Παρασκευή 22 Μαΐου 2009

Δελτίον Τύπου: περὶ μειώσεως τῆς στρατ. θητείας
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  22ᾳ Μαΐου 2009

Ἀριθ. Πρωτ. 57


ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,


ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            «Μὲ δυσάρεστη ἔκπληξη ἐδιάβασα στὴν ἐφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ  ΛΟΓΟΣ» τῶν Ἰωαννίνων (21.5.2009) τὶς δηλώσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Κων/νου Τασούλα, στὶς ὁποῖες προέβη στὸ Α.Π.Ε. Ὁ κ. Τασούλας, συγκεκριμένα, προανήγγειλε τὴν μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἀπὸ 12 μῆνες ποὺ εἶναι σήμερα, στοὺς ἐννέα.


            Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ κ. ὑφυπουργοῦ ὑπὲρ τῆς μειώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας εἶναι ἕωλα, ἀλλὰ καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενα. Ἡ Κυβέρνηση φροντίζει γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς Χώρας, τονίζει, μέσα σ’ ἕνα καταιγισμὸ βερμπαλισμῶν. Ἀλλὰ ἄν τώρα, τὸ ἕνα στρατόπεδο κλείνει μετὰ τὸ ἄλλο, διότι ἔχει συρρικνωθῆ δραματικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευσίμων νέων καὶ ἡ Ἑλλάδα μένει οὐσιαστικὰ ἀθωράκιστη, διερωτᾶται κανεὶς πῶς θὰ ἐπιτευχθῇ ἡ διατυμπανιζόμενη «διασφάλιση τῆς Χώρας» ;

            Καὶ ναὶ μὲν ὁ κ. Τασούλας διακηρύσσει ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ «μὲ πιθανότητα ἐκλογῶν καὶ ψήφους, ἀλλὰ μὲ τὴν ὑλοποίηση δεσμεύσεων» τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος. Ὅμως, λυποῦμαι, καὶ λυποῦμαι πολύ, γιατὶ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ πῶ ὅτι ἡ μείωση τῆς θητείας συνιστᾷ κραυγαλέα δημαγωγία. Εἶναι δὲ φυσικὸ νὰ ἱκανοποιοῦνται οἱ νέοι. Ἄν, μάλιστα, ἡ Κυβέρνηση καταργοῦσε ἐντελῶς τὴν θητεία, θὰ ἔστηναν χοροὺς καὶ πανηγύρια ... Πάντως, ἔτσι ὅπως πᾶμε, ἰσχύει τὸ «καλομελέτα κι’ ἔρχεται»!

            Ἀλλὰ ὁ κ. ὑφυπουργὸς παρουσιάζεται καὶ ὡς ἀνακόλουθος. Διότι κατ’ ἐπανάληψη ἔχει δηλώσει κατηγορηματικά, στὸ πρόσφατο παρελθόν, ὅτι δὲν ὑπῆρχε καμμιὰ περίπτωση μειώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας. Ὁ ἀκηκοὼς «μεμαρτύρηκεν». Ἄς μὴ παραπονοῦνται, λοιπόν, οἱ πολιτικοί μας γιὰ τὸ ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη τοὺς γυρίζει τὰ νῶτα, ἀφοῦ «λένε καὶ ξελένε» «χωρὶς περίσκεψη, χωρὶς αἰδῶ»...

            Προσωπικῶς, διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Καὶ παρακαλῶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας (Κυβέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση) νὰ μὴν ὑλοποιηθῇ αὐτὴ ἡ αὐτόχρημα ἐγκληματικὴ ἀπόφαση, ὅταν, μάλιστα, ὅλα, τὰ γειτονικά μας κράτη ἐνισχύουν συνεχῶς τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τους. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι. Καὶ δὲν ἐπιτρέπεται σὲ κανένα νὰ παίζῃ «ἐν οὐ παικτοῖς».  Στῶμεν καλῶς».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Κυριακή 17 Μαΐου 2009

Δελτίον Τύπου: Ψήφισμα ἀπό τήν Ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Β/Η

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Μαΐου 2009

Ἀριθ.  Πρωτ.  45

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν    Τ Υ Π Ο Υ             Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης συμμερίζεται τὰ προβλήματα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἀγωνίζεται, χρόνια τώρα, γιὰ τὴν ἐπίλυσή τους. Ἔτσι, κι’ ἐφέτος, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 95ης ἐπετείου τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος (17.2.1914) καὶ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας (17.5.1914), ὠργάνωσε τὶς ἐκδηλώσεις μνήμης, στὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 17 Μαΐου 2009. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, τὸ μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν ἐκείνου τοῦ Ἀγῶνος καὶ τὴν ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ἀκολούθησε εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, ὅπου, μετὰ τὸ τρισάγιο καὶ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, ἀνεγνώσθη καὶ ἐνεκρίθη διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

            1) Διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως γιὰ τὴν ἄδικη καταδίκη τοῦ Δημάρχου τῆς Χειμάρρας καὶ Προέδρου τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Βασίλη Μπολάνου.

            2) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας μας νὰ ξεκαθαρίσῃ ποιά, ἐπὶ τέλους, θεωρεῖ σὰν Βόρειο Ἤπειρο. Ἄν συνεχίσῃ νὰ ἀποδέχεται τὴν ἀλβανικὴ αὐθαιρεσία, ὅτι Βόρειος Ἤπειρος εἶναι μόνο τὰ 99 χωριὰ τῶν Νομῶν Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου καὶ Ἁγ. Σαράντα , τότε, περιπτώσεις σὰν αὐτὴ τοῦ Μπολάνου θὰ συνεχίσουν νὰ παρουσιάζωνται. Γιατὶ οἱ συμβιβασμοὶ καὶ οἱ ὑποχωρήσεις βλάπτουν τὰ ἐθνικὰ θέματα. Σπουδαῖο δὲ θέμα εἶναι καὶ ἡ δημιουργία Στρατιωτικῶν Κοιμητηρίων στὴν Κορυτσᾶ καὶ στὴν Χειμάρρα.

            3) Ζητοῦμε νὰ διασφαλισθῇ ἡ περιουσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ νὰ μὴ γίνῃ βορὰ καὶ θυσία στὸν βωμὸ τῆς τουριστικῆς «ἀξιοποιήσεως». Καλοῦμε δὲ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας νὰ λάβουν ὅλοι μέρος στὶς γενικὲς ἐκλογές, ὥστε νὰ ἔχουν δυνατὴ φωνὴ στὸ Ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο, μὲ σύνθημα νὰ ψηφισθοῦν οἱ ἄριστοι, γιὰ τὸ καλὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου.

            4) Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου νὰ ἐπιστραφῇ στὴν Ἐκκλησία ἡ βιαίως ἁρπαγεῖσα ἀπὸ τὸ ἄλλοτε κομμουνιστικὸ καθεστὼς περιουσία της.

            5) Θεωροῦμε ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν παραμονὴ τῶν συνοριακῶν φρουρῶν στὴν περιοχή μας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν θωράκιση τῶν συνόρων, ὥστε νὰ σταματήσῃ ἡ εἰσροὴ τῶν πάσης φύσεως ναρκωτικῶν, ἡ παράνομη εἴσοδος λαθρομεταναστῶν ἀλβανῶν, ἡ εἰσαγωγὴ ὅπλων καὶ ἡ ἐγκληματικότητα.

            6) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὴν ὑποβολὴ τοῦ Βορ/κοῦ Ζητήματος ἐνώπιον τῶν ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν τῶν νικητριῶν Δυνάμεων τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπίλυσή του.

            7) Ἀπαιτοῦμε τὴν τακτοποίηση τοῦ ὀνόματος τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, χωρὶς τὸν ὅρο «Μακεδονία». Γιατὶ ἡ Μακεδονία εἶναι μία. Καὶ εἶναι Ἑλληνική. Τέλος,

            8) Στέλνουμε ἀδελφικὸ χαιρετισμὸ καὶ πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους Κυπρίους ἀδελφούς. Εὐχή μας ὁλοκάρδια, ἡ Κύπρος νὰ μείνῃ ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη. Ὁ ἀγώνας μας γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους συνεχίζεται, σὺν Θεῷ, ἀταλάντευτος καὶ ἀνυποχώρητος.(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Δευτέρα 4 Μαΐου 2009

Ἐγκύκλιος 131η: "Ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα στὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας"


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Μαΐου 2009
Ἀριθ.  Πρωτ. 43
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  131η
 ΘΕΜΑ:  Ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα στὸ Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας.

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !
 -Α-
             Ὁ ξεσηκωμὸς τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἐνάντια στὴν ἀδικία τῶν "Μεγάλων Δυνάμεων" τοῦ 1914, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν κήρυξη, στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914, τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου, στὸ Ἀργυρόκαστρο. "Ἐλευθερία ἤ θάνατος" ἦταν τὸ σύνθημα τῶν γενναίων καὶ ἀπαράμιλλων σὲ ἡρωϊσμὸ ἀγωνιστῶν ἐκείνης τῆς θρυλικῆς ἐποποιΐας. Γιατί, πραγματικά, εἶναι μυριάκις προτιμότερο νὰ πεθαίνῃ κανείς, ἀγωνιζόμενος γιὰ τὴν ἐλευθερία του, παρὰ νὰ ζῇ τὴν ἄσχημη ζωὴ τῆς δουλείας.
            Καὶ δὲν ἦταν λίγα τὰ χρόνια τῆς δουλείας τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Πεντακόσια ὁλόκληρα χρόνια εἶχαν δοκιμάσει τὴν βάρβαρη τουρκικὴ σκλαβιά. Κι' ἄν ὁ Θεὸς δὲν ἔστελνε τὸν Ἅγιο Κοσμᾶ τὸν Αἰτωλὸ νὰ ἐνισχύσῃ καὶ νὰ τονώσῃ μὲ τὰ φλογερὰ κηρύγματά του τοὺς ραγιάδες, ἴσως οἱ περισσότεροι Βορειοηπειρῶτες, ἄν ὄχι ὅλοι, θὰ εἶχαν ἐξισλαμισθεῖ καί, βέβαια, θὰ εἶχαν χάσει καὶ τὴν ἐθνική τους ταυτότητα. Εἶναι βασικὸ δίδαγμα τῆς Ἱστορίας, πὼς ὅταν ὁ Ἕλληνας χάσῃ τὸν Χριστό, τὴν Ἐκκλησία καὶ τὴν πίστη του, ἀργὰ ἤ γρήγορα θὰ χάσῃ καὶ τὴν ἐθνική του συνείδηση.
-Β-
            Ἔτσι, ὅταν οἱ "Μεγάλες Δυνάμεις" ἐκείνης τῆς ἐποχῆς προσάρτησαν βίαια καὶ ἐτσιθελικὰ τὸ βόρειο τμῆμα τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου στὴν Ἀλβανία, ποὺ τὴν δημιούργησαν ἐκ τοῦ μηδενός, οἱ Βορειοηπειρῶτες δὲν μποροῦσαν καὶ δὲν ἔστεργαν μὲ κανένα τρόπο νὰ τὸ παραδεχθοῦν. Γιατὶ ἤξεραν τὸν μισελληνισμὸ καὶ τὴν σκληρότητα τῶν Ἀλβανῶν. Κι' ὅπως ἀπέδειξαν τὰ γεγονότα, ποὺ ἀκολούθησαν, κατὰ τὶς ἑπόμενες δεκαετίες, δὲν ἔπεσαν καθόλου ἔξω στὶς ἐκτιμήσεις τους ...
            Ἦταν, λοιπόν, φυσικὸ νὰ μὴ δεχθοῦν νὰ ὑπαχθοῦν σ' ἕνα νέο τύραννο καὶ σὲ μιὰ καινούργια σκλαβιά. Κι' ἀφοῦ εἶδαν ὅτι τὰ διαβήματά τους τίποτε δὲν ἀπέδωσαν, ἐκήρυξαν τὴν ἐπανάστασή τους. Γιατὶ καὶ ἡ Μητέρα Πατρίδα, ἡ Ἑλλάδα, τοὺς εἶχε ἐγκαταλείψει, ὄχι βέβαια μὲ τὴν θέλησή της. Ὅπως εἶναι γνωστό, ὁ τότε πρωθυπουργὸς Ἐλευθέριος Βενιζέλος δέχθηκε ἀπὸ τοὺς "Μεγάλους" τῆς ἐποχῆς ἕναν ὠμὸ καὶ κυνικὸ ἐκβιασμό : Ἄν ἡ Ἑλλάδα κρατήσῃ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, θὰ χάσῃ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου. Ἀντίθετα, ἄν ἡ Ἑλλάδα κρατήσῃ τὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου, θὰ χάσῃ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἦταν ἡ "ἀποθέωση" τῆς κυνικῆς συμπεριφορᾶς τῶν λεγομένων "Μεγάλων", πού, σχεδὸν ὅμοια κι'  ἀπαράλλακτη, συνεχίζεται μέχρι καὶ σήμερα. Δυστυχῶς !
-Γ-
            Στὴν πρόσκληση τῆς ὑπὸ τὸν Γεώργιο Ζωγράφο Αὐτονόμου Κυβερνήσεως ἀνταποκρίθηκαν, μὲ συγκινητικὴ προθυμία, οἱ Ἕλληνες - καὶ μάλιστα οἱ Μανιᾶτες καὶ οἱ Κρητικοί - ἀλλὰ καὶ οἱ φοιτητὲς τοῦ μοναδικοῦ, τότε, Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Ἔτσι, σύντομα, σχηματίσθηκαν οἱ "Ἱεροὶ Λόχοι", ποὺ ἔδωσαν σκληρὲς μάχες μὲ τοὺς Ἀλβανοὺς καί, τελικῶς, τοὺς κατενίκησαν καὶ ὑπερίσχυσαν. Αὐτή, ἀκριβῶς, ἡ νικηφόρα ἔκβαση τοῦ Ἀγώνα, ὡδήγησε στὴν ὑπογραφὴ τοῦ "Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας", στὶς 17 Μαΐου 1914.
            Μὲ τὸ ἱστορικὸ ἐκεῖνο "Πρωτόκολλο", ποὺ τὸ ὑπέγραψε καὶ ἡ Ἀλβανία, ἀνεγνωρίζοντο στοὺς Βορειοηπειρῶτες πολλὰ προνόμια καί, οὐσιαστικά, ἡ αὐτονομία τους μέσα στὰ πλαίσια τοῦ Ἀλβανικοῦ Κράτους. Ἦταν ἕνας θρίαμβος τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ, ὁ ὁποῖος δὲν ἀπεῖχε πολὺ ἀπὸ τὴν Ἐθνικὴ Ἀποκατάσταση ἐκείνου τοῦ τυρρανισμένου καὶ ἀδικημένου Λαοῦ.
-Δ-
            Ἀλλὰ ἡ χαρὰ ἐκείνη δὲν κράτησε πολύ. Ἦλθαν καιροὶ καὶ χρόνοι δίσεκτοι γιὰ τοὺς ἀδελφοὺς τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ ἐλπίδες τους ἀναπτερώθηκαν γιὰ λίγο, μὲ τὶς νῖκες τοῦ Στρατοῦ μας στὸ Ἔπος τοῦ 1940 - 41, ὅταν γιὰ τρίτη φορὰ ἐλευθερώνοντο οἱ πόλεις  καὶ τὰ χωριὰ ἀπὸ τὶς νικηφόρες Ἑλληνικὲς Ἔνοπλες Δυνάμεις. Τὴν ὑποχώρηση, ὅμως, τοῦ Στρατοῦ μας, τὸν Ἀπρίλιο τοῦ 1941, ὅταν ἀναίτια μᾶς ἐπετέθη ἡ ναζιστικὴ Γερμανία, τὴν διαδέχθηκε πάλι ὁ βαρὺς χειμώνας τῆς σκλαβιᾶς, ποὺ ἔγινε βαρύτερος καὶ πιὸ ὀδυνηρός, ὅταν ἐπεκράτησε τὸ ἀδίστακτο καὶ ἀπάνθρωπο κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐμβὲρ Χότζα.
            Τὰ χρόνια κυλοῦσαν γοργά. Ἡ ἀθεΐα καὶ ἡ λυσσώδης πολεμικὴ κατὰ τῆς Θρησκείας, μαζὶ μὲ τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα, ἔζωσαν ἀπ' ἄκρη σ'  ἄκρη τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ὅμως, οἱ καιροὶ ἄλλαξαν. Τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τῆς Ἀλβανίας, ἀκολουθῶντας τὴν πορεία τῶν παρομοίων καθεστώτων τῆς Ἀνατολικῆς Εὐρώπης, γκρεμίστηκε. Οἱ Βορειοηπειρῶτες ἀνάσαναν. Ἡ Ἐκκλησία ξαναγεννήθηκε ἀπὸ τὴν τέφρα της. Ἡ ἐπικοινωνία μὲ τὴν Μητέρα Ἑλλάδα  εἶναι, τώρα, εὔκολη. Ἀπομένουν, ὅμως, ἀκόμη, νὰ γίνουν πολλά. Καὶ ἀκριβῶς γι' αὐτὸν τὸν λόγο,   ἡ Μητρόπολή μας ὀργανώνει ἐκδηλώσεις, στὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακὴ 17 Μαΐου 2009. Τὸ πρωῒ θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καί, ἐν συνεχείᾳ, θὰ ψαλῇ τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ  (ἐκ τῶν πρωτεργατῶν τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος)  ὑπὲρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν ἐπωνύμων καὶ ἀνωνύμων ἀγωνιστῶν γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἀμέσως μετὰ θὰ ὁμιλήσῃ ὁ Σεβασμιώτατος Δρυϊνουπόλεως κ. ΑΝΔΡΕΑΣ καὶ ἡ ὅλη ἐκδήλωση θὰ τελειώσῃ μὲ τὴν εἰρηνικὴ πορεία στὸ Ἡρῶον τῆς κωμοπόλεως, ὅπου θὰ τελεσθῇ τρισάγιο, θὰ ἀναγνωσθῇ σχετικὸ Ψήφισμα καὶ θὰ ψαλῇ ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος. Εἶναι ἀπόλυτη ἀνάγκη νὰ δώσουμε τὸ "παρών" ὅλοι μας .    


Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ