Πέμπτη 27 Αυγούστου 2015

Δελτίον Τύπου περὶ τῆς Κατεδαφίσεως τοῦ Ἱ. Ναοῦ Ἁγίου Άθανασίου εἰς Δρυμάδες Βορείου Ἠπείρου


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 27ῃ Αὐγούστου 2015
Ἀριθ. Πρωτ. 61

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ
ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
«Τελικά ὁ ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, ἀποδεικνύεται καί ἱερόσυλος καί θρασύτατος. Διότι, χθές, 26 Αὐγούστου, λίγο μετά τίς 4 τά ξημερώματα, μέ τίς δικές του "εὐλογίες" ἡ πολεοδομική ἀστυνομία ὡλοκλήρωσε τόν στόχο τοῦ δημάρχου Χειμάρρας, γκρεμίζοντας τόν Ἱερό Ναό τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στό χωριό Δρυμάδες τῆς Χειμάρρας. Ὅπως εἴχαμε τονίσει σέ πρόσφατες δηλώσεις μας, τήν ἐκκλησία αὐτή τήν εἶχε κατεδαφίσει τό βάρβαρο καί ἀπάνθρωπο καθεστώς τοῦ κομμουνιστῆ δικτάτορα Ἐνβέρ Χότζα. Ὅμως, οἱ Βορειοηπειρῶτες κάτοικοι τῶν Δρυμάδων, τήν ξανάκτισαν το 1992, δηλαδή μετά τήν παταγώδη πτώση τοῦ ἀπαισίας μνήμης ἐκείνου καθεστῶτος.
Κι’ ὁ μέν Χότζα καί κομμουνιστής ἦταν καί δικτάτορας. Δέν πίστευε τίποτα κι’ ἔκανε ὅ,τι ἤθελε. Ὁ σημερινός, ὅμως, ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα, πού παρουσιάζεται σάν δημοκρατικός ἡγέτης, συνεχίζει, δυστυχῶς, τήν τακτική τοῦ Χότζα. Κι’ ἔτσι ἀποδεικνύεται ἕνας θλιβερός ἱερόσυλος, πού δέν φοβᾶται τόν Θεό καί δέν ντρέπεται τούς ἀνθρώπους…
Ἀλλά ὁ Ἔντι Ράμα εἶναι καί θρασύτατος. Γιατί, ἀπαντῶντας στίς δηλώσεις τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, πέρα τοῦ ὅτι εἶπε πώς ἡ Χειμάρρα εἶναι … ἀλβανική, πρόσθεσε προκλητικά, ὅτι οἱ Ἕλληνες "ἔκαναν συχνά στό παρελθόν παρεμβάσεις στά ἐσωτερικά τῆς Ἀλβανίας, τό κάνουν καί τώρα ἀκόμα. Θά τούς χρειαστῆ λίγος ἀκόμη χρόνος γιά νά τό συνειδητοποιήσουν".
Λοιπόν, ἱερόσυλε καί θρασύτατε Ἔντι Ράμα, ἄκουσε:
Ἡ Χειμάρρα – παρά τίς ἀνθελληνικές μεθοδεύσεις σου - ἦταν, εἶναι καί θά παραμείνει Ἑλληνική, στόν αἰῶνα τόν ἅπαντα. Καί ἡ Ἑλλάδα ἔχει χρέος νά ὑπερασπίζεται τήν ἐθνικότητα καί τήν ὀρθόδοξη πίστη τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἀντίθετα δέ ἀπ’ ὅ,τι ἐσύ νομίζεις, ἡ Χώρα μας ἔχει πρό πολλοῦ συνειδητοποιήσει πώς ἔχει σάν βασικό της καθῆκον τήν ὑπεράσπιση τῆς Χειμάρρας, ἀλλά καί τοῦ Ἀργυροκάστρου καί τῆς Κορυτσᾶς καί ὁλόκληρης τῆς Βορείου Ἠπείρου. Κι’ ὅσο πιό γρήγορα τό συνειδητοποιήσῃς, τόσο πιό καλά θά εἶναι γιά τή χώρα σου. Δέν πρέπει δέ νά ξεχνᾷς, ὅτι ἡ Ἀλβανία, ἄν στάθηκε στά πόδια της, μετά τό κομμουνιστικό καθεστώς, τό ὀφείλει στήν Ἑλλάδα, ὅπως ὅλοι γνωρίζουν.
Λοιπόν, φρόνιμα. Καί λίγα λόγια, μετρημένα. Ἡ σχέση καλῆς γειτονίας τῶν χωρῶν μας, δέν οἰκοδομεῖται μέ παλληκαρισμούς καί μέ ἔκνομες ἐνέργειες, ἀλλά μέ σεβασμό πρός τά ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Μή νομίζῃς δέ ὅτι ὁ θρυλικός Χειμαρραῖος ὁπλαρχηγός Σπυρομήλιος ὑπῆρξε μόνο τό 1913 - 1914. Ὑπάρχουν καί σήμερα πολλοί Σπυρομήλιοι… Γι’ αὐτό σοῦ ξαναλέμε: Φρόνιμα!».

 (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)  

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2015

Δελτίον Τύπου περὶ τῆς καταστροφῆς τοῦ Ἱ. Ναοῦ τῶν Δρυμάδων στὴν Βόρειο ἬπειροἘν Δελβινακίῳ τῇ  24ῃ Αὐγούστου 2015
Ἀριθ. Πρωτ. 36

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης 
Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις :

            « Χρόνια, τώρα, τονίζουμε καὶ ἐπαναλαμβάνουμε, ὅτι οἱ Ἀλβανοὶ εἶναι λίαν κακόπιστοι γείτονες. Γιατὶ παρὰ τὶς κατὰ καιροὺς διαβεβαιώσεις τους, στὰ πράγματα, ὅμως, ἔχουν ἕνα καὶ μοναδικὸ σκοπό : Νὰ ἐκδιώξουν τοὺς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες ἀπὸ τὶς πατρογονικές τους ἑστίες. Γι’ αὐτὸ καὶ συχνά, μεταχειρίζονται βίαιους τρόπους καὶ μέσα ἀπαράδεκτα.
            Ἔτσι, ὅπως γράφτηκε στὸν ἀθηναϊκὸ Τύπο, ἐργαζόμενοι τοῦ Δήμου Χειμάρρας, μὲ τὴν στήριξη τῶν ἀνδρῶν τῆς ἀστυνομίας, εἰσέβαλαν στὸν ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στοὺς Δρυμάδες, ἀφαίρεσαν τὶς εἰκόνες καὶ τὰ ἄλλα ἱερὰ σκεύη κ.ἄ., μὲ στόχο τὴν καταστροφὴ τῆς Ἐκκλησίας. Τὸ γεγονὸς κατήγγειλε ἤδη ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία ἐχαρακτήρισε τὴν ἐπαίσχυντη αὐτὴ ἐνέργεια ὡς ἱεροσυλία.
            Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ ἐν λόγῳ Ἐκκλησία τῶν Δρυμάδων εἶχε κατεδαφισθῆ τὸ 1972 ἀπὸ τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ δικτάτορα Ἐνβὲρ Χότζα, ἡ Ἑλληνικὴ δὲ κοινότητα τὴν ξαναέκτισε τὸ 1992, μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀπαισίας μνήμης ἐκείνου καθεστῶτος.
            Διαμαρτυρήθηκε καὶ τὸ Ἑλληνικὸ Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, ὁ ἐκπρόσωπος τοῦ ὁποίου              κ. Κων/νος Κούτρας, ἐδήλωσε ὅτι οἱ ἐκτεταμένες καταστροφές, στὶς ὁποῖες προέβησαν ὑπάλληλοι τοῦ Δήμου Χειμάρρας, «εἶναι πράξεις ἀπαράδεκτες καὶ καταδικαστέες».
            Ἐμεῖς καταδικάζουμε τὶς ἐνέργειες τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ δὲν δείχνουν σεβασμὸ τῶν ἐθνικῶν καὶ θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Καὶ ἀπὸ τὴν ἀκριτική μας ἔπαλξη καλοῦμε τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία σὲ συνεχῆ ἐπαγρύπνηση. Διαφορετικά, θὰ θρηνήσουμε συμφορές, γιατὶ οἱ Ἀλβανοὶ μισοῦν τοὺς Βορειοηπειρῶτες καὶ ἐπιδιώκουν μὲ κάθε τρόπο τὴν ἐκδίωξή τους ἀπὸ τὰ πατρογονικά τους ἐδάφη. Σαλπίζουμε, λοιπόν, πρὸς κάθε κατεύθυνση τὸ σύνθημα, ποὺ εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρο : «Φύλακες γρηγορεῖτε» ».


( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )

Δευτέρα 17 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 182α: ΘΕΜΑ: Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : Ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους.


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Αὐγούστου 2015
Ἀριθ.  Πρωτ. 35

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  182α


ΘΕΜΑ:  Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : Ἀπόστολος τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Ἔθνους.            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            «Μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητείτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. ι΄ 24). Αὐτὸν τὸν λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ ἦταν λόγος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἐδιάβασε μιὰ μέρα ὁ ἱερομόναχος Κοσμᾶς, ποὺ ἐμόναζε στὴν Ἱερὰ Μονὴ Φιλοθέου τοῦ Ἁγίου Ὄρους. Ἦταν ἡ ἐποχή, ποὺ θύελλα μεγάλη χτυποῦσε τὸν Ἑλληνισμό, ἰδιαίτερα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Τοῦρκοι, παρακινούμενοι ἀπὸ τὸν ἐχθρὸ τῆς ἀλήθειας, τὸν Σατανᾶ, ἔκαναν ὁλομέτωπη ἐπίθεση ἐναντίον τῆς Ὀρθοδοξίας, πιέζοντας τοὺς χριστιανοὺς ν’ ἀλλαξοπιστήσουν. Καί, δυστυχῶς, ἀρκετοὶ προσχωροῦσαν στὸν μωαμεθανισμό, εἴτε ἀπὸ φόβο γιὰ τὴν ζωή τους, εἴτε γιὰ νὰ σώσουν τὴν ὅποια περιουσία τους, εἴτε γιὰ ἄλλους λόγους. Χάνοντας, ὅμως, τὴν ὀρθόδοξη πίστη, ἔχαναν συγχρόνως καὶ τὴν ἐθνική τους συνείδηση, γινόντουσαν ἐξωμότες, κι’ ἀπὸ τοὺς Τούρκους χειρότεροι μισέλληνες. Γιατί, χωρὶς τὴν Θρησκεία του, ὁ Ἕλληνας παύει νὰ ἀνήκει στὸν Ἑλληνισμό. Αὐτὸ εἶναι ἕνα βασικὸ δίδαγμα τῆς Ἱστορίας.
-Β-
            Ἦταν φυσικό, λοιπόν, ὁ Ἱερομόναχος Κοσμᾶς νὰ ἔχῃ ἰσχυροὺς λογισμούς, γιὰ τὸ τὶ θὰ ἔπρεπε νὰ γίνῃ γιὰ νὰ σωθῇ ὁ Ἑλληνισμός. Ἔτσι, μιὰ μέρα, διαβάζοντας στὸ κελλί του τὴν Ἁγία Γραφή, τὸ βλέμμα του προσηλώθηκε σ’ ἕνα λόγο τοῦ ἀποστόλου Παύλου, ποὺ τὸν εἶχε διατυπώσει στὴν πρώτη ἐπιστολή του πρὸς τοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου : μηδεὶς τὸ ἑαυτοῦ ζητεῖτω, ἀλλὰ τὸ τοῦ ἑτέρου ἕκαστος» (Α΄ Κορ. ι΄24). Αὐτὸν τὸν λόγο, ὁ Κοσμᾶς τὸν θεώρησε σὰν ἀπάντηση τοῦ Οὐρανοῦ στὶς ἀνησυχίες καὶ τοὺς λογισμούς του : Μὴ σκέφτεσαι μόνο τὸ δικό σου πνευματικὸ συμφέρον, ἀλλὰ καὶ τὸ συμφέρον τῶν ἄλλων χριστιανῶν. Αὐτὸ σοῦ ἐπιβάλλει νὰ ἀφήσῃς τὴν Μονὴ τῆς μετανοίας σου καὶ νὰ ξεκινήσῃς τὸ δύσκολο. ἀλλὰ ὡραῖο ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ καὶ τῆς σωτηρίας τῶν ψυχῶν «ὑπὲρ ὧν Χριστὸς ἀπέθανε» (Ρωμ. ε΄ 8).
-Γ-
            Τὸν λόγο αὐτὸν τῆς Γραφῆς ὁ Κοσμᾶς τὸν θεώρησε ὅπως καὶ ἦταν, δηλαδὴ ἐντολὴ τοῦ Θεοῦ νὰ γίνῃ Ἱεραπόστολος τῶν συνελλήνων ἀδελφῶν του, οἱ ὁποῖοι ζοῦσαν κάτω ἀπὸ τὸν ἀδυσώπητο ζυγὸ τῶν Τούρκων, ἀλλὰ καὶ ἀπὸ τὴν ἐπικίνδυνη προσηλυτιστικὴ προπαγάνδα τῶν


παπικῶν καὶ τῶν προτεσταντῶν λεγομένων «χριστιανῶν», ποὺ ἐκμεταλλευόμενοι τὴν δυστυχία τοῦ λαοῦ, προσπαθοῦσαν, μὲ χρήματα κυρίως, νὰ ἀποκτήσουν ὀπαδούς.
-Δ-
            Ἔτσι, ὁ ἐνάρετος καὶ φωτισμένος ἐκεῖνος ἁγιορείτης Ἱερομόναχος ξεκίνησε τὸ σωτηριῶδες ἔργο του, ἔχοντας τὴν εὐλογία τῆς Μονῆς του καὶ τὶς εὐχὲς τοῦ τότε Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Σεραφεὶμ τοῦ Β΄. Ἐπραγματοποίησε τέσσερις ἱεραποστολικὲς περιοδεῖες, ὀργώνοντας κυριολεκτικὰ ὅλο τὸν Ἑλλαδικὸ χῶρο, ἰδιαίτερα ὅμως τὴν πολύπαθη περιοχὴ τῆς Βορείου Ἠπείρου, ὅπου οἱ ἐξισλαμισμοὶ εἶχαν προσλάβει ἐξαιρετικὰ ἀνησυχητικὲς διαστάσεις, ὁπότε ἐκινδύνευε ἄμεσα ὁ ἐκεῖ Ἑλληνισμός. Μιλοῦσε, συνεσκιασμένα βέβαια, ἐναντίον τῶν Τούρκων, πιὸ φανερὰ ἐναντίον τοῦ δυτικοῦ χριστιανισμοῦ καὶ τοῦ πάπα, καὶ ἐντελῶς ξεκάθαρα γιὰ τοὺς ἑβραίους, οἱ ὁποῖοι, τελικά, μεθόδευσαν τὴν ἐξόντωσή του. Ἔτσι ὁ φλογερὸς ἱεραπόστολος Κοσμᾶς ὁ Αἱτωλός, στὶς 24 Αὐγούστου 1779 ἀπαγχονίστηκε στὸ χωριὸ Μόγιαλι τοῦ Φίερι, ἐνῷ ἐνταφιάστηκε στὸ Κολικόντασι, διότι ἐκεῖ βρέθηκε τὸ σεπτὸ λείψανό του, παρασυρμένο ἀπὸ τὰ νερὰ τοῦ ποταμοῦ Ἄψου.
-Ε-
            Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία, γιὰ νὰ τιμήσῃ ἀκόμη μιὰ φορὰ τὸν Ἅγιο, ὀργανώνει τὶς ἀκόλουθες ἐκδηλώσεις: α) Τὴν Κυριακή, 23 Αὐγούστου, θὰ ψαλῇ ὁ μέγας πανηγυρικὸς ἑσπερινός, στὶς 7 μ.μ. β) Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθῇ σύντομη λιτανεία τῆς Εἰκόνας καὶ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου μέχρι τὴν πλατεῖα, ὅπου θὰ γίνῃ δέηση. Κατόπιν ἐπιστροφὴ στὸν Ναό, ἀπόλυση καὶ διανομὴ τῆς ἀρτοκλασίας. γ) Τὴν Δευτέρα, 24 Αὐγούστου, ὄρθρος καὶ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Στοὺς τόσο δύσκολους καιροὺς ποὺ περνᾶμε, ἡ συμμετοχή μας στὶς παραπάνω ἐκδηλώσεις θὰ μᾶς αὐξήσῃ τὴν πίστη, ὥστε μὲ τὴν δύναμη τοῦ Κυρίου νὰ ξεπεράσουμε τὶς δεινὲς αὐτὲς περιστάσεις.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δευτέρα 10 Αυγούστου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 181η ΘΕΜΑ: «Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς...».

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Αὐγούστου 2015
 Ἀριθ.  Πρωτ. 34

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  181η


ΘΕΜΑ:  «Μετέστης πρὸς τὴν ζωήν, μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς...».            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,

-Α-
            Οἱ καμπάνες τῶν Ναῶν μας θὰ διαλαλήσουν καὶ πάλι τὸ μεγάλο γεγονός, ποὺ σημαδεύει τὸν Αὔγουστο, τὴν καρδιά, δηλαδή, τοῦ καλοκαιριοῦ : τὴν Κοίμηση τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Θὰ ἀκουστῇ, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὸ κατανυκτικὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς, ὅπου ὁ ἱερὸς ὑμνογράφος σημειώνει ἀπευθυνόμενος στὴν Παναγία : «μετέστης πρὸς τὴν ζωὴν μήτηρ ὑπάρχουσα τῆς ζωῆς». Ἀνεχώρησες γιὰ τὸν Παράδεισο, τὴν ἀληθινή, δηλαδή, καὶ πραγματικὴ ζωή, ἐσὺ ποὺ ἐκυοφόρησες τὴν ὄντως ζωή, τὸν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν, ἀφοῦ Ἐκεῖνος ἔχει διακηρύξει ὅτι «ἐγὼ εἰμὶ ... ἡ ζωή» (Ἰωάν. ιδ΄ 6).
-Β-
            Ἀπέθανε, λοιπόν, ἡ Κυρία Θεοτόκος καὶ μετέστη πρὸς τὴν ζωήν. Ἀλλά, ὅπως πάλι θὰ τονίσῃ ὁ συνθέτης τοῦ ἀπολυτικίου, «τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε». Δὲν ἐγκατέλειψε ἀπροστάτευτο τὸν κόσμο ἡ Παναγία, ἀφοῦ εἶναι γεγονὸς χιλιομαρτυρημένο, πὼς κανένας δὲν φεύγει μὲ «ἄδεια χέρια», ὅταν προσφεύγῃ μὲ πίστη στὴν χάρη Της. Σὲ καιροὺς ἀναστατώσεων, κοινωνικῆς ἀναταραχῆς, ἀνασφάλειας καὶ ἀβεβαιότητας, ὅπως αὐτοὺς ποὺ ζῇ ἡ Πατρίδα μας χρόνια τώρα, ἰδιαίτερα ὅμως τὴν φετινὴ χρονιά, ποῦ ἀλλοῦ νὰ βρῇ ὁ χριστιανὸς τόνωση, παρηγοριὰ καὶ ἐλπίδα, ἔξω ἀπὸ τὴν Ἁγία Σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Θεομήτορος ; Σ’ αὐτὴν θὰ καταφύγῃ καὶ σ’ αὐτὴν θὰ ἐναποθέσῃ τὶς ἐλπίδες του.
-Γ-
            Εἶναι, πράγματι, τραγικὴ ἡ κατάσταση τῆς ἐποχῆς μας. Σ’ ὅλο τὸν πλανήτη κυριαρχεῖ ἡ βία καὶ τὸ ἔγκλημα, ὁ πόλεμος καὶ οἱ φρικιαστικὲς σφαγὲς ἀθώων ἀνθρώπων, ἡ ἀδικία καὶ ἡ ἀνεντιμότητα καὶ ἡ λατρεία τοῦ μαμωνᾶ. Στοὺς διεθνεῖς Ὀργανισμούς, οὐσιαστικὰ ἔχουν παύσει νὰ ὑπάρχουν οἱ ἄνθρωποι καὶ κυριαρχοῦν οἱ ἀριθμοί. Ἀκόμη, ἡ ἠθικὴ ἐξαχρείωση καὶ τὰ «πάθη τῆς ἀτιμίας» (Ρωμ. α΄ 26), ἐπιχειροῦν θρασύτατα νὰ ἐπιβληθοῦν καὶ νὰ γίνουν τρόπος ζωῆς, ἀφοῦ φθάσαμε στὸ θλιβερὸ κατάντημα νὰ ... παρελαύνῃ «περήφανα» ἡ ἀνωμαλία στὴν Ἀθήνα καὶ στὴν Θεσσαλονίκη καὶ νὰ ὑποστηρίζεται προκλητικότατα ἀπὸ παράγοντες τοῦ πολιτισμοῦ, ἐπιστημονικοῦ καὶ καλλιτεχνικοῦ κόσμου !  Ἐξ ἄλλου, πλήθη ἀνθρώπων, ἑκατομμύρια ὁλόκληρα, ἐγκαταλείπουν τὶς πατρογονικές τους ἑστίες καὶ ἔρχονται ὡς λαθρομετανάστες ἤ πολιτικοὶ πρόσφυγες στὴν Ἑλλάδα, ἐνῷ χιλιάδες ἄλλοι βρῆκαν τραγικὸ θάνατο στὰ ταραγμένα νερὰ τῆς Μεσογείου. Εἶναι μιὰ κατάσταση ἐντελῶς πρωτόγνωρη, ποὺ προκαλεῖ τρόμο καὶ ἀνασφάλεια στὴν ζωὴ τῶν κρατῶν καὶ τῶν πολιτῶν τους, κάτι ποὺ ἐπαυξάνεται ἀπὸ τοὺς κατὰ τόπους ἰσχυροὺς σεισμοὺς καὶ τὰ ποικίλα ἀκραῖα καιρικὰ φαινόμενα, τὰ ναυάγια καὶ τὶς ἀεροπορικὲς τραγωδίες ...
-Δ-
            Ζῶντας, λοιπόν, σ’ αὐτὸν τὸν κόσμο τῆς ἀσυναρτησίας, τῆς σκληρότητας καὶ τῆς ἀνασφάλειας, εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ καταφύγουμε, μὲ τὴν προσευχή, στὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο, ψάλλοντας μαζὶ μὲ τὸν ἱερὸ ὑμνογράφο τοῦ μικροῦ παρακλητικοῦ Κανόνος : «... τὶς ἡμᾶς ἐρρύσατο (Θεοτόκε), ἐκ τοσούτων κινδύνων, τὶς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους ; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ σοῦ · σοὺς γὰρ δούλους σώζεις ἀεὶ ἐκ παντοίων δεινῶν». Γιατί, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ἔχουμε καὶ ἀρκετὰ θέματα ἐθνικὰ σὲ ἐκκρεμότητα, ὅπως τὸ Κυπριακό, τὸ Αἰγαῖο, τὴν Θράκη, τὸ λεγόμενο «Μακεδονικό», ἰδιαίτερα δὲ γιὰ τὴν περιοχή μας τὸ Βορειοηπειρωτικό.
-Ε-
            Γιὰ ὅλους αὐτοὺς τοὺς λόγους, ἡ Μητρόπολή μας - μολονότι γνωρίζει τοὺς οἰκονομικοὺς λόγους, ποὺ δυσκολεύουν κάποιους νὰ μετακινηθοῦν - ὀργανώνει καὶ φέτος τὴν ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν καθιερωμένη Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Κοιμήσεως Θεοτόκου τῆς Μολυβδοσκέπαστης, σὲ ἀπόσταση ἀναπνοῆς ἀπὸ τὰ σύνορα μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς 14ης Αὐγούστου καὶ θὰ τελειώσῃ, σὺν Θεῷ, γύρω στὶς 5.30 τὸ πρωῒ τῆς 15ης Αὐγούστου, μὲ τὴν πρώτη Θ. Λειτουργία. Ἀργότερα, θὰ τελεσθῇ καὶ δεύτερη Λειτουργία. Ἐλᾶτε νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Εἶναι μιὰ ἰδιαίτερη εὐλογία.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ