Κυριακή 18 Μαΐου 2008

Δελτίον Τύπου: Ψήφισμα συμμετεχόντων στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας»
Ἀριθ.  Πρωτ.  55
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 18ῃ Μαΐου 2008

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

            Ἐνῷ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια, μετὰ τὴν «ἀνεξαρτητοποίηση» τοῦ Κοσσυφοπεδίου, μοιάζουν μὲ «καζάνι ποὺ βράζει», ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἐπραγματοποίησε καὶ φέτος τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914).
            Οἱ ἐκδηλώσεις ἔλαβαν χώραν στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, σήμερα, Κυριακή, 18η Μαΐου 2008, μὲ τὴν συμμετοχὴ μελῶν τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α., καθὼς καὶ πλήθους λαοῦ.
            Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τελέσθηκε μνημόσυνο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ γιὰ τοὺς πρωτεργάτες καὶ τοὺς μετασχόντες στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα, κατετέθη στεφάνι καὶ ἐπακολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου       κ. ΑΝΔΡΕΟΥ. Στὴν συνέχεια, ἔγινε ἡ εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ ἡρῷον, ὅπου ἐψάλη σύντομο τρισάγιο, κατετέθη στεφάνι καὶ ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Οἱ παριστάμενοι ἐνέκριναν διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
            1) Διακηρύσσουμε τὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τῆς Αὐτονομίας στὴν Βόρειο Ἤπειρο.
            2) Ζητοῦμε νὰ διευθετηθῇ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ζήτημα μὲ τὴν κάθαρση κυρίως τῶν βιβλίων τῆς Ἱστορίας καὶ Γεωγραφίας ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀλβανικῆς προπαγάνδας, καὶ νὰ ἱδρυθοῦν σχολεῖα ἑλληνικά, ὅπου ὑπάρχουν Βορειοηπειρῶτες.
            3) Καταδικάζουμε μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο τὶς κινήσεις τῶν Ἀλβανῶν ὑπευθύνων σχετικὰ μὲ τοὺς «Τσάμηδες» καὶ τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία».
            4) Ἐκφράζουμε τὴν λύπη καὶ τὴν ἀγανάκτησή μας γιὰ τοὺς Πανεπιστημιακοὺς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι, πρόσφατα, στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο, ὑποστήριξαν τὰ δῆθεν δίκαια τῶν «Τσάμηδων».
            5) Διαμαρτυρόμαστε ἔντονα γιὰ τὶς μεθοδεύσεις τῶν Σκοπίων νὰ ἀναγνωρισθοῦν διεθνῶς ὡς «Μακεδονία». Ἡ Μακεδονία γιὰ μᾶς εἶναι μία, καὶ εἶναι Ἑλληνική. Τέλος,
            6) Στέλνουμε ἀγωνιστικὸ χαιρετισμὸ στοὺς Κυπρίους ἀδελφοὺς. Εὐχή μας καὶ προσευχή μας εἶναι, τὸσο ἡ Κύπρος, ὅσο καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ γιορτάσουν σύντομα τὴν ἐθνική τους ἀποκατάσταση.
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
 

Τρίτη 6 Μαΐου 2008

Ἐγκύκλιος 123η: Ἐπέτειος Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνα Βορείου ἨπείρουἈριθ. Πρωτ. 53
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 5ῃ Μαΐου 2008

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 123η 


ΘΕΜΑ: Τὸ Βορειοηπειρωτικὸ καὶ οἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις στὰ Βαλκάνια
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
Τὸ γυρόφερναν ἐδῶ καὶ καιρὸ Η.Π.Α., Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση καὶ, βέβαια, καὶ οἱ Ἀλβανοὶ Κοσσοβάροι. Καὶ τελικά, στὶς 17 Φεβρουαρίου 2008, ἀνακηρύχθηκε ἡ «ἀνεξαρτησία» τοῦ Κοσσυφοπεδίου. Ἡ Ἀμερική, ὅπως εἶναι φυσικό, πανηγυρίζει. Ἀντίθετα, ἡ Σερβία καὶ ἡ Ρωσία ἀντέδρασαν ἔντονα καὶ ἤδη ἄρχισαν κινητοποιήσεις γιὰ τὴν ἄρση τῆς «ἀνεξαρτησίας» αὐτῆς τῆς περιοχῆς, τὴν ὁποία οἱ Σέρβοι θεωροῦν (καὶ δικαίως) ὡς τὴν κοιτίδα τοῦ Σερβικοῦ Ἔθνους.
-Β-
Ἀνάμεσα στὰ πλήθη τῶν Κοσσοβάρων ποὺ πανηγύριζαν, οἱ τηλεοπτικὲς κάμερες ἔδειξαν καὶ κάποιους ποὺ κρατοῦσαν ἕνα μεγάλων διαστάσεων «πανώ», στὸ ὁποῖο ἦταν γραμμένα, στὴν ἀλβανικὴ γλῶσσα, τὰ ἑξῆς : «Χωρὶς τὸ Κόσσοβο καὶ Τσαμουριὰ δὲν ὑπάρχει Ἀλβανία». Στὸ κάτω μέρος ἔγραφε : «Ἀνεξαρτησία τοῦ Κοσσόβου».
Αὐτὸ τὸ «πανώ» πρέπει νὰ μᾶς βάλῃ σὲ σκέψεις ἀνησυχίας. Γιατὶ μιὰ τέτοια διακήρυξη, στὸ κέντρο, μάλιστα τῆς Πρίστινα, πρωτεύουσας τοῦ Κοσσυφοπεδίου, δημιουργεῖ εὔλογα τὸ ἐρώτημα : Μήπως ὑπάρχει σὲ ἐξέλιξη τὸ σχέδιο γιὰ τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία» ; Κι’ ἄν ναί, τότε ποιὰ θὰ εἶναι ἡ τύχη τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν ; Μήπως μεθοδεύεται ἀπὸ τὴν γείτονα τὸ «ἄδειασμα» τῆς Βορείου Ἠπείρου ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες κατοίκους της, ὅπως τὸ εἶχε ἐπισημάνει ἤδη ἀπὸ τὶς ἀρχὲς τοῦ 1991 ὁ ἀγωνιστὴς Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ; Τότε, ὅλοι ἦσαν ἀνυποψίαστοι, καὶ κάτι τέτοιο ἔμοιαζε σὰν οὐτοπία. Ἔτσι, κανεὶς σχεδὸν δὲν ἐπρόσεξε καὶ δὲν ἔλαβε ὑπ’ ὄψη τὶς ἐπισημάνσεις καὶ τοὺς φόβους τοῦ συνετοῦ καὶ προβλεπτικοῦ Ἱεράρχη. Τὰ χρόνια, ὅμως, ποὺ κύλησαν καὶ οἱ ραγδαῖες ἐξελίξεις ποὺ σημειώθηκαν, ἐν τῷ μεταξύ, καὶ συνεχίζουν νὰ σημειώνωνται, ἐδικαίωσαν τὸν ἀγωνιστὴ Μητροπολίτη, ποὺ ἀνεχώρησε πρὶν ἀπὸ 14 χρόνια γιὰ τὴν αἰωνιότητα μὲ τὴν πικρία ὅτι ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία δὲν ἐπέδειξε γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο τὸ ἐνδιαφέρον, ποὺ ἐπέβαλλαν οἱ κρίσιμοι καιροί.
-Γ-
Καὶ τώρα ; Τὶ πρέπει νὰ γίνῃ γιὰ νὰ μὴ χαθῇ αὐτὸ τὸ πολύπαθο κομμάτι τοῦ Ἑλληνισμοῦ; Μὰ εἶναι φανερό : Νὰ μὴ σταματήσουμε νὰ ἀγωνιζώμαστε γιὰ νὰ διαφωτίζουμε τὸν λαό μας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἁρμόδιους τοῦ πολιτικοῦ κόσμου, ποὺ δείχνουν μιὰ ἀπαράδεκτη ἀπάθεια καὶ ἀδιαφορία, λὲς καὶ στὴν Βόρειο Ἤπειρο κατοικοῦν ἀλλογενεῖς λαοὶ καὶ ὄχι Ἕλληνες, οἱ ὁποῖοι ἔχουν μὲ μᾶς τὴν ἴδια θρησκεία, τὸ ἴδιο αἷμα, τὰ ἴδια ἤθη καὶ ἔθιμα, τὴν ἴδια γλῶσσα. Οἱ Βορειοηπειρῶτες εἶναι «σάρξ ἐκ τῆς σαρκός μας καὶ ὀστοῦν ἐκ τῶν ὀστέων μας».
-Δ-
Ἡ Ἱστορία καὶ ἡ πεῖρα διδάσκουν, ὅτι τὰ ἐθνικὰ θέματα ὅταν δὲν τὰ ἔχουμε σὲ πρώτη προτεραιότητα , ἀργὰ γρήγορα χάνονται . Ἤ περιπλέκονται , κατὰ τρόπο ποὺ
δημιουργοῦν ἀδιέξοδο. Παράδειγμα : Τὸ Κυπριακὸ καὶ τὸ Μακεδονικό. Ἀφήσαμε τοὺς Ἑλληνοκυπρίους γιὰ χρόνια νὰ «τρώγωνται» μεταξύ τους, μὲ τὸ γελοῖο σύνθημα : «ἡ Κύπρος ἀποφασίζει καὶ ἡ Ἑλλάδα συμπαραστέκεται». Κι’ ἦλθε, ὕστερα, ὁ «Ἀττίλας», ἡ διχοτόμηση, οἱ καταστροφές, οἱ νεκροί, οἱ ἐγκλωβισμένοι, οἱ ἀγνοούμενοι ... Ἀφήσαμε, ἐξ ἄλλου, τοὺς παθιασμένους ἀπὸ τὸν μεγαλοϊδεατισμό τους ἀνθρώπους τῆς FYROM νὰ «ἁλωνίζουν» κυριολεκτικὰ ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ μεῖς , σφυρίζοντας ἀδιάφορα , λέγαμε σ’ ὅλους τοὺς τόνους ὅτι τὸ θέμα αὐτὸ εἶναι «ἀνύπαρκτο» γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Καὶ τώρα ; Τὼρα βρισκόμαστε σὲ ἀδιέξοδο καὶ προσπαθοῦμε νὰ μαζέψουμε τὰ ἀσυμμάζευτα ...
-Ε-
Κάτι ἀνάλογο ἔχουμε πάθει καὶ μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικό. Ἀδιαφορία καὶ ὠχαδελφισμός. Φωνάζαμε καὶ διαδηλώναμε, πρὶν ἀπὸ λίγα μόλις χρόνια, γιὰ τὴν Νικαράγουα, τὴν Χιλὴ καὶ ἄλλες ἐλάχιστα γνωστὲς χῶρες σὲ μακρυνὲς περιοχὲς τοῦ πλανήτη μας, ἐνῷ γιὰ τὴν δική μας Βόρειο Ἤπειρο, πλήρης ἀδιαφορία.
Ἀλλὰ τὰ γεγονότα ποὺ ἐκτυλίσσονται ἤδη στὰ Βαλκάνια καλοῦν σὲ συναγερμό, σὲ ἀφύπνιση, σὲ δράση. Γιατί, ἄν χαθῇ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ἐξ αἰτίας μας, σὲ τίποτε δὲν θὰ ὠφελοῦν οἱ ἐκ τῶν ὑστέρων ὄψιμες θρηνωδίες μας καὶ διαμαρτυρίες μας.
-ΣΤ-
Ἡ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης, ἀκολουθῶντας τὴν ἱερὴ καὶ μεγάλη παρακαταθήκη τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὀργανώνει καὶ φέτος ἐκδηλώσεις στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, μὲ ἀφορμὴ τὶς ἐπετείους α) τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγώνα (17. 2. 1914) καὶ β) τῆς ὑπογραφῆς τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), τὸ ὁποῖον, ἄς σημειωθῇ, τὸ ὑπέγραψαν καὶ οἱ ἴδιοι οἱ Ἀλβανοί.
· Οἱ Ἐκδηλώσεις θὰ πραγματοποιηθοῦν τὴν Κυριακή, 18 Μαΐου 2008.
· Τὸ πρωῒ θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία στὸν Μητροπολιτικὸ Ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου.
· Στὸ τέλος τῆς Θείας Λειτουργίας θὰ τελεσθῆ, ἔξω ἀπὸ τὸν Ναό, ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀειμνήστου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἐπιμνημόσυνη δέηση ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ τῶν πολεμιστῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος, καὶ θὰ κατατεθῇ στέφανος.
· Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ θὰ ἐκφωνήσῃ τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας.
· Τέλος, μετὰ τὴν ὁμιλία, θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ καθιερωμένη εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷον, ὅπου θὰ ψαλῇ Τρισάγιον, θὰ κατατεθῇ στέφανος καὶ θὰ ἀναγνωσθῆ γιὰ ἔγκριση τὸ σχετικὸ Ψήφισμα.
· Ἡ ὅλη ἐκδήλωση θὰ κλείσῃ μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο.
Ἡ συμμετοχὴ ὅλων εἶναι ἐπιτακτικὸ καθῆκον. Ἡ Βόρειος Ἤπειρος τὸ ἀπαιτεῖ καὶ ἡ κρισιμότητα τῶν καιρῶν τὸ ἐπιβάλλει.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ