Τρίτη 22 Μαΐου 2007

Δελτίον Τύπου: "Περὶ τῶν τὶς μεθοδεύσεων τῶν λεγομένων «Τσάμηδων» εἰς βάρος τῆς Ἑλλάδος"

 ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ

ν Δελβινακί τ 22 Μαου 2007
ριθ. Πρωτ. 60 
 

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανς κα Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
κανε τς κόλουθες Δηλώσεις : 
      « Στς 13 Μαου 2007, μ τν εκαιρία τν κδηλώσεων γι τν πέτειο το Ατονομιακο γνος τς Βορείου πείρου, κατήγγειλα π τ Δελβινάκι τς μεθοδεύσεις τν λεγομένων «Τσάμηδων» ες βάρος τς λλάδος.
      δη, σήμερα, 22 Μαου, προτο, δηλαδή, συμπληρωθ δεκαήμερο, διαβάζω σ μερήσια θηναϊκ πογευματιν φημερίδα τ ξς : «Τ φάντασμα το λβανικο μεγαλοϊδεατισμο πιστρέφει στν ρίζοντα τς λληνικς διπλωματίας, πο παρακολουθε μ ντονη νησυχία τν πορεία το Κοσσυφοπεδίου πρς τν νεξαρτητοποίηση. Τ μηνύματα ... εναι δυσοίωνα. ργάνωση «Τσαμουριά» πραγματοποίησε κδήλωση στν Αλνα, μ κεντρικ ατημα τν διεθνοποίηση τς πόθεσής τους, δηλαδ τν διεκδίκηση περιουσιν στν λλάδα κα τν ναγνώριση παρξης λβανικς μειονότητας. Παράλληλα, ο λληνες τς Χειμάρρας διαμαρτύρονται γι καταπάτηση τν περιουσιν τους κα ζητον π τν λβανικ κυβέρνηση σεβασμ τν δικαιωμάτων τους» (βλ. φημ. «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ  ΤΥΠΟΣ», 22.5.2007).
      Τ γεγονότα φωνάζουν. Κα λένε τι ο λβανοί, μρα μ τν μέρα, ποθρασύνονται, χοντας, πως φαίνεται, κα τς «πλάτες» τς περατλαντικς περδυνάμεως. Ζητον δικαιώματα γι τος γκληματίες «Τσάμηδες», λλ κα γι τν νύπαρκτη «λβανικ μειονότητα» στν λλάδα.
      λλά, ν ρχισαν ν’ κούγωνται εκρινς «τ τύμπανα το πολέμου», ο πολιτικοί μας, δυστυχς, ρίζουν γι μικρ κα σήμαντα, ν τ μεγάλα θνικ θέματα τ φήνουν στν τύχη τους... Κα σν ν μν φθαναν λα ατά, ο μαθητές πο συμμετεχαν σ ξετάσεις γι τν πόκτηση Lower π τ Πανεπιστήμιο το Michigan κλήθηκαν (τ περασμένο Σάββατο) ν πιλέξουν ποι π τς δο θνικς πετείους πρπει ν καταργηθ : 25η Μαρτίου 28η κτωβρίου !!!
      σοι, μως, δν χουμε παραφρονήσει, διερωτώμεθα : λλάδα χει γίνει «ξέφραγο μπέλι», που καθένας μπορε ν πιβάλλ τς θέσεις κα τς πόψεις του, π μεγίστ ζημί τν θνικν μας θεμάτων ; κατάσταση «δν τραβάει λλο». Καιρς ν νανήψουμε σο γίνεται πι σύντομα. Διαφορετικά, θ θρηνομε ργότερα πάνω σ ρείπια, πού, μως, μες, μ τν διαφορία κα τν μέλειά μας, προκαλέσαμε. Ο ποιοι ρμόδιοι καλονται ν ναλάβουν τς εθνες τους ».   
( κ τς ερς Μητροπόλεως )

Δευτέρα 14 Μαΐου 2007

Δελτίον Τύπου -Ψήφισμα ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Β/Η

Ἀριθ.  Πρωτ. 67  
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαΐου 2007
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 
Μέσα σὲ κλῖμα θρησκευτικοῦ καὶ πατριωτικοῦ ἐνθουσιασμοῦ πραγματοποιήθηκαν καὶ φέτος, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καὶ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας»(17 Μαΐου 1914).
Οἱ νέοι τῆς ΣΦΕΒΑ, μέλη τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., Βορειοηπειρῶτες ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, καθὼς καὶ πλήθη λαοῦ ἔλαβαν μέρος στὶς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεις.
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἐψάλη τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Δρυϊνουπόλεως, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ καὶ στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἀφοῦ κατέθεσε στεφάνι, ἐξεφώνησε  τὴν καθιερωμένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἦταν ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικὴ καὶ διαφωτιστική, θέτοντας, μάλιστα, ἐπίσημα καὶ τὸ αἴτημα τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπηκολούθησε, κατόπιν, εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷο τῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλη τρισάγιο ὑπὲρ τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων, κατετέθη στεφάνι καὶ ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.
Στὸ τέλος ἀνεγνώσθη καὶ ἔγινε δεκτὸ διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
«1) Ἐπαναλαμβάνουμε καὶ μεῖς τὴν δήλωση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια, ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζει σταθερὰ καὶ θερμὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ, προϋποθέτει πλήρη σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητος» τῆς Βορείου Ἠπείρου.
2) Ζητοῦμε νὰ σταματήσῃ ἡ ἐγκατάσταση Ἀλβανῶν ἀπὸ τὸ Τεπελένι ἤ καὶ ἀπὸ τὸ Κόσσοβο στὶς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν, γιατί , πέρα τῶν ἄλλων, κινδυνεύει νὰ ἀλλοιωθῇ ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος.
3) Γιὰ τὸ θέμα τῆς διπλῆς ὑπηκοότητος συμφωνοῦμε κατ’ ἀρχήν. Ἐπειδή, ὅμως, τώρα, οἱ συνθῆκες δὲν εὐνοοῦν κάτι τέτοιο, προτείνουμε τῆν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῆς ταυτότητος Ὁμογενοῦς, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξῃ κίνδυνος νὰ χάσουν οἱ Βορειοηπειρῶτες  τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα, ἐν καιρῷ δὲ νὰ παλιννοστήσουν στὴν πατρική τους γῆ, ἀπόλυτοι κύριοι στὸν τόπο τους καὶ στὰ ὑπάρχοντά τους.
4) Χαιρετίζουμε τὴν ἐπιτυχία τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὶς πρόσφατες δημοτικὲς ἐκλογές, τόσο σὲ Δήμους, ὅσο καὶ σὲ Ἐπαρχεῖα. Ἰδιαίτερα μᾶς χαροποιεῖ τὸ γεγονός, ὅτι τελικῶς, παρὰ τὶς δόλιες μεθοδεύσεις καὶ τὶς ἀπροκάλυπτες πιέσεις, ἐπανεξελέγη Ἕλληνας  Δήμαρχος στὴν ἡρωϊκὴ Χειμάρρα.
5) Ἐπικροτοῦμε τὶς δηλώσεις τοῦ Δημάρχου τῆς Χειμάρρας γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ ὁποῖες ἔρχονται σὰν συνέχεια τῶν ὅσων, σταθερὰ καὶ ἀταλάντευτα, ἐδήλωνε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ.     Τέλος,
6) Καταδικάζομε τὶς ἰταμὲς προκλήσεις τῶν Σκοπιανῶν, ἐνῷ στέλνουμε θερμὸ ἀγωνιστικὸ χαιρετισμὸ σοὺς Κυπρίους ἀδελφοὺς καὶ στὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)