Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Περὶ ἀρπαγῆς τῶν περιουσιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ περὶ διεκδικήσεων τῶν Τσάμηδων
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 18 Μαΐου 2016
Ἀριθ. Πρωτ. : 42


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            « Προκαλεῖ ἀγανάκτηση καὶ ὀργὴ ἡ ἀπάθεια καὶ ἡ ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως γιὰ τὰ ἐθνικά μας θέματα γενικῶς, ἰδιαίτερα ὅμως γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικό. Κι’ αὐτό, γιατὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος ἀντιμετωπίζει, αὐτὸν τὸν καιρό, δυὸ πολὺ σοβαρὰ ζητήματα :
            1) Τὸ πρῶτο εἶναι ἡ ἁρπαγὴ τῶν περιουσιῶν τῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τοὺς Ἀλβανούς, οἱ ὁποῖοι ἐμφανίζουν «τίτλους», ποὺ ἀνάγονται  στὴν ὀθωμανικὴ περίοδο. Καὶ ὑποτίθεται μὲν ὅτι οἱ «τίτλοι» αὐτοὶ ἔχουν ἐπικυρωθῆ, ὅμως - ὅπως καταγγέλλει ἡμερήσια ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα - εἶναι ἐμφανῶς πλαστογραφημένα τὰ ἔγγραφα αὐτά, καὶ μάλιστα μὲ τρόπο πανομοιότυπο. Ὑπάρχουν δὲ καὶ περιπτώσεις, ποὺ οἱ Ἀλβανοὶ ἔχουν παρουσιάσει καὶ δικαστικὲς ἀποφάσεις, οἱ ὁποῖες ἐξεδόθησαν ἐν ἀγνοίᾳ τῶν Βορειοηπειρωτῶν Ἑλλήνων ἰδιοκτητῶν τῶν περιουσιῶν τους !
            2) Τὸ δεύτερο ζήτημα εἶναι ὅτι χθές, 17 Μαΐου 2016, στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης ἄρχισε ἡ συζήτηση τῆς προσφυγῆς τῶν «Τσάμηδων» κατὰ τῆς Ἑλλάδος. Ὅπως ἔχουμε καταγγείλει πολλὲς φορές, οἱ «Τσάμηδες» ζητοῦν ἀναγνώριση τῆς δῆθεν γενοκτονίας τους ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, ὅπως καὶ τὴν διερεύνηση τῆς διαπράξεως ἐγκλημάτων ἀπὸ τὶς Ἑλληνικὲς Κυβερνήσεις τῆς περιόδου 1913-1945. Ἀκόμη, ζητᾶνε τὸν ἐπαναπατρισμὸ στὴν ... Ἑλλάδα τῶν ἐκδιωχθέντων καὶ ἐπιστροφὴ τῆς ἀκίνητης περιουσίας τους !
            Ἀλλὰ οἱ «Τσάμηδες», ἐπειδὴ εἶχαν διαπράξει ἀνήκουστα ἐγκλήματα τὸν καιρὸ τῆς Κατοχῆς (1941-44), συμπράττοντες πρῶτα μὲ τοὺς Ἰταλούς (1941-43) κι’ ἔπειτα μὲ τοὺς Γερμανοὺς κατακτητές (1943-44), μόλις οἱ τελευταῖοι ἄρχισαν νὰ φεύγουν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα, μετὰ τὴν συντριβὴ τῆς Ναζιστικῆς Γερμανίας, τοὺς ἀκολούθησαν κι’ αὐτοί, γιὰ νὰ μὴ λογοδοτήσουν γιὰ τὰ πολλὰ ἐγκλήματά τους, κορυφαῖο ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἦταν ἡ ἐκτέλεση τῶν 49 Προκρίτων τῆς Παραμυθιᾶς, στὶς 29 Σεπτεμβρίου 1943.
            Ἀμέσως, ὅμως, μετὰ τὸν Πόλεμο, τὸ Στρατοδικεῖο τῶν Ἰωαννίνων καταδίκασε τοὺς «Τσάμηδες» ὡς ἐγκληματίες πολέμου καὶ ἐδήμευσε τὶς περιουσίες τους, τὶς ὁποῖες εἶχαν ἁρπάξει ἀπὸ τοὺς Ἕλληνες, στοὺς ὁποίους καὶ ἀποδόθηκαν, κατὰ λόγον δικαιοσύνης. Ὅλοι θυμόμαστε, ὅτι ὁ πρ. Πρόεδρος τῆς Δημοκρατίας κ. Κάρολος Παπούλιας, εἶχε δηλώσει τὸν Νοέμβριο τοῦ 2005, ὅτι τὸ «Τσάμικο» εἶναι ἀνύπαρκτο θέμα γιὰ τὴν Ἑλλάδα. Εἶχε μάλιστα ματαιώσει τὴν συνάντησή του μὲ τὸν Ἀλβανὸ ὁμόλογό του καὶ εἶχε ἐπιστρέψει στὴν Ἀθήνα, ἐπειδὴ ὁ λεγόμενος πρόεδρος  τοῦ  «Δημοκρατικοῦ  Ἱδρύματος  Τσαμουριᾶς»  εἶχε δημιουργήσει  ἄθλιο  διπλωματικὸ ἐπεισόδιο εἰς βάρος τοῦ κ. Παπούλια. Κι’ αὐτός, ὁ «πρόεδρος» τῶν ἐγκληματιῶν «Τσάμηδων», θὰ καταθέση ὡς μάρτυρας, στὸ Διεθνὲς Δικαστήριο τῆς Χάγης, ἐναντίον τῆς Χώρας μας !
            Μέχρι στιγμῆς, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση σιωπᾷ καὶ γιὰ τὰ δύο αὐτὰ λίαν σοβαρὰ ζητήματα. Γι’ αὐτὴ τὴν τακτικὴ τῆς «σιωπῆς» διαμαρτύρομαι ἐντόνως.   Πρέπει ἡ Ἑλλάδα νὰ σταματήσῃ νὰ παραμένῃ ἀδιάφορος θεατής. Ἐπὶ τέλους, ἄς δώσῃ λίγη χαρὰ στὸν Λαό μας, ὁ ὁποῖος δοκιμάζεται ἀφάνταστα ἀπὸ τὰ ἐξοντωτικὰ οἰκονομικὰ μέτρα, ὑψώνοντας τὸ ἀνάστημά της ἀπέναντι στὴν ἀλβανικὴ θρασύτητα. Ἄς χαροποιήσῃ καὶ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς, ποὺ μέχρι τώρα σηκώνουν μόνοι τους τὸν βαρύτατο σταυρὸ τῶν συνεχιζόμενων διωγμῶν τους.
            Ἄς μὴν ἀφήσουμε κι’ αὐτὴ τὴν εὐκαιρία νὰ χαθῇ. Γιατί, διαφορετικά, ὄχι μόνον ὁ Θεὸς θὰ μᾶς κρίνῃ ἀμείλικτα, ἀλλὰ καὶ «κριτὲς θὰ μᾶς δικάσουν, οἱ ἀγέννητοι, οἱ νεκροί»...».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).
Κυριακή 15 Μαΐου 2016

Ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν Ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου, στὸ Δελβινάκι.

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 15ῃ Μαΐου 2016
Ἀριθ. Πρωτ.:  33

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


            Ἑκατὸν δύο (102) χρόνια μετὰ ἀπὸ τὸν ἡρωϊκὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), πραγματοποιήθηκαν στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 15 Μαΐου 2016, οἱ καθιερωμένες  ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟ, ἐκδηλώσεις. Ἔτσι, τὸ πρωΐ, ἐν πληθούσῃ Ἐκκλησίᾳ, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν καὶ τῶν γενναίων Ἀγωνιστῶν τῆς Αὐτονομίας. Στὴν συνέχεια, τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ καὶ κατάθεση στεφάνου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. ΑΝΔΡΕΑ, ὁ ὁποῖος, κατόπιν μίλησε ἐπίκαιρα. Μετὰ τὴν ὁμιλία ἔγινε ἡ εἰρηνικὴ πορεία ὅλων τῶν προσκυνητῶν (Σ.Φ.Ε.Β.Α., ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., Ἑλλαδιτῶν καὶ Βορειοηπειρωτῶν) μέχρι τὸ Μνημεῖο τῶν Πεσόντων τῆς κωμοπόλεως. Ἐκεῖ ἔγινε σύντομο Τρισάγιο, κατάθεση στεφάνου ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη καὶ στὸ τέλος ἐψάλη ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος, ἀφοῦ προηγουμένως ἐγκρίθηκε διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
            «1) Ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Ἀλβανία νὰ σταματήσῃ τὴν ἀνθελληνικὴ στάση της ἀπέναντι στοὺς Βορειοηπειρῶτες, πότε γκρεμίζοντας ἱεροὺς Ναούς, πότε ἁρπάζοντας αὐθαίρετα τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων, καὶ πότε διαγράφοντας ἐτσιθελικὰ ἀπὸ τοὺς ἐκλογικοὺς καταλόγους ὅσους Βορειοηπειρῶτες ζοῦν καὶ ἐργάζονται μακριὰ ἀπὸ τὴν πατρίδα τους. Αὐτὸ τὸ ἐξωφρενικὸ μέτρο ἀποβλέπει στὸ νὰ χάσουν οἱ Βορειοηπειρῶτες τὸ δικαίωμα νὰ ψηφίζουν στὴν Πατρίδα τους !
            2) Ζητᾶμε νὰ σταματήσῃ ἡ Ἀλβανία νὰ ὑποδαυλίζῃ τὶς ὀρέξεις τῶν «Τσάμηδων» γιὰ ἀνύπαρκτες ἀποζημιώσεις καὶ γιὰ περιουσίες στὴν Ἑλλάδα.
            3) Ζητᾶμε ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ εἶναι μονοιασμένοι μεταξύ τους. Ἡ ἰσχὺς ἐν τῇ ἑνώσει, ἀφοῦ μάλιστα μπροστά μας ἔχουμε σκληρὸ ἀγῶνα.
            4) Ζητᾶμε, ἀκόμη ἀπὸ τὴν «ΟΜΟΝΟΙΑ» νὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ ζήτημα ὅσων ἐπρόδιδαν τοὺς συμπατριῶτες τους, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος, καὶ παραμένουν ἀμετανόητοι.
            5) Ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν Ἀντιπολίτευση τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος νὰ ἐνδιαφερθῇ, ἐπὶ τέλους, καὶ γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, γιὰ νὰ μὴ προστεθῇ στὶς ἤδη ὑπάρχουσες μιὰ ἀκόμη «χαμένη Πατρίδα». Ὄχι ἐνδιαφέρον μόνο γιὰ τὰ οἰκονομικά, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ἐθνικὰ ζητήματα, γιὰ νὰ καταξιώσουμε ἔτσι τὴν κληρονομιὰ τῶν ἐνδόξων προγόνων μας. Τέλος,
            6) Παρακολουθοῦμε μὲ συγκίνηση τὸ δρᾶμα τῶν προσφύγων, ποὺ βρίσκονται στὴν Χώρα μας. Καὶ ζητᾶμε ἀπὸ τὴν Εὐρώπη καὶ τὴν Ἀμερικὴ νὰ ἐνεργήσουν μὲ ἀποφασιστικότητα, ὥστε νὰ σταματήσῃ ὁ πόλεμος, τὸσο στὴν Μέση Ἀνατολή, ὅσο καὶ σὲ ἄλλες περιοχὲς τοῦ κόσμου. Μόνον ἔτσι θὰ μπορέσουν οἱ πρόσφυγες νὰ ἐπιστρέψουν μὲ ἀσφάλεια στὴν πατρίδα τους καὶ νὰ ἐπιδοθοῦν στὰ εἰρηνικά τους ἔργα ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).Τετάρτη 11 Μαΐου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 190ή: Γιὰ τὴν ἐπέτειο Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 15ῃ Μαΐου 2016
Ἀριθ.  Πρωτ. 24

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  190ή


ΘΕΜΑ:  Γιὰ τὴν ἐπέτειο Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου.


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-
           
            Ὁ Φεβρουάριος καὶ ὁ Μάϊος μᾶς γυρίζουν ἑκατὸν δύο (102) χρόνια πίσω. Καὶ μᾶς φέρνουν στὸ ἔτος 1914, στὴν ταραγμένη ἀλλὰ καὶ δοξασμένη ἐκείνη ἐποχή, ποὺ οἱ μὲν "Μεγάλες Δυνάμεις" βυσσοδομοῦσαν ἐναντίον τῆς ἑνιαίας Ἠπείρου, οἱ δὲ Βορειοηπειρῶτες ἐκήρυτταν τὴν ἐπανάσταση ἐναντίον τῶν ἄνομων σχεδίων, κυρίως τῆς Ἰταλίας καὶ τῆς Αὐστροουγγαρίας, οἱ ὁποῖες  εἶχαν αὐθαίρετα προσαρτήσει τὴν Βόρειο Ἤπειρο στὸ νεοσύστατο κρατίδιο τῆς Ἀλβανίας.
            Μὲ μιὰ δραματικὴ καὶ συγκλονιστικὴ προκήρυξή τους ἐτόνιζαν, ὅτι δὲν ἦταν δυνατὸν ὰ περιπέσουν ἀπὸ τὴν τυραννία τῶν Τούρκων στὴν σκλαβιὰ τῶν Ἀλβανῶν, ὅπως ἤθελαν ἐκεῖνοι ποὺ διαφέντευαν τὶς τύχες τῶν λαῶν. Καὶ γι' αὐτό, ξεκινοῦσαν τὴν ἐπανάστασή τους ἀπὸ τὸ Ἀργυρόκαστρο, στὶς 17 Φεβρουαρίου 1914, ἡ ὁποία ἔμεινε γνωστὴ στὴν Ἱστορία ὡς "Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας τῆς Βορείου Ἠπείρου". Νικηφόρος ὁ Ἀγώνας ἐκεῖνος, εἶχε σὰν ἀποτέλεσμα τὴν ὑπογραφὴ τοῦ "Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας", στὶς 17 Μαΐου 1914, τὸ ὁποῖο προέβλεπε εὐρύτατη Αὐτονομία στοὺς Βορειοηπειρῶτες.
-Β-
            Αὐτὸ τὸ Πρωτόκολλο οἱ μόνοι ποὺ δὲν τὸ ὑπέγραψαν, διότι δὲν τὸ δέχτηκαν, ἦταν οἱ Χειμαρριῶτες καὶ ὁ γενναῖος καὶ ἀδάμαστος ἀρχηγός τους Σπυρομήλιος. Ἕνωση μὲ τὴν Ἑλλάδα, καὶ μόνο ἕνωση, ἦταν τὸ σύνθημά τους καὶ ἡ ἐπιθυμία τους. Ἀπὸ τότε, πέρασε ἕνας αἰώνας καὶ πλέον. Ἑκατὸ χρόνια καὶ δύο ἀκόμη, χρόνια δραματικὰ γιὰ τοὺς Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες. Ἰδιαίτερα κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ἀπάνθρωπου κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος. Ἀπὸ τὸ 1945 μέχρι τὸ 1990-91, ποὺ γκρεμίστηκαν τὰ ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα καὶ μαζί τους ἡ κομμουνιστικὴ τυραννία, οἱ Βορειοηπειρῶτες τράβηξαν τὰ πάνδεινα, καὶ μάλιστα στὶς φοβερὲς φυλακὲς καὶ στὶς ἐξορίες, ἐνῷ σὲ πολλὲς ἑλληνικὲς περιοχὲς ἀπαγορευόταν νὰ μιλοῦν οἱ Ἕλληνες τὴν μητρική τους γλῶσσα.

-Γ-
            Δυστυχῶς, ἀκόμη καὶ σήμερα, "ζοῦν καὶ βασιλεύουν", καὶ στὴν Ἀλβανία καὶ στὴν Ἑλλάδα, ὅσοι εἶχαν προδώσει τὴν καταγωγή τους καὶ εἶχαν συνεργαστῆ ἀναίσχυντα μὲ τὸ ἀνθελληνικὸ ἀλβανικὸ καθεστώς. Ἀντίθετα, οἱ Βορειοηπειρῶτες στεροῦνται καὶ αὐτὴ τὴν πενιχρὴ σύνταξη τοῦ Ο.Γ.Α. ἀπὸ τὴν "στοργική" μητέρα τους, τὴν Ἑλλάδα.
            Εὔλογα, λοιπόν, διερωτᾶται κανείς :  Τὶ πρόσφερε ἡ Αὐτονομία, τὴν ὁποία ποτὲ δὲν τὴν ὑπολόγισε ἡ Ἀλβανία ; Μᾶλλον εἶχαν δίκηο οἱ Χειμαρριῶτες ποὺ δὲν τὴν ἀποδέχτηκαν, γιατί, πραγματικὰ οἱ "μεσοβέζικες" καταστάσεις, κατὰ κανόνα, δὲν ἔχουν καλὰ ἀποτελέσματα...
-Δ-
            Εἶναι, ὅμως, καιρὸς τὰ πράγματα νὰ ξεκαθαρίσουν. Αὐτὴ ἡ κατάσταση ποὺ ὑπάρχει σήμερα, δὲν πρέπει νὰ συνεχιστῇ. Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, πιστὴ στὶς ὑποθῆκες τοῦ ἀνυποχώρητου ἀγωνιστὴ Ἱεράρχη ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, ὀργανώνει καὶ φέτος τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις, ὅπως κάθε χρόνο, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι.
            Ἔτσι, τὴν Κυριακή, 15 Μαΐου 2016, τὸ πρωΐ, θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο ὑπὲρ τῶν πρωταγωνιστῶν καὶ τῶν θυσιασθέντων στὸν ἐπικὸ ἀγῶνα γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, στὴν συνέχεια δὲ θὰ ἐπακολουθήσουν οἱ ὑπόλοιπες ἐκδηλώσεις. Ἐπίκεντρο θὰ εἶναι ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, σχετικὰ μὲ τὴν ὑπάρχουσα σήμερα κατάσταση στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ τὶ πρέπει νὰ γίνῃ.
            Καθῆκον ὅλων εἶναι ἡ συμμετοχή μας στὴν ἱερὴ αὐτὴ προσπάθεια. Σὲ ἀντίθεση μὲ τὸ ὑποτονικὸ κλῖμα τῆς ἐποχῆς μας, νὰ διαδηλώσουμε εἰρηνικὰ τὸ χρέος καὶ τὸ καθῆκον μας γιὰ τοὺς συνέλληνες ἀδελφούς μας Βορειοηπειρῶτες.
            Μὲ θερμοὺς πατριωτικοὺς χαιρετισμούς,

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

 
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ