Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2009 24 Ἰανουαρίου 2009

Μὲ πολλὴ χαρὰ γνωστοποιεῖ,
ὅτι στὸ ζήτημα τῶν Συνοριακῶν Φρουρῶν
ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία
δ ι κ α ι ώ θ η κ ε    π α ν η γ υ ρ ι κ ά.

          Μετὰ τὴν ἀναστάτωση, ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τήν, βάσει σχεδίου, ἀπομάκρυνση τῶν Συνοριακῶν Φρουρῶν ἀπὸ τὶς ἀκριτικές μας Ἐπαρχίες Πωγωνίου καὶ Κονίτσης, εὑρίσκομαι ἤδη στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς γνωστοποιήσω ὅτι ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἔχει ἀπομακρυνθῆ.
            Συγκεκριμένα, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Ἰωαννίνων Ταξίαρχος κ. Μαρῖνος Γαρνέλης, μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 7001/ 13/ 1-α/ 23.1.2009 ἔγγραφό του πρός με, μεταξὺ τῶν ἄλλων μὲ διαβεβαιώνει,
«ὅτι ἡ ‘Υπηρεσία μας σὲ καμία περίπτωση δὲν προτίθεται
 νὰ  κινήσει  τὶς  διαδικασίες  γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἕδρας
 τῶν Τμημάτων  καὶ  τῶν Κλιμακίων Συνοριακῆς Φύλαξης
 δικαιοδοσίας μας ἤ νὰ ἀποδυναμώσει αὐτά, καθὼς ἡ μέχρι
 σήμερα   λειτουργία   αὐτῶν   ἔχει ἐπιφέρει   ἱκανοποιητικὰ
 ἀποτελέσματα   στὴν  ἀποτροπὴ  τῆς  παράνομης   εἰσόδου
 ἀλλοδαπῶν  στὴ  Χώρα  μας  καὶ  στὴν  ἀντιμετώπιση  τῶν
 διαφόρων  μορφῶν  τοῦ  διασυνοριακοῦ  ἐγκλήματος ,   μὲ
 ἀποτέλεσμα   τὴν  γενικότερη  ἐμπέδωση   τοῦ  αἰσθήματος
 ἀσφαλείας  τῶν  κατοίκων  τῶν παραμεθορίων περιοχῶν » 
 (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου).

            Ἡ γραπτὴ αὐτὴ διαβεβαίωση τοῦ ἀγαπητοῦ μας Ταξιάρχου, ποὺ ἦλθε σὰν συνέχεια τῶν ὅσα προφορικῶς μοῦ εἶχε ὑποσχεθῆ κατὰ τὴν πρό τινος συνάντησή μας , μὲ ἐγέμισε  χαρὰ καὶ ἀνακούφιση. Ἔτσι, φαίνεται πλέον ὅτι ἀποσοβεῖται ὁ κίνδυνος ἐρημώσεως τῆς πολύπαθης ἀκριτικῆς μας περιοχῆς.
            Τὸν εὐχαριστῶ θερμῶς καὶ «ἐκ βαθέων».
            Ἐννοεῖται, βέβαια, ὅτι πρέπει νὰ παραμένουμε ἄγρυπνοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους ὅλοι ὅσοι ἔχουμε τὴν εὐθύνη αὐτοῦ τοῦ τόπου. Γιατὶ οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι καὶ δὲν γνωρίζουμε τὰ «γυρίσματά» τους.
            Προσωπικῶς, θὰ συνεχίσω, σὺν Θεῷ, νὰ ἔχω ὄχι τὸ ὅπλο «παρὰ πόδα», ἀλλὰ «τὸ δάκτυλο στὴν σκανδάλη». Καὶ πάντοτε γιὰ τὸ καλὸ τῆς αἱματοπότιστης περιοχῆς μας καὶ τὼν ἡρωϊκῶν κατοίκων της.

Εὐχέτης ἐν Χριστῷ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Κυριακή 4 Ιανουαρίου 2009

Διαμαρτυρία Σεβασμιωτάτου κ.κ. Ἀνδρέου γιὰ ττὸ φημολογούμενο σχέδιο μεταφορᾶς τῶν Συνοριακῶν Φυλάκων Δελβινακίου, Κονίτσης, Κεφαλοβρύσου, Καστανῆς καὶ Πυρσογιάννης, στὰ Ἰωάννινα


Ἰανουάριος 2009Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Δρυϊνουπόλεως , Πωγωνιανς & Κονίτσης

Α Ν Δ Ρ Ε Α ΣΔΙΑΜΑΡΤΥΡΕΤΑΙ  ΕΝΤΟΝΩΣΠρὸς κάθε ἁρμόδιο          Μιὰ εἴδηση ποὺ εἶχε κυκλοφορήσει πρὸ καιροῦ, μοῦ εἶχε φανῆ ἀπίστευτη. Ἡ εἴδηση ἔλεγε, ὅτι ὑπάρχει σχέδιο μεταφορᾶς τῶν Συνοριακῶν Φυλάκων Δελβινακίου, Κονίτσης, Κεφαλοβρύσου, Καστανῆς καὶ Πυρσογιάννης, στὰ Ἰωάννινα.

          Ἤδη, ὅμως, τὰ πράγματα δείχνουν ὅτι ἡ εἴδηση αὐτὴ ἐπιβεβαιώνεται. Γιατί, σταδιακά, ἡ δύναμη τῶν Συνοριακῶν Φρουρῶν ἔχει ἐμφανῶς μειωθῆ. Ἐλάχιστοι ἔχουν μείνει στοὺς ἀνωτέρω Σταθμούς, μέχρις ὅτου φύγουν καὶ αὐτοὶ …

          Ἀλλὰ ἄν σκεφθῇ κανεὶς ὅτι καὶ ἡ στρατιωτικὴ δύναμη στὴν περιοχή μας ἔχει δραματικὰ συρρικνωθῆ, τότε ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία παραμένει οὐσιαστικὰ ἀθωράκιστη. Γιατί, ὅταν ἄρχισαν νὰ κλείνουν τὰ στρατιωτικὰ φυλάκια (μόλις τελευταῖα ἔκλεισε καὶ τὸ Φυλάκιο Καστανῆς), σὲ σχετικὲς διαμαρτυρίες μου, εἶχε δοθεῖ ἡ διαβεβαίωση ὅτι τὴν φύλαξη τῶν συνόρων τὴν ἀναλαμβάνουν ἐφεξῆς οἱ Συνοριακοὶ Φύλακες. Καὶ εἶναι γεγονός, ὅτι γιὰ κάποιο διάστημα, πράγματι, οἱ Συνοριακοὶ περιήρχοντο τὴν Ἐπαρχία μας. Ἡ παρουσία τους ἦταν ἐμφανής. Ἐδῶ καὶ καιρό, ὅμως, δὲν φαίνονται οὔτε «γιὰ δεῖγμα», μὲ ἀποτέλεσμα νὰ προκαλῆται ἕνα αἴσθημα ἔντονης ἀνασφάλειας στὸν ἀκριτικὸ πληθυσμό. Γι’ αὐτό :Ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία ἐκπέμπει  S.O.S.          Γιατίἄν μέχρι τώραπαρουσιάζονταν ἀλλεπάλληλα κρούσματα «εἰσαγωγῆς»ἀπὸ τὴν Ἀλβανία τόννων ναρκωτικῶνσυμμοριῶν ποικίλων κακοποιῶνἐμπόρων λευκῆς σαρκός,ἀλλὰ καὶ διακινήσεως κλεμμένων αὐτοκινήτων κ.λ.π.,μπορεῖ κανεὶς νὰ φαντασθῇ μὲ βεβαιότητα τὶ πρόκειται ἐφεξῆς νὰ ἐπακολουθήσῃ ...

          Ἐξ ὀνόματος, λοιπόν, αὐτοῦ τοῦ χιλιοπροδομένου λαοῦ μας διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Ἄν οἱ ποικιλώνυμοι «ἁρμόδιοι» ἔχουν ἀποφασίσει τὸ τέλος τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας, τοὺς λέω καθαρὰ καὶ ξάστερα, ὅτι εἶναι «μακριὰ νυχτωμένοι». Ἡ Ἐπαρχία μας δὲν προτίθεται νὰ δεχθῇ «νὰ τὴν αὐτοκτονήσουν». Στὴν ἀναισθησία καὶ στὰ ἀσύστολα ψεύδη τῶν «ἁρμοδίων» ἀπαντᾷ ἀπερίφραστα ΟΧΙ.Τὰ ἀνόσια καὶ αὐτόχρημα ἐγκληματικὰ αὐτὰ σχέδια δὲν θὰ περάσουν. Σ’ αὐτὸ τὸ σημεῖο, μάλιστα, ἀξίζει νὰ σημειωθῇ ὅτι ὑπάρχουν Συνοριακοὶ ἀπὸ τὴν Ἐπαρχία μας, ποὺ ἤδη ἔχουν φτιάξει οἰκογένειες καὶ διαμένουν ἐδῶ, καὶ ποὺ δὲν θέλουν μὲ κανένα τρόπο νὰ μετακινηθοῦν στὰ Ἰωάννινα ἤ, πιθανῶς, καὶ σὲ ἄλλες περιοχές.

          Ζητοῦμε, λοιπόν, ἀπὸ τὴν Πολιτεία νὰ μᾶς πῇ ὑπεύθυνα καὶ τίμια τὶ σκέπτεται καὶ τὶ σχεδιάζει γιὰ τὴν Ἐπαρχία μας. Ἐλπίζουμε νὰ τὸ πράξῃ. Ἐάν, ὅμως, κωφεύσῃ, τότε ὁ λαός μας μὲ ἐπι κεφαλῆς τὸν Ἐπίσκοπό του, θὰ ἀγωνισθῇ νόμιμα μέν, ἀλλὰ θαρραλέα καὶ ἀποφασιστικά, γιὰ νὰ κρατηθῇ ὁ τόπος αὐτός, ποὺ εἶναι ποτισμένος μὲ πλῆθος αἷμα Ἑλληνικό. Τὸ χρωστᾶμε κυρίως στὶς γενιὲς ποὺ ἔρχονται. Γι’ αὐτὸ δὲν μποροῦμε καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀδρανήσουμε. Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ καὶ κάτω ἀπὸ τὴν σκέπη καὶ τὴν προστασία τῆς Παναγίας μας, ὁ κατὰ πάντα δίκαιος ἀγώνας μας θὰ ἔχῃ θετικὸ ἀποτέλεσμα. Νὰ τὸ δώσῃ ὁ Θεός !

Περιμένοντας τὴν ὅποια ἀπάντηση, διατελῶ ἄγρυπνος ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ χρέους, Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  ΑΝΔΡΕΑΣ