Παρασκευή 29 Μαΐου 2020

Ἀνησυχίες γιὰ τὴν νέα ὀδυνηρὴ ἔκπληξη σχετικὰ μὲ τὴν ναυτικὴ συνεργασία Ἀλβανίας - Τουρκίας.

                                           ΙΕΡΑ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΔΡYΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ ,  ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ  &  ΚΟΝΙΤΣΗΣ
Ἐν Κονίτσῃ τῇ 28ῃ Μαΐου 2020      

                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης 
κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ,
                                         ἔκανε τίς ἀκόλουθεςδηλώσεις:
« Ἐδοκίμασα ὀδυνηρή ἔκπληξη, διαβάζοντας σέ σοβαρή ἡμερήσια ἀθηναϊκή ἐφημερίδα, ὅτι “ἡ Ἀλβανία εἶναι σχεδόν ἕτοιμη νά ἐνεργοποιήσῃ τήν βάση Πασᾶ λιμάνι στόν κόλπο τοῦ Αὐλῶνος γιά τό τουρκικό ναυτικό, μέ τό ὁποῖο ἔχει ἀπό χρόνια συμφωνία στρατιωτικῆς συνεργασίας. Αὐτό σημαίνει, ὅτι πολύ σύντομα μπορεῖ νά δοῦμε τουρκικό στόλο νά ἐξορμᾷ ἀπό ἐκεῖ καί νά ἐλέγχῃ τό Ἰόνιο. Δεδομένου μάλιστα ὅτι πλησιάζει τήν ὁλοκλήρωσή της ἡ ναυπήγησις τοῦ τουρκικοῦ ἀεροπλανοφόρου “ANADOLU”, μπορεῖ καί αὐτό νά τό δοῦμε νά ναυλοχῇ στόν Αὐλῶνα καί νά συντονίζῃ ἀπό ἐκεῖ κινήσεις τῶν ἄλλων τουρκικῶν πολεμικῶν” («ΕΣΤΙΑ», 27.5.2020).
Σ’ αὐτή τήν πληροφορία μέ ἀνησυχοῦν σφόδρα δύο πράγματα:
α) Ἡ Ἀλβανία ἔχει, μέχρι πρόσφατα, προβῇ σέ διάφορες ἐνέργειες εἰς βάρος τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καί μάλιστα, ἐνῷ ζητάει ἐνταξιακές διαπραγματεύσεις μέ τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἀλλά ὅμως, ὅπως ἡ Ἑλλάδα δέν ἔχει ἀσκήσει τήν ἐπιρροή πού μπορεῖ γιά νά ὑποχρεώσῃ τήν Ἀλβανία νά ἀναστείλῃ τά σχεδιά της γιά τόν τουρκικό Ναύσταθμο στόν Αὐλῶνα, ἔτσι συμβαίνει καί μέ τήν ἔνταξη τῆς γείτονος στήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση. Ἡ Ἑλλάδα εἶναι μέλος τῆς Ε.Ε. καί ἔχει τό δικαίωμα νά ἀσκήσῃ βέτο, ὥστε νά σταματήσῃ τήν πορεία τῆς Ἀλβανίας στήν Ε.Ε., ἐφ’ ὅσον δέν σέβεται καθόλου τά δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ἐν τούτοις, αὐτό τό δικαίωμά της ἡ Χώρα μας οὔτε κἄν τό ἔχει ἐπικαλεσθῇ. Ἀντίθετα, ἀφήνει τήν Ἀλβανία νά γίνεται ἐνεργούμενο τῆς Τουρκίας καί τοῦ νεοσουλτάνου Ἐρντογάν, χωρίς νά ἀντιδρᾷ.
Δυστυχῶς, μέχρι τώρα, ἡ Ἀθήνα ἀδιαφόρησε γιά τά δεινά τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὅπως ἀδιαφόρησε γιά τήν ἐν ψυχρῷ δολοφονία ἀπό τήν ἀλβανική Ἀστυνομία τοῦ νεαροῦ, γενναίου Ἕλληνα Κωνσταντίνου Κατσίφα, στίς 28 Ὀκτωβρίου 2018. Δυστυχῶς !
β) Ὁ Ναύσταθμος στόν Αὐλῶνα, πού παραχωρεῖ ὁ Ἀλβανός πρωθυπουργός Ἔντι Ράμα στόν κ. Ἐρντογάν, μπορεῖ πολύ σύντομα νά γίνῃ τόπος ἐξορμήσεως τοῦ τουρκικοῦ στόλου στό Ἰόνιο καί νά τό ἐλέγχῃ. Ἔτσι, ἡ Τουρκία θά περισφίγγῃ τήν Ἑλλάδα ἀπό τό Αἰγαῖο καί ἀπό τό Ἰόνιο.
Κι’ αὐτό μέν τό ζήτημα καλεῖται νά τό λύσῃ ἡ ὑπεύθυνη πολιτική καί στρατιωτική Ἡγεσία τῆς Χώρας μας.
Διερωτῶμαι, ὅμως, ἐναγωνίως: Γιατί ἔχουμε ἐπιτρέψει νά συμβαίνῃ αὐτή ἡ κλιμάκωση τῶν ἐχθρικῶν ἐνεργειῶν, χωρίς, μάλιστα, νά ἀντιδροῦμε; Γιατί δέν ἀγωνιοῦμε γιά τήν τύχη τῶν Βορειοηπειρωτῶν, οἱ ὁποῖοι βρίσκονται συνεχῶς στό στόχαστρο τοῦ ἀλβανικοῦ μισελληνισμοῦ; Βέβαια, κανένας δέν ἀγνοεῖ τά προβλήματα πού ἔχει στό ἐσωτερικό της ἡ Ἑλλάδα. Καλόν, ὅμως, εἶναι ἡ Ἀθήνα νά μήν ἐπικεντρώνεται μόνο στά τρέχοντα προβλήματα καί νά ἀφήνῃ ἄλλα ζητήματα - ὅπως τό Βορειοηπειρωτικό – νά παραμελοῦνται. “Καί ταῦτα ἔδει ποιῆσαι κἀκεῖνα μή ἀφιέναι” (Ματθ. κγ΄ 23). Δέν ἀμφισβητῶ τόν πατριωτισμό οὐδενός. Ὄχι ! Ἀλλά εἶναι ἀλήθεια περίτρανη, ὅτι “θέλει ἀρετήν καί τόλμην ἡ ἐλευθερία”. Προσεύχομαι ἐκτενῶς, ὁ Χριστός νά φωτίζῃ τόν πολιτικό κόσμο τῆς Χώρας μας, ὥστε νά ἀποτραποῦν τυχόν δυσάρεστες ἐξελίξεις».   
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Γιατὶ αὐτὴ ἡ δοκιμασία ;

 Ἀριθ. Πρωτ. 304
                       Ἅγιον Πάσχα 2020
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 226
Θέμα: Ἡ πίστη στὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ νίκησε τὰ ψεύδη τῆς ἀπιστίας”.


Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !
-Α-
Χαράματα τῆς “μιᾶς τῶν Σαββάτων”, τῆς Κυριακῆς δηλαδή. Στὰ Ἱεροσόλυμα. Μιὰ ὁμάδα ρωμαίων στρατιωτῶν, ἡ φρουρὰ τοῦ Τάφου τοῦ Ναζωραίου, τρέχοντας φθάνει στοὺς Ἰουδαίους ἄρχοντες. Μὲ καρδιὰ ποὺ ἔτρεμε ἀκόμη ἀπὸ τὸν τρόμο τοῦ δυνατοῦ σεισμοῦ, ἀναφέρουν ὅτι ὁ τάφος ἄνοιξε κι’ ὁ νεκρὸς δὲν εἶναι πιὰ μέσα. Ἀλλὰ οἱ ἄρχοντες, ζυμωμένοι μὲ τὸ ψέμα καὶ τὴν ἀπάτη, τοὺς καθησυχάζουν : Θὰ πῆτε ὅτι τὴν ὥρα ποὺ κοιμώμασταν ἦρθαν οἱ μαθητές του καὶ ἔκλεψαν τὸ σῶμα του. Οἱ στρατιῶτες, ὅμως, τρέμουν μὲ τὴν σκέψη, πὼς ἄν ὁ Πιλᾶτος πληροφορηθῇ αὐτὰ ποὺ θὰ διαδίδωνται, θὰ τοὺς καταδικάσῃ σὲ θάνατο γιὰ παράλειψη καθήκοντος. Ἀλλὰ οἱ πονηροὶ ἄρχοντες τοὺς καθησυχάζουν : “ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσωμεν” (Ματθ. κη΄14), ἐμεῖς θὰ τὸν πείσουμε καὶ θὰ σὰς ἀπαλλάξουμε ἀπὸ κάθε ἀνησυχία. Καί, παράλληλα, “ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις”, τοὺς δωροδόκησαν μὲ ἄφθονα ἀσημένια νομίσματα. Γιατὶ ψέμα καὶ δωροδοκία πᾶνε πάντοτε μαζί...
-Β-
Μὲ τὸ πέρασμα τῶν χρόνων τὸ ψέμα τῆς κλοπῆς τοῦ σώματος τοῦ Ἰησοῦ ξεφούσκωσε. Ἀλλὰ ἡ ἀπιστία δὲν πτοήθηκε. Βρῆκε καινούργιους τρόπους νὰ πολεμήσῃ τὴν Ἀνάσταση.
α) Οἱ Ρωμαῖοι αὐτοκράτορες πραγματοποιοῦν 12 μεγάλους διωγμοὺς γιὰ νὰ σταματήσουν τὸ κήρυγμα τῆς Ἀναστάσεως. Γιατὶ γι’ αὐτούς, ἕνας ἦταν ὁ Θεὸς ποὺ ἔπρεπε νὰ λατρεύουν ὅλοι, σὲ Δύση καὶ Ἀνατολή : ὁ αὐτοκράτορας.
β) Ἀργότερα, ὁ ὀρθολογισμὸς καὶ ἡ ἀπιστία θὰ ἐπινοήσουν διάφορες θεωρίες γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ : 1) οἱ Ἀπόστολοι εἶπαν ψέματα, ὅτι Ἀνέστη ὁ Ἰησοῦς, διότι ἐπλανήθησαν. 2) Ἡ Ἀνάσταση εἶναι μῦθος, ποὺ προῆλθε ἀπὸ ἐπίδραση καὶ δάνεια ἀπὸ τὶς εἰδωλολατρικὲς μυστηριακὲς θρησκεῖες. 3) Οἱ ἐμφανίσεις τοῦ Χριστοῦ στοὺς μαθητές Του ἦσαν φαινόμενα πνευματιστικά, γιὰ νὰ ἀνυψωθῇ τὸ πεσμένο θάρρος τῶν Ἀποστόλων. 4) Τὸ νεκρὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ ρίχθηκε σὲ κοινὸ τάφο, ὅπου φύρδην μίγδην ἐρρίπτοντο πολλὰ πτώματα, καὶ ἄρα δὲν ὑπῆρξε ποτὲ ὁ ἄδειος τάφος. 5) Τελευταῖα, κάποιος διεφήμισε, ὅτι βρέθηκε στὰ Ἱεροσόλυμα τάφος, ὁ ὁποῖος εἶχε ὡς ἐπιγραφὴ τὴν λέξη Ἰησοῦς, καὶ ἄλλοι ἄλλες ἐξωφρενικὲς θεωρίες, μόνο καὶ μόνο γιὰ νὰ ἀρνηθοῦν τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ.
-Γ-
Τί ἀκούω, ὅμως, ἀγαπητοὶ ἀδελφοί ; Καμπάνες, σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, μὲ τὸν γλυκόλαλο ἦχο τους νὰ διαλαλοῦν τὸ χαρμόσυνο μήνυμα : ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ !  Τὸ εἶπαν δειλά, στὴν ἀρχή, οἱ Μυροφόρες. Τὸ ἐπανέλαβαν μετὰ οἱ Ἀπόστολοι. Καὶ μὲ τὸ στόμα τοῦ Ἀποστόλου Θωμᾶ, διεκήρυξαν : “ὁ Κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου”, ὅταν ὁ Ἀναστάς, “τῶν θυρῶν κεκλεισμένων” ἐμπῆκε στὸ ὑπερῶον, ὅπου ἦσαν συγκεντρωμένοι οἱ μαθητὲς “διὰ τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων”. Ὕστερα, θὰ τὸ λένε συνεχῶς τὰ ἑκατομμύρια τῶν Μαρτύρων. ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ  θὰ διακηρύττῃ ἡ χιλιόχρονη βυζαντινὴ αὐτοκρατορία. Θὰ τὸ ἐπαναλαμβάνουν μὲ χαρὰ στοὺς τούρκους τυράννους τὰ Ἑλληνόπουλα. Μὲ τὸ ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ θὰ γιορτάσῃ ἡ Ἑλλάδα τὴν ἀπελευθέρωσή της ἀπὸ τὸν Ὀθωμανικὸ ζυγό. Μ’ αὐτὸ τὸ σύνθημα θὰ ξεχυθῇ ἀργότερα στὴν Μακεδονία, στὴν Ἤπειρο καὶ στὴν Θράκη, ξαναφέρνοντάς τες στὴν μητρικὴ ἀγκάλη. ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ ἔψαλλε ἀπὸ τὸ ἀκριτικὸ Μαυρόπουλο καὶ ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, ἐμψυχώνοντας τοὺς σκλαβωμένους, τότε, Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς ...
-Δ-
Ναί ! ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !  Εἶναι ἡ ἰαχὴ τοῦ θριάμβου, εἶναι τὸ σύνθημα ποὺ μᾶς ἐμπνέει, ποὺ μᾶς δίνει θάρρος, ὥστε νὰ νικᾶμε τοὺς ἀνέμους τῆς ἀπιστίας, ποὺ φυσᾶνε δυνατοὶ στοὺς καιρούς μας. Κι’ ἄς τὸ μάθουν ὅλοι : Ὁ Χριστὸς “ἐξῆλθε νικῶν καὶ ἵνα νικήσῃ” (Ἀποκ. Στ΄2).
Ὅμως, τώρα, ἐκτὸς ἀπὸ τοὺς ἀνέμους τῆς ἀπιστίας, φυσάει καὶ ὁ δυνατὸς ἄνεμος τῆς πανδημίας τοῦ κορωνοϊοῦ (COVID - 19) στὴν Πατρίδα μας καὶ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Πολλὰ τὰ κρούσματα, πολλοὶ καὶ οἱ θάνατοι, ἀλλὰ πολὺς καὶ ὁ φόβος μπροστὰ σ’ αὐτὸν τὸν “ἀόρατο ἐχθρό”. Ἴσως, ὁ Κύριος ἐπέτρεψε αὐτὴ τὴν δοκιμασία, γιὰ νὰ μετανοήσουμε καὶ νὰ νοιώσουμε πόσο μεγάλο ρόλο παίζει στὴν ζωή μας ὁ Ἱερὸς Ναὸς τῆς ἐνορίας μας, τώρα, ποὺ μὲ κυβερνητικὴ ἀπόφαση ὅλοι οἱ Ναοὶ παρέμειναν κλειστοὶ στὴν Χώρα μας. Ὁ Χριστός, πάντως, κι’ αὐτὸν τὸν “ἐχθρό” μας θὰ τὸν νικήσῃ. Κι’ αὐτό, ἀκριβῶς, τὸ μήνυμα στέλνουμε στὴν Κύπρο, στὴν Βόρειο Ἤπειρο καὶ στὸν ὅπου γῆς Ἑλληνισμό. Ἀδελφοί μου, ΧΡΙΣΤΟΣ   ΑΝΕΣΤΗ !  Τὰ χρόνια σας καὶ ὁλόκληρη ἡ ζωή σας νὰ εἶναι πλημμυρισμένα ἀπὸ τὸ ἀνέσπερο ἀναστάσιμο Φῶς. Μὴ φοβᾶστε. “Μπόρα” εἶναι, θὰ περάσῃ, ὅπως πέρασαν κι’ ἄλλες πολλὲς καὶ ποικίλες “μπόρες”. Ἡ Ἑλλάδα, μὲ τὴν χάρη τοῦ Χριστοῦ θὰ τὴν ξεπεράσῃ. Ἀδελφοί μου, ΑΛΗΘΩΣ  ΑΝΕΣΤΗ ὁ Κύριος. Σὲ ὅλους σας, στοὺς ἐγγὺς καὶ στοὺς μακράν, εὔχομαι ὑγεία καὶ πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου μας.Διάπυρος  εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι 

                                                            Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς κα Κονίτσης ΑΝΔΡΕΑΣΤετάρτη 20 Μαΐου 2020

Ἐτελέσθη στὸ Δελβινάκι Θ.Λειτουργία καὶ ἐψάλη Ἀρχιερατικὸν "Τρισάγιον" γιὰ τοὺς ἥρωες τοὺ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος (1914) καθὼς καὶ γιὰ τὸν Βορ/τη Κων/νο Κατσίφα

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Μαΐου 2020ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

            Ἡ φονική ἐπέλαση τοῦ κορωνοϊοῦ συνετέλεσε, μεταξύ τῶν ἄλλων, καί στήν ματαίωση τῶν ἐκδηλώσεων γιά τόν Αὐτονομιακό Ἀγῶνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν (1914), εἰδικώτερα δέ γιά τήν ὑπογραφή τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914). Οἱ ἐκδηλώσεις εἶχαν προγραμματισθῆ γιά τήν Κυριακή 17 Μαΐου 2020. Ἐξ αἰτίας, ὅμως, τῶν ἐκτάκτων περιστάσεων, προέκυψε ἡ ματαίωση, τήν ὁποία ἡ Μητρόπολή μας τήν ἐγνωστοποίησε ἐγκαίρως, μέ σχετική της Ἀνακοίνωση.
            Ἀντί, λοιπόν, τῶν προγραμματισμένων ἐκδηλώσεων, ἐτελέσθη Θεία Λειτουργία μέ εὐάριθμον ἐκκλησίασμα στόν Μητροπολιτικό Ναό τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στό Δελβινάκι. Στό τέλος, χοροστατοῦντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, ἐψάλη τρισάγιον ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ψυχῶν τῶν πρωταγωνιστῶν καί τῶν συμμετασχόντων εἰς τόν ἱερόν ἐκεῖνον Ἀγῶνα, ὡς καί ὑπέρ τοῦ ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν δολοφονηθέντος ὑπό τῆς Ἀλβανικῆς Ἀστυνομίας νεαροῦ Βορειοηπειρώτη Κωνσταντίνου Κατσίφα. Καί αὐτό, ἐνῶ τό Βορειοηπειρωτικό Ζήτημα εὑρίσκεται, γιά ἄλλη μιά φορά, σέ κρίσιμη καμπή.
            Ἄς ἐλπίσουμε, ἡ Πατρίδα μας νά ἐξέλθῃ, σύν Θεῷ, νικήτρια στήν πάλη μέ τόν φονικό ἰό. Καί τοῦ χρόνου – τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος – νά συναντηθοῦμε στό Δελβινάκι, γιά νά διαδηλώσουμε τήν ἀμετάθετη θέλησή μας, γιά τήν Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα.

  (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)