαίωνε ὅτι ἡ προοπτικὴ ἐντάξεως τῆς γειτονικῆς χώρας στὴν Ε.Ε.  ἔχει τὴν ... καθολικὴ ὑποστήριξη τῆς Ἑλλάδος !  Κι’ αὐτά, ἐνῷ ὁμάδες διακοσίων «Τσάμηδων» διαδήλωναν ἔξω ἀπὸ τὸ ἀλβανικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ἔχοντας, μάλιστα, ἐπικεφαλῆς τὸν πρόεδρο τοῦ «Τσάμικου «κόμματος καὶ Πρόεδρο τῆς Βουλῆς Στετὶμ Ἰντρίζι!!!
                Γιὰ ὅσους δὲν γνωρίζουν, κάνουμε γνωστὸ ὅτι οἱ μεθοδεύσεις τῆς Ἀλβανίας γιὰ τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ γιὰ τοὺς «Τσάμηδες», ἔγιναν μὲ τὶς «εὐλογίες» τοῦ ἀλβανοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα.
                Ἡ χλιαρὴ ἀντίδραση τοῦ κ. Κοτζιᾶ στὶς ἄθλιες ἀλβανικὲς μεθοδεύσεις καὶ προκλήσεις, μοῦ προκάλεσε ὀργὴ καὶ ἀγανάκτηση. Πῶς θὰ πορευθοῦν στὸ ἑξῆς οἱ Βορειοηπειρῶτες ὅταν ἡ Μάνα τους ἡ Ἑλλάδα τοὺς ἀντιμετωπίζει μὲ παγερὴ ἀδιαφορία καὶ αὐτόχρημα τοὺς προδίδει ; Νοιάζεται περισσότερο ὁ κ. Κοτζιᾶς γιὰ τὴν ἔνταξη τῆς Ἀλβανίας στὴν Ε.Ε., ἀπὸ τὸ νὰ δοθῇ ἕνα τέλος στὸ δρᾶμα τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀδελφῶν ; Καὶ δὲν ντράπηκε νὰ κατηγορήσῃ «μικρὲς συντριπτικὰ μειοψηφίες τῶν ἄκρων»  στὴν Ἀθήνα, ὅτι «δημιουργοῦν νευρικότητα»... στὰ Τίρανα ἔναντι τῶν «ἐπιτυχημένων προσπαθειῶν» ποὺ καταβάλλονται ἀπὸ τὸ ὑπουργεῖο ;;;
                Ὅσο γιὰ τοὺς «Τσάμηδες», ἄς γνωρίζῃ ὁ κ. ὑπουργός, ὅτι μὲ τὶς ἀπαράδεκτες δηλώσεις του, θὰ τοὺς βρῇ - ἀργὰ ἤ γρήγορα - μπροστά της ἡ Ἑλλάδα, ἀφοῦ μάλιστα οἱ ἀνθέλληνες αὐτοὶ ἀπόγονοι τῶν ἐγκληματιῶν στὴν Κατοχή, ἔδουν ἤδη προσφύγει στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ...
                Γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, κρούομε τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Οἱ καιροὶ εἶναι ἰδιαίτερα κρίσιμοι καὶ οἱ γείτονες ἔχουν ἀποθρασυνθῆ. Καλοῦμε τὴν Κυβέρνηση νὰ ἀφήσῃ τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὰ ἐθνικὰ θέματα καὶ νὰ ἀναλάβῃ ἐπί τέλους, τὶς εὐθῦνες της. Ἀκούει, ἆραγε, τὰ πολεμικὰ τύμπανα, ποὺ χτυπᾶνε ἐδῶ καὶ πολὺ καιρό ; ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).