Τρίτη 16 Μαΐου 2017

Ἐκδηλώσεις μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως 103 ἐτῶν ἀπὸ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα (17.2.1914) τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914)Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 14ῃ Μαΐου 2017

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

            Μ τὴν εὐκαιρία τῆς συμπληρώσεως ἑκατὸν τριῶν (103) ἐτῶν π τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα (17.2.1914) τῆς Βορείου πείρου καὶ τὴν πογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914), πραγματοποιήθηκαν στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 14 Μαΐου 2017, οἱ προγραμματισμένες π τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ἐκδηλώσεις :
            Μὲ τὴν συμμετοχὴ πλήθους κόσμου, Ἑλλαδιτῶν καὶ Βορειοηπειρωτῶν, τὸ πρωΐ τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ μνημόσυνο γιὰ τοὺς πρωτεργάτες καὶ τοὺς ἡρωϊκῶς πεσόντες κατὰ τὸν ἀγῶνα ἐκεῖνο, ἐνῷ στὸ «κοινωνικό» ἔγινε ποικοδομητικὸ κήρυγμα, σχετικὸ μὲ τὴν εὐαγγελικὴ περικοπή. Στὴν συνέχεια, ἐψάλη πιμνημόσυνη δέηση π τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως κυροῦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἀμέσως δὲ μετά, Ἱεράρχης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἐξεφώνησε πίκαιρη ὁμιλία γιὰ τὴν πορεία τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ. Μετὰ τὸ πέρας τῆς ὁμιλίας, ἀκολούθησε καθιερωμένη εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, που ἐψάλῃ πιμνημόσυνη Δέηση πὲρ τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων (γενικῶς) καὶ ἐγκρίθηκε διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
«1) Διαπιστώνουμε, ὅτι τὰ δυτικὰ κυρίως  Βαλκάνια ξαναγίνονται πυριτιδαποθήκη, ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνη.
2) Βλέπουμε μὲ κάποια ἀγωνία, ὅτι ἡ Ἀλβανία ἔχει ἁπλώσει τὸ μακρύ της χέρι στὰ γειτονικά της Σκόπια, καλλιεργῶντας τὴν ἰδέα τῆς «Μεγάλης Ἀλβανίας», ποὺ θὰ φθάνῃ μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα.
3) Ζητοῦμεπτὴν ἀλβανικὴ Κυβέρνηση νὰ σταματήσῃ τὶς καταπατήσεις τῶν κτημάτων τῶν Ἑλλήνων κατοίκων τῆς Χειμάρρας, χρησιμοποιῶντας ψευδεπίγραφα σουλτανικὰ «φιρμάνια».
4) Ἀπαιτοῦμε νὰ ἀποσυρθῇ ἀμέσως ὁ ἐκλογικὸς ἀλβανικὸς νόμος, ποὺ προβλέπει ὅτι χάνουν τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα ὅσοι μένουν μονίμως στὸ ἐξωτερικό. Ὁ ἐξωφρενικὸς αὐτὸς νόμος εἶναι φανερὸ ὅτι ἀποβλέπει στὸνποκλεισμὸ τῶν Βορ/τῶνπτὴν ἐκλογικὴ διαδικασία, ὥστε νὰ φανῇ αἰσθητὰ μειωμένος ὁ ἀριθμὸς τῶν Ἑλλήνων τῆς Βορείουπείρου.
5) Κάνουμε ἔκκληση στοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες, σὲ ὅσους διαμένουν στὴν Ἑλλάδα, νὰ ἀσκήσουν πωσδήποτε τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα τὸν ἐρχόμενο Ἰούνιο στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους. Ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία νὰ πράξῃ τὸ πᾶν γιὰ τὴν μετάβαση καὶπιστροφὴ τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Οἱ ἐξελίξεις τρέχουν καὶ δὲν μᾶς περιμένουν.
6) Διαμαρτυρόμαστε ἐντόνως γιὰ τὴν παραβίαση, ἀπτὴν Τουρκία, τῶν θαλασσίων συνόρων τῆς Χώρας μας, καθὼς καὶ τοῦ ἐναερίου ἑλληνικοῦ χώρου, καὶ τὴν καλοῦμε νὰ σταματήσῃ τὰπικίνδυνα αὐτὰ παιχνίδια γιὰ τὴν εἰρήνη τῆς περιοχῆς μας καὶ γενικώτεραΤέλος,
7) Ξεπερνῶντας τὴνναποτελεσματικὴ μέχρι τώρα μέθοδο τῆς Αὐτονομίας συντασσόμαστε πλέον μὲ τὴν Ἕνωση τῆς Βορείουπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα».  

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).


Τρίτη 9 Μαΐου 2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 201η: Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ποῦ πηγαίνει;Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 3ῃ Μαΐου 2017
Ἀριθ.  Πρωτ.: 310


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  201η


ΘΕΜΑ:  Ἡ Βόρειος Ἤπειρος ποῦ πηγαίνει ;


            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-
            Ἡ κατάσταση στὸν κόσμο, ἀλλὰ καὶ στὴν Πατρίδα μας, παρουσιάζει μιὰ γενικὴ ἀναστάτωση καὶ ἀνασφάλεια. Πότε ἐδῶ καὶ πότε ἐκεῖ, ἐξεγέρσεις, δολοφονίες, τρομοκρατικὲς ἐπιθέσεις, σεισμοὶ καὶ τυφῶνες καταστροφικοί, εἶναι, γενικά, ἕνα σκηνικὸ φόβου καὶ ἀβεβαιότητας γιὰ τὸ αὔριο. Ἀλλὰ καὶ τὸ σήμερα δὲν δίνει ἐλπίδες γιὰ κάτι καλλίτερο καὶ πιὸ ἐλπιδοφόρο. Μᾶς τρομάζει ἡ ἀπάθεια ἀρκετῶν συμπολιτῶν μας, ἴσως ἐξ  αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ποὺ γιὰ μιὰ ἑπταετία ἤδη μαστίζει τὴν Χώρα. Κι’ αὐτὸ εἶναι τὸ πιὸ ἐπικίνδυνο. Γιατὶ ἡ Ἑλλάδα, περιβάλλεται ἀπὸ γείτονες, οἱ ὁποῖοι – οἱ πιὸ πολλοί, τοὐλάχιστον – δὲν τὴν βλέπουν μὲ καλὸ μάτι. Γιὰ παράδειγμα, ὅταν ἡ Ἀλβανία διακηρύττει ἀδιάντροπα ὅτι τὰ σύνορά της φθάνουν μέχρι τὴν Ἄρτα καὶ τὴν Πρέβεζα · ὅταν τὰ Σκόπια καπηλεύονται, συνεχῶς, τὸ ὄνομα τῆς Μακεδονίας μας · ὅταν ἡ Τουρκία ζητάει νὰ βάλῃ πόδι στὰ νησιὰ τοῦ Αἰγαίου καὶ παραβιάζει, κάθε λίγο, τὸν θαλάσσιο καὶ τὸν ἐναέριο ἐθνικό μας χῶρο, ὁ ἐφησυχασμὸς εἶναι ἰδιαίτερα ἐπικίνδυνος …
-Β-
            Ἀλλά, ἄν γιὰ τὰ γενικότερα θέματα εἶναι ἐπικίνδυνος ὁ ἐφησυχασμός, γιὰ τὴν Βόρειο Ἤπειρο, θὰ ἔλεγα, ὅτι εἶναι αὐτόχρημα ἐγκληματικός. Κι’ αὐτό, γιατὶ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὴν γῆ τοῦ Πύρρου εἶναι ἄκρως ἀρνητικὰ γιὰ τὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό.
            Τὰ γεγονότα στὴν Ἑλληνόψυχη Χειμάρρα εἶναι, λίγο – πολὺ, γνωστά. Τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς προσπαθεῖ μὲ πλαστογραφίες δῆθεν σουλτανικῶν φιρμανίων καί, πρὸ παντός, μὲ τὴν βία, νὰ ἁρπάξῃ τὶς περιουσίες τῶν Ἑλλήνων, ἰδίως στὶς παραθαλάσσιες περιοχές, γιὰ νὰ ἀνεγείρῃ ξενοδοχεῖα ἤ ἄλλα προσοδοφόρα κτίσματα. Ἔπειτα, ἀφαιρεῖ τὸ δικαίωμα ἀπὸ τοὺς Βορειοηπειρῶτες νὰ ἀσκήσουν τὸ ἐκλογικό τους δικαίωμα, ἐφ’ ὅσον διαμένουν ἐκτὸς Ἀλβανίας. Ἀλλ’ αὐτὸ εἶναι φανερό, ὅτι ἀποβλέπει στὴν συρρίκνωση τοῦ ἀριθμοῦ τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ὥστε νὰ μπορῇ τὸ ἀλβανικὸ καθεστὼς νὰ λέῃ : «γιὰ ποιὰ Βόρειο Ἤπειρο μιλᾶτε ;».
            Ὑπάρχει, βέβαια, καὶ τὸ ζήτημα τῶν συντάξεων τοῦ Ο.Γ.Α., τὸ ὁποῖο δὲν ἔχει, ἀτυχῶς ἐπιλυθῆ, ἐξ αἰτίας τῆς γραφειοκρατίας καὶ τῆς γνωστῆς μιζέριας τῶν κρατούντων στὴν Πατρίδα μας. Φυσικά, καὶ δὲν παραλείπω νὰ ἀναφέρω καὶ τὴν περίπτωση τῶν «Τσάμηδων», οἱ ὁποῖοι, μὲ τὴν ἀφανῆ ἀλλὰ δραστικὴ ὑποκίνηση τῆς ἀλβανικῆς Ἡγεσίας, προβάλλουν ἀπαράδεκτες ἀπαιτήσεις ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα …
-Γ-
            Ἀσφαλῶς, ὑπάρχουν καὶ ἄλλα σοβαρὰ θέματα, ποὺ ἀφοροῦν στὸν Βορειοηπειρωτικὸ Ἑλληνισμό, πέρα ἀπὸ ὅσα ἀκροθιγῶς ἀναφέρθηκαν. Ἐκεῖνο ποὺ εἶναι ἀνησυχητικό, εἶναι ἀφ’ ἑνὸς μὲν ἡ ἀπραξία τῆς Ἑλλαδικῆς Ἡγεσίας ἀφ’ ἑτέρου δὲ καὶ ἡ μὴ δραστηριοποίηση τῶν ἐν Ἑλλάδι Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ δὲν εἶναι καὶ λίγοι.
            Παρατηρεῖ κανεὶς τὸν ἀγῶνα τῶν Παλαιστινίων καὶ τῶν Κούρδων. Καὶ οἱ δύο αὐτοὶ λαοὶ ἔχουν ἀπέναντί τους δυὸ πανίσχυρα κράτη : τὸ Ἰσραὴλ οἱ Παλαιστίνιοι καὶ τὴν Τουρκία οἱ Κοῦρδοι. Ἐν τούτοις, δὲν ὑποχωροῦν, δὲν ἀποκάμνουν. Παλεύουν καὶ διεκδικοῦν τὰ ἀνθρώπινα δικαίωματά τους, νὰ ζήσουν σὲ μιὰ δική τους ἐλεύθερη πατρίδα, παρὰ τὶς ἑκατόμβες τῶν θυμάτων ἀνάμεσα στοὺς λαούς τους. Μελαγχολεῖ, λοιπόν, ὅποιος βλέπει τὴν δυναμικότητα τῶν Παλαιστινίων καὶ τῶν Κούρδων, ἀπὸ τὴν μιά, καὶ τὴν ἀπραξία τῶν ἀδελφῶν Βορειοηπειρωτῶν ἀπὸ τὴν ἄλλη. Ἤ ἀπὸ τὸ ἐνδιαφέρον τῆς Τουρκίας γιὰ τοὺς μουσουλμάνους τῆς Θράκης καὶ τὴν ἀχαρακτήριστη τακτικὴ τῶν ἡμετέρων.
-Δ-
            Ἀκριβῶς γιὰ τὸν λόγο νὰ μὴ λησμονήσουμε τὶς ὑποχρεώσεις μας πρὸς τοὺς ἐμπεριστάτους Ἕλληνες Βορειοηπειρῶτες, ἡ Μητρόπολή μας ὀργανώνει καὶ φέτος τὶς σχετικὲς ἐκδηλώσεις στὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 14 Μαΐου 2017 : Ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, ἱερὸ μνημόσυνο γιὰ τοὺς πρωτεργάτες καὶ γιὰ τοὺς πεσόντες ἀγωνιστὲς τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορ. Ἠπείρου, τὸ 1914. Χρέος ὅλων μας, νὰ συμμετάσχουμε, γιατὶ οἱ καιροὶ καὶ κρίσιμοι εἶναι καὶ δὲν μᾶς περιμένουν. Νὰ βροντοφωνάξουμε γιὰ τὴν Ἕνωση τῆς Βορ. Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα, καὶ ἡ φωνή μας νὰ φθάσῃ στὰ πέρατα τοῦ κόσμου. Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους.

Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ