Δευτέρα 25 Μαΐου 2015

«ΘΕΜΑ ΣΥΝΟΡΩΝ ΕΓΕΙΡΕΙ Η ΑΛΒΑΝΙΑ ! »
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  25 Μαΐου 2015
Ἀριθ. Πρωτ. 33

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες δηλώσεις :

            « Πολλὲς φορὲς ἔχω τονίσει, ὅτι οι Ἀλβανοὶ φέρονται μὲ ἰταμότητα καὶ θρασύτητα ἀπέναντι στὴν Ἑλλάδα. Κι’ αὐτὸ τὸ ἀποδείκνυαν ἀλλεπάλληλα γεγονότα, ποὺ ἀφοροῦσαν στὴν Ἑλληνικὴ Ἐθνικὴ Κοινότητα τῆς Βορείου Ἠπείρου. Τώρα, ὅμως, ὅπως ἔγραψε μὲ πηχυαίους πρωτοσέλιδους τίτλους ἡμερήσια γιαννιώτικη ἐφημερίδα, ἔγκυρη καὶ μὲ εὐρύτατη κυκλοφορία (Τετάρτη, 20 Μαΐου 2015), «κάθε ὅριο ἔχει ξεπεράσει τὸ θράσος τῆς ἀλβανικῆς πλευρᾶς πρὸς τὴν Ἑλλάδα, ἀφοῦ μετὰ τὸ θέμα μὲ τὴν ὑφαλοκρηπῖδα ποὺ ... ἐπινόησε, ἀντιδρῶντας οὐσιαστικὰ στὶς ἔρευνες ποὺ θὰ κάνει ἡ Χώρα μας γιὰ ὑδρογονάνθρακες στὸ Ἰόνιο, τὰ Τίρανα, μέσῳ διαβήματος, ζήτησαν καὶ τοὺς χάρτες χερσαίων ἐρευνῶν γιὰ ὑδρογονάνθρακες, ποὺ θὰ γίνουν στὴν Ἤπειρο, ἐγείροντας ἐπὶ τῆς οὐσίας θέμα συνόρων».
            Ναί !  «ΘΕΜΑ  ΣΥΝΟΡΩΝ  ΕΓΕΙΡΕΙ  Η  ΑΛΒΑΝΙΑ ! ». Διότι δὲν ἔχει ἐγκαταλείψει ποτὲ τὰ σχέδιά της γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ... «Μεγάλης Ἀλβανίας». Καὶ ξεχνάει, ὅτι καὶ τὰ σημερινὰ σύνορά της, πρὸς Νότον τοὐλάχιστον, προέρχονται ἀπὸ τὴν κλοπὴ τῶν Ἑλληνικῶν ἐδαφῶν τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν βοήθεια κυρίως τῆς Ἰταλίας τὸ 1914. Αὐτὴ ἡ συμπεριφορὰ ἀποτελεῖ καὶ θρασύτητα καὶ ντροπή, ἀφοῦ χάρη στὴν Ἑλλάδα μπόρεσε ἡ Ἀλβανία - μετὰ τὴν πτώση τοῦ ἀθεϊστικοῦ κομμουνιστικοῦ καθεστῶτος - νὰ σταθῇ στὰ πόδια της οἰκονομικῶς. Ἡ ἀχαριστία εἶναι ἴδιο τῶν μικρῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν ἀνέντιμων κρατῶν.
            Ἕνα ἀκόμη πρόσφατο δεῖγμα τῆς ἀλβανικῆς ἀχαριστίας, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀνθελληνικῆς πολιτικῆς της εἶναι, ὅτι τὸ Σοσιαλιστικὸ κόμμα τοῦ πρωθυπουργοῦ Ἔντι Ράμα τοποθέτησε στὴ θέση τοῦ τρίτου ἀντιπροέδρου τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς τὸν Σπετὶμ Ἰντρίζι, ποὺ εἶναι πρόεδρος τοῦ ἐθνικιστικοῦ κόμματος τῶν Τσάμηδων. Ὁ ὁποῖος, μάλιστα, ἐδήλωσε, ὅτι ἀμέσως μετὰ τὴν ἀνάληψη τῶν καθηκόντων του θὰ λυθῆ καὶ τὸ ζήτημα «τῶν ἐδαφικῶν διεκδικήσεων στὴν Ἑλλάδα», ποὺ προβάλλουν οἱ Τσάμηδες. Κι’ ἀκόμη, ὅτι εὐελπιστεῖ μελλοντικὰ νὰ ὑπάρχῃ ἐκπρόσωπος τοῦ Τσάμικου Κόμματος καὶ στὴν ... Ἑλληνικὴ Βουλή !!!  Αὐτὸς ὁ διορισμὸς προκάλεσε τὴν παραίτηση ἀπὸ τὴν θέση τοῦ ἀντιπροέδρου τῆς ἀλβανικῆς Βουλῆς τοῦ κ. Βαγγέλη Ντοῦλε, ὁ ὁποῖος, εἶναι πρόεδρος τοῦ Ἑλληνικοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Κόμματος «Ἕνωση Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕΑΔ)».
            Ἐνῷ, ὅμως, οἱ ἐξελίξεις στὴν γείτονα εἶναι ραγδαῖες, ἡ Ἑλληνικὴ Κυβέρνηση παρακολουθεῖ ἀμήχανη τὶς κινήσεις τῶν Ἀλβανῶν, καὶ τοὺς κινδύνους τῆς Βορειοηπειρωτικῆς Κοινότητος ἰδιαίτερα, ἀπὸ τοὺς ἐγκληματίες «Τσάμηδες», τοὺς ὁποίους ἡ Ἀλβανία φανερὰ πλέον ὑποκινεῖ σὲ ἀνθελληνισμό.
            Ἐκφράζοντας γιὰ μία ἀκόμη φορὰ τὴν ἀγωνία μας, προσευχόμαστε καί, παράλληλα, φωνάζουμε δυνατὰ στὴν Κυβέρνηση καὶ σὲ ὅλο τὸν πολιτικὸ κόσμο : Κύριοι, ξυπνῆστε !  Ἡ Χώρα καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος κινδυνεύουν τὰ ἔσχατα. Γιατί, ἄν συνεχίσετε νὰ ἀδιαφορῆτε, θὰ πληρώσουμε πολὺ ἀκριβὰ μιὰν - ὅ μὴ γένοιτο - ἐθνικὴ ταπείνωση καὶ καταστροφή ».


( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )

Δευτέρα 18 Μαΐου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Μαΐου 2015
 Ἀριθ. Πρωτ.  32


ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


                Ὁ λόγος, γιὰ τὸ Βορειοηπειρωτικὸ ζήτημα, ποὺ, δυστυχῶς, ἐξακολουθεῖ νὰ παραμένῃ ἄλυτο. Ἄν καὶ ἡ Ἑλληνικὴ Πολιτεία (Κυβέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση) δείχνει νὰ κωφεύῃ καὶ νὰ ἀδιαφορῇ, ἐν τούτοις ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, γιὰ ἄλλη μιὰ φορά, ἔφερε στὴν ἐπιφάνεια τὸ φλέγον αὐτὸ Ἐθνικὸ Ζήτημα.
                Ἔτσι, τὴν Κυριακή, 17 Μαΐου 2015, στὸ ἀκριτικὸ καὶ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι πραγματοποιήθηκαν οἱ προγραμματισμένες ἐκδηλώσεις, ὡς ἑξῆς : Τὸ πρωῒ τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ Μνημόσυνο γιὰ τοὺς πρωταγωνιστὲς καὶ τοὺς πεσόντες, γνωστοὺς καὶ ἀγνώστους, κατὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα. Στὴ συνέχεια ἐψάλη τρισάγιο στὸν τάφο τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, ἐνῷ ὁ Σεβ. Μητροπολίτης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ ἐκφώνησε ἐπίκαιρη ὁμιλία. Τέλος, ἔγινε εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῶον τῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλη τρισάγιο καὶ κατατέθηκε στεφάνι ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, ὅπως πρωτύτερα εἶχε κατατεθῆ καὶ στὸν τάφο τοῦ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ. Ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.
                Ἐντυπωσιακὴ ἦταν ἡ συμμετοχὴ Ἑλλαδιτῶν καὶ Βορειοηπειρωτῶν, καθὼς καὶ διαφόρων Ὀργανώσεων μὲ ἐπὶ κεφαλῆς τὴν Σ.Φ.Ε.Β.Α. Ὅλοι οἱ συμμετασχόντες ἐνέκριναν, διὰ βοῆς, τὸ  ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
                1) Παρακαλοῦμε τὴν Κυβέρνηση καὶ τὴν Ἀντιπολίτευση νὰ ἀσχοληθοῦν, ἐπὶ τέλους, καὶ μὲ τὰ ἐθνικὰ θέματα, μάλιστα δὲ μὲ τὸ Βορειοηπειρωτικό.
                2) Χαιρετίζουμε μὲ χρηστὲς ἐλπίδες τὴν ἐκλογὴ τοῦ κ. Λεωνίδα Παππᾶ, ὡς νέου Προέδρου τῆς Ἐθνικῆς Βορειοηπειρωτικῆς Ὀργανώσεως «ΟΜΟΝΟΙΑ».
                3) Ζητοῦμε νὰ σταματήσῃ ἡ Ἀλβανία τὴν ἁρπαγή, μὲ διάφορα προσχήματα τῆς περιουσίας τῶν Βορειοηπειρωτῶν. Ὅπως ἐπίσης, νὰ σταματήσῃ τὴν νόθευση τοῦ ἐθνικοῦ φρονήματος τῆς Ἑλληνικῆς Μειονότητας μὲ τὴν ἀλλοίωση τοῦ ἐκλογικοῦ σώματος. Ἄς καταλάβουν, ἐπὶ τέλους, οἱ γείτονες, ὅτι ἡ Χειμάρρα εἶναι πέρα γιὰ πέρα Ἑλληνική.
                4) Συμμεριζόμαστε τὴν ἀγωνία τῶν χριστιανῶν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καὶ τῆς Ἀφρικῆς, γιὰ τὰ ἀπάνθρωπα ἐγκλήματα τῶν τζιχαντιστῶν, καὶ καλοῦμε τοὺς ἰσχυροὺς τῆς γῆς νὰ δραστηριοποιηθοῦν γιὰ νὰ σταματήσῃ ἡ περαιτέρω αἱματοχυσία, προτοῦ νὰ εἶναι ἀργά.
                5) Συμμετέχουμε στὸν πόνο τῶν κατοίκων, κυρίως τοῦ μακρυνοῦ Νεπάλ, ποὺ ἐπλήγησαν ἀπὸ τὸν τρομακτικὸ σεισμὸ τοῦ περασμένου μῆνα.   Τέλος,
                6) Ἀπευθύνουμε θερμότατη ἔκκληση πρὸς ὁλόκληρο τὸν πολιτικὸ κόσμο καὶ τὸν λαό μας γιὰ ἑνότητα καὶ ὁμοψυχία, ὥστε νὰ μπορέσῃ ἡ Πατρίδα μας νὰ βγῇ, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὶς πολὺ δύσκολες σημερινὲς περιστάσεις».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).Τρίτη 5 Μαΐου 2015

Ἐγκύκλιος 180η: "Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας Βορείου Ἠπείρου - 101 χρόνια μετά (1914-2015)."


                                            
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 4ῃ Μαΐου 2015
Ἀριθ.  Πρωτ. 18 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  180ή


ΘΕΜΑ:  Αὐτονομιακὸς Ἀγώνας Βορείου Ἠπείρου - 101 χρόνια μετά (1914-2015).
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί, ΧΡΙΣΤΟΣ  ΑΝΕΣΤΗ !

-Α-
            Ὅταν στὶς 17 Μαΐου 1914 ὑπογραφόταν τὸ «Πρωτόκολλον τῆς Κερκύρας», ποὺ ὁπωσδήποτε ἐπικύρωνε τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν (17 Φεβρουαρίου 1914), κανεὶς δὲν μποροῦσε νὰ φανταστῇ, ὅτι αὐτὸ τὸ ἀνελεύθερο καθεστὼς τῆς Ἀλβανίας θὰ ἔφθανε καὶ θὰ ξεπερνοῦσε τὰ ἑκατὸ χρόνια.
            Βέβαια, μόνο οἱ Χειμαρριῶτες δὲν ἀναγνώρισαν τὸ «Πρωτόκολλο τῆς Κερκύρας», γιατὶ σύνθημά τους εἶχαν τὴν ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μὲ τὴν Ἑλλάδα. Τελικά, οἱ Χειμαρριῶτες ἔχασαν καὶ τὴν ἐθνικότητά τους, τὸ 1946, ὅταν ἀρνήθηκαν νὰ ἀναγνωρίσουν τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς τοῦ Ἐνβὲρ Χότζα. Κι’ ὄχι μόνοι οἱ Χειμαρριῶτες, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ Βορειοηπειρῶτες ἔχασαν τὰ πάντα, κυρίως δὲ τὴν ὀρθόδοξη χριστιανικὴ πίστη τους, ὅταν τὸν Νοέμβριο 1967 ἡ Ἀλβανία ἀνακηρύχθηκε ἐπίσημα σὰν τὸ πρῶτο ἄθεο κράτος στὸν κόσμο.
-Β-
            Καὶ σήμερα, ὅμως, παρ’ ὅτι κατέρρευσε τὸ κομμουνιστικὸ καθεστὼς καὶ γκρεμίστηκαν τὰ ἀπαίσια ἠλεκτροφόρα συρματοπλέγματα, ποὺ ἔζωναν ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη ὅλη τὴν Χώρα, τὰ πράγματα, μέσα, ἐλάχιστα ἔχουν βελτιωθῆ. Γιατὶ ἀπ’ τὴ μιὰ μεριὰ ὑπάρχει ὁ μισελληνισμὸς τῶν Ἀλβανῶν, ποὺ προβαίνει σὲ συχνὲς ἐκδηλώσεις κατατρομοκρατήσεως τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἐνῷ ἀπ’ τὴν ἄλλη βλέπουμε τὴν ἀπόλυτη ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας. Ἄν δὲ δὲν εἶχε γίνει ὁ τιτάνιος ἀγώνας τοῦ μεγάλου Προκατόχου μου , Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ, τὸ Βορειοηπειρωτικὸ θὰ ἦταν ἀκόμη θαμμένο στὰ χρονοντούλαπα τῆς Ἱστορίας. Μπορεῖ νὰ δείχνουμε ἐνδιαφέρον γιὰ ξένους λαούς, ποὺ βρίσκονται στὴν ἄλλη ἄκρη τοῦ κόσμου, ὅπως, γιὰ παράδειγμα, ἡ Βενεζουέλα, ἡ Ἀργεντινὴ κ.ἄ., τὸ κράτος μας, ὅμως, τὸ Βορειοηπειρωτικὸ τὸ ἔχει στὰ «ἀζήτητα»...
-Γ-
            Ἀλλὰ ἐμεῖς, δὲν θέλουμε καὶ δὲν μποροῦμε νὰ συμβιβασθοῦμε μὲ τὴν κυβερνητικὴ ἀδιαφορία, κι’ οὔτε νὰ ἀρνηθοῦμε τὸν ἀγῶνα τοῦ Ἱεράρχου ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ γιὰ τὰ δίκαια καὶ τὰ δικαιώματα τῶν Ἑλλήνων Βορειοηπειρωτῶν. Ἀντίθετα, παλεύουμε μὲ ἀπολύτως νόμιμα μέσα, ὥστε  οἱ ἀδελφοί μας νὰ μὴ νοιώθουν ξεχασμένοι καὶ - τὸ χειρότερο - προδομένοι ἀπὸ τὴν Μητέρα Πατρίδα. Ἡ Σ.Φ.Ε.Β.Α. μὲ τὶς συχνὲς ἐπισκέψεις τῶν μελῶν της, συμμετέχει ἐνεργὰ στὶς γιορτές, καθὼς καὶ σὲ ἄλλες ἐκδηλώσεις τῶν ἐκεῖ Ἑλλήνων, ἐνῷ ἀκούει καὶ μᾶς μεταφέρει τὶς δυσκολίες καὶ τὰ ποικίλα προβλήματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ποὺ δὲν εἶναι καὶ λίγα. Ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὶς συντάξεις τοῦ Ο.Γ.Α., καὶ - γιὰ νὰ παραλείψουμε ἄλλα - καὶ γιὰ τὴν περισυλλογὴ τῶν ὀστῶν τῶν ἡρώων Ἑλλήνων ἀξιωματικῶν καὶ Ὁπλιτῶν, ποὺ ἔπεσαν ὑπὲρ Πίστεως καὶ Πατρίδος, πολεμῶντας τὸν (τότε) Ἰταλικὸ Φασισμό.
-Δ-
            Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας συμμετέχει ὁλόψυχα στὸν ἀγῶνα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, ἀθόρυβα ἀλλὰ δυναμικά. Ἔτσι, λοιπόν, καὶ φέτος θὰ πραγματοποιηθῇ, Θεοῦ θέλοντος, ἡ καθιερωμένη ἐκδήλωση στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 17η Μαΐου 2015. Τὸ πρωῒ θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία καὶ τὸ ἱερὸ μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν καὶ τῶν πεσόντων στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα. Κατόπιν θὰ ψαλῇ τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, μετὰ δὲ θὰ ἐπακολουθήσῃ ἡ σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ἐνῷ ἡ ὅλη ἐκδήλωση θὰ κλείσῃ μὲ τὴν εἰρηνικὴ πορεία  μέχρι τὸ Ἡρῶο τῆς κωμοπόλεως, ὅπου, μετὰ τὸ τρισάγιο ὑπὲρ τῶν κατὰ καιροὺς πεσόντων, θὰ κατατεθῇ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη στέφανος, θὰ ψαλῇ ὁ Ἐθνικὸς Ὕμνος καὶ θὰ ἀναγνωσθῇ πρὸς ἔγκριση τὸ Ψήφισμα.
            Ἡ παρουσία ὅλων εἶναι ἀπολύτως ἀπαραίτητη. Θὰ σᾶς περιμένω ὅλους.  
Διάπυρος εὐχέτης ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ