Τετάρτη 17 Ιουνίου 2009

Δελτίον Τύπου: ΝΤΡΟΠΗ! (Νέα Δολοφονία Αστυνομικοῦ)


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  17ῃ Ἰουνίου 2009 

Ἀριθ. Πρωτ. 71

 ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

 Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,

ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

  «Προτοῦ ἀκόμη νὰ σβήσῃ ὁ ἀπόηχος ἀπὸ τὴν κηδεία τοῦ δολοφονηθέντος Κονιτσιώτη ἀστυνομικοῦ Σπυρίδωνος Θεοδώρου, ἰδού, σήμερα, 17 Ἰουνίου 2009, νέα δολοφονία ἀστυνομικοῦ, τὸ πρωΐ, στὴν καρδιὰ τῆς Ἀθήνας.

            Ἐκφράζω τὴν βαθύτατη ὀδύνη μου καὶ τὰ θερμὰ συλλυπητήριά μου πρὸς τὴν οἰκογένεια τοῦ θύματος, ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν Ἑλληνικὴ Ἀστυνομία. Δυστυχῶς, ἡ Πολιτεία συνεχίζει νὰ κωφεύῃ στὶς ἐκκλήσεις μας νὰ λάβῃ μέτρα γιὰ τὴν προστασία καὶ τὴν περιφρούρηση τοῦ κύρους τῆς Ἀστυνομίας. Κι’ ἐνῷ ἡ Ἑλλάδα βρίσκεται, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ στὴν φοβερὴ δίνη τῶν πυρκαϊῶν, ἡ Κυβέρνηση ἀσχολεῖται μὲ τὴν μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας, δημαγωγῶντας ἀσύστολα καὶ ἀποβλέποντας στὴν ἄγρα μερικῶν ψήφων. Μιὰ μόνο λέξη ἁρμόζει γιὰ τὴν περίσταση :  Ν Τ Ρ Ο Π Η !

            Εἶναι καιρὸς νὰ ξυπνήσουμε ἀπὸ τὴν ἀπραξία μας καὶ νὰ μὴν ἐπιτρέψουμε νὰ παραδοθῇ ἡ Χώρα στὴν ἐγκληματικὴ μανία τῶν ἀναρχικῶν δολοφόνων. Τὸ ξαναλέω πρὸς κάθε κατεύθυνση : “Ὡς ἐδῶ καὶ μὴ παρέκει.  Φτάνει πιά” ».

  (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Πέμπτη 11 Ιουνίου 2009

Δελτίον Τύπου: περί μειώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 11ῃ Ἰουνίου 2009
 Ἀριθ. Πρωτ. 60


ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
  ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :


            « Ἀπὸ τὴν ἑπομένη ἡμέρα τῶν εὐρωεκλογῶν, τὰ Μ.Μ.Ε. καὶ ὁ Τύπος μετέδιδαν συνεχῶς τὶς δηλώσεις τοῦ Ὑπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Εὐαγ. Μεϊμαράκη, ὅτι ἀπὸ τὴν 1η Αὐγούστου ἡ στρατιωτικὴ θητεία μειώνεται στοὺς ἐννέα (9) μῆνες ἀπὸ δώδεκα (12) ποὺ εἶναι μέχρι τώρα.

            Τελευταῖα εἶχα διαμαρτυρηθῆ ἐντόνως γιὰ τὶς ἀνάλογες δηλώσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς  Ἀμύνης κ. Κων/νου Τασούλα.Διαμαρτύρομαι καὶ πάλι. Διότι θεωρῶ τὴν ἐξαγγελία τοῦ μέτρου αὐτοῦ καθαρῶς δημαγωγική. Ἐὰν τυχὸν ἐφαρμοσθῇ, πλεῖστες ὅσες στρατιωτικὲς μονάδες, οἱ ὁποῖες ἤδη ὑπολειτουργοῦν, θὰ καταργηθοῦν. Ἀπὸ τὸ ἕνα μέρος ἡ ὑπογεννητικότητα καὶ οἱ ἐγκληματικὲς ἐκτρώσεις, καὶ ἀπὸ τὸ ἄλλο μέρος ὁ ἐλάχιστος χρόνος τῆς θητείας, δὲν δίδουν τὴν δυνατότητα ὑπάρξεως ἱκανοῦ ἀριθμοῦ στρατιωτῶν στὰ στρατόπεδα, ποὺ κλείνουν τὸ ἕνα μετὰ τὸ ἄλλο. Ἔτσι, ἡ Χώρα μένει ἀθωράκιστη.

            Καὶ ναὶ μὲν οἱ ἁρμόδιοι, γιὰ νὰ διασκεδάσουν τὴν ἔντονη ἀνησυχία τῶν πολιτῶν (καί, μάλιστα, τῶν ἀκριτικῶν περιοχῶν), ἰσχυρίζονται ὅτι μὲ τὰ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μέσα εἶναι ἐξασφαλισμένη ἡ φύλαξη τῶν συνόρων. Στὴν πραγματικότητα, ὅμως, πρόκειται γιὰ φληναφήματα. Αὐτὸ τὸ λέγω μετὰ λόγου γνώσεως, ἔχοντας ὑπ’ ὄψιν τὰ ἐκτεταμένα σύνορα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς μου Ἐπαρχίας, ποὺ παρὰ τὶς φιλότιμες προσπάθειες τοῦ λαμπροῦ Διοικητοῦ καὶ τῶν ἀρίστων ἀξιωματικῶν τοῦ 583 Τ.Π. Κονίτσης, εἶναι ἐξαιρετικὰ δύσκολο, ἄν ὄχι ἀδύνατο, νὰ προστατευθοῦν, γιὰ τὸν ἁπλούστατο λόγο ὅτι τὸ Τάγμα διαθέτει ἐλάχιστο στρατιωτικὸ δυναμικό. Ἄς σκεφθῇ κανεὶς τὶ θὰ γίνῃ ὅταν ἡ θητεία θὰ εἶναι ἐννεάμηνος ἤ, ἄν, ὅπως ἐντόνως φημολογεῖται, μειωθῇ ἔτι περαιτέρω καὶ γίνῃ ἑξάμηνος. Σίγουρα τὸ Τάγμα θὰ καταργηθῇ.

            Ἀλλὰ τὸν ἀκριτικὸ πληθυσμὸ τὸν ἐρώτησε κανεὶς ἄν συμφωνῇ μὲ αὐτὴ τὴν ἐξωφρενικὴ ἀπόφαση ; Ἐσεῖς, οἱ λεγόμενοι «ἁρμόδιοι», μᾶς θεωρεῖτε πολῖτες «δευτέρας κατηγορίας» ;

            Δημαγωγεῖτε ἀσύστολα καὶ κολακεύετε τοὺς νέους γιὰ νὰ προσπορισθῆτε, ὅπως νομίζετε, μερικὲς ψήφους, «ψαρεύοντας» σὲ θολὰ νερά ... Δὲν ἀπομένει, παρὰ νὰ καταργήσετε τελείως τὸν Στρατό!  Δὲν ἔχετε, ὅμως, τὸ θάρρος νὰ καταργήσετε τὸν ἐθνοκτόνο νόμο τῶν ἐκτρώσεων καὶ νὰ δώσετε κίνητρα στὰ νέα ἀνδρόγυνα, ὥστε νὰ μὴ ἐμποδίζουν τὴν τεκνογονία...

            Τὸ μέλλον, τὸ ἐγγὺς μέλλον, διαγράφεται ζοφερό. Καὶ ἡ Ἱστορία θὰ διακηρύσσῃ τὴν ἀνικανότητα καὶ τὴν ὀλέθρια τακτικὴ τῶν πολιτικῶν τοῦ 2009. Διαμαρτυρόμενος καὶ πάλι ἐντόνως, ἱκετεύω τὸν Κύριο γιὰ τὸν χιλιοπροδομένο λαό μας καὶ λέω :  «Ὁ Θεὸς σώζοι τὴν Ἑλλάδα» ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).