Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2007

Δελτίον Τύπου: "Περὶ ἀρπαγῆς ἀκίνητης περιουσία Βορειοηπειρωτῶν"


logotypomitro

 
 
 

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  5ῃ Νοεμβρίου 2007
 Ἀριθ. Πρωτ. 105 

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ


 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ, Πρόεδρος τοῦ «Πανελληνίου Συνδέσμου Βορειοηπειρωτικοῦ Ἀγῶνος»,ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
             «Τὸν περασμένο Μάϊο, στὶς ἐκδηλώσεις ποὺ ἔγιναν στὸ Δελβινάκι γιὰ τὴν Ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (1914), εἶχα καταγγείλει τὶς δόλιες μεθοδεύσεις τῶν Ἀλβανῶν νὰ ἁρπάξουν τὴν ἀκίνητη περιουσία τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Ἡ καταγγελία εἶχε γίνει μὲ ἐπίσημα καὶ ἐξακριβωμένα στοιχεῖα. Εἶχα δὲ τὴν ἐλπίδα, ὅτι ἡ Ἑλλάδα θὰ ἔκανε τὶς δέουσες ἐνέργειες γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ ἀπαράδεκτη αὐτὴ τακτικὴ τῆς γείτονος.
            Ἂν κρίνω, ὅμως, ἀπὸ Δήλωση τοῦ Βουλευτοῦ Ἰωαννίνων κ. Μιχαὴλ Παντούλα, ποὺ ἔγινε στὶς 2 Νοεμβρίου τ.ἔ. στὴν Βουλὴ τῶν Ἑλλήνων, τὸ κακὸ ὄχι μόνο δὲν ἐσταμάτησε, ἀλλὰ ἐπεκτείνεται συνεχῶς καὶ περισσότερο. Ἀποτέλεσμα εἶναι οἱ Βορειοηπειρῶτες νὰ χάνουν τὶς περιουσίες τους καὶ νὰ γίνωνται ξαφνικὰ ξένοι στὸν τόπο τους. Εἶναι δὲ ἀξιέπαινοι, τόσο τὸ «Βορειοηπειρωτικὸ Φόρουμ», ὅσο καὶ ἡ Ἕνωση Χειμαρριωτῶν, ποὺ ἀποφάσισαν τὴν πραγματοποίηση ἀνοιχτῆς συγκεντρώσεως καὶ συνεντεύξεως μπροστὰ στὴν Ἀλβανικὴ Πρεσβεία τῶν Ἀθηνῶν γιὰ τὸ φλέγον αὐτὸ ζήτημα.
            Τὸ πρόβλημα, ἐν τούτοις, εἶναι πὼς πρέπει, ἐπὶ τέλους, ἡ Ἑλλάδα, ἡ Μητέρα Πατρίδα, νὰ λάβῃ δραστικὰ μέτρα, γιὰ νὰ μπορέσουν οἱ ἀδελφοί μας τῆς Βορείου Ἠπείρου νὰ κρατηθοῦν στὴν προγονική τους γῆ. Γιατί - θὰ τὸ τονίσω γιὰ πολλοστὴ φορά - δὲν πρέπει ποτὲ νὰ λησμονοῦμε, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ μεθοδεύουν συστηματικὰ τὸ «ἄδειασμα» τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τοὺς ἀπὸ αἰώνων γηγενεῖς κατοίκους της.
             Βέβαια, θὰ μᾶς ἀντιταχθῇ, ἴσως, ὅτι τώρα προέχει τὸ λεγόμενο «Μακεδονικό». Πέρα, ὅμως, ἀπὸ τὸ χρέος ποὺ ἔχει ἡ Ἑλληνική μας Πατρίδα καὶ πρὸς τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ποὺ κι’ αὐτὴ εἶναι παιδί της, τὸ γεγονὸς τῆς ὀδυνηρῆς περιπλοκῆς τῆς ὑποθέσεως τοῦ ὀνόματος τῶν Σκοπίων, πρέπει νὰ μᾶς προβληματίσῃ. Γιατί, ὅταν τὰ ἐθνικὰ θέματα ἀντιμετωπίζωνται μὲ χλιαρότητα καὶ μὲ ἡμίμετρα, τότε εἶναι καταδικασμένες σὲ ἀποτυχία οἱ ὅποιες προσπάθειες.
           Εἶναι καιρὸς ἡ Ἑλλάδα νὰ ἀφυπνισθῇ ἀπὸ τὴν ραστώνη καὶ τὸν ὠχαδερφισμό. Καὶ νὰ ἀντιμετωπίσῃ μὲ τὴν πρέπουσα δραστηριότητα τὸ καυτὸ αὐτὸ ζήτημα, προτοῦ ἀδειάσῃ ἡ Βόρειος Ἤπειρος, ἡ ὁποία, ἀτυχῶς ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι «ἐσταυρωμένη», παρὰ τὰ περὶ τοῦ ἀντιθέτου διατυμπανιζόμενα. Κρούω γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸν κώδωνα τοῦ κινδύνου. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι.Ἡ τυχὸν ἀμέλειά μας θὰ ἔχῃ ἀκριβὸ τίμημα ὄχι μόνο εἰς βάρος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς τιμῆς καὶ ἀξιοπιστίας τῆς Ἑλλάδος ».  
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)