Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 183η: Ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης.


Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2015
 Ἀριθ.  Πρωτ. 58

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  183η


ΘΕΜΑ:  Ὁ ἐξ Ἀγαρηνῶν Νεομάρτυς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης.
            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Κοντὰ στοὺς ἀναρίθμητους μάρτυρες τῶν παλαιοτέρων ἐποχῶν, προστέθηκαν καὶ νέοι στρατιῶτες τοῦ Χριστοῦ, μάλιστα στὰ δίσεκτα χρόνια τῆς τουρκοκρατίας. Ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς εἶναι ὁ Νεομάρτυς Ἅγιος Ἰωάννης ὁ ἐκ Κονίτσης, τοῦ ὁποίου ἡ μνήμη ἑορτάζεται στὶς 23 Σεπτεμβρίου, ποὺ εἶναι ἡ ἐπέτειος τοῦ μαρτυρικοῦ του θανάτου (23 Σεπτεμβρίου 1814).
            Τὸ θαυμαστὸ στὴν περίπτωση τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου εἶναι, ὅτι ἀπ’ ἀρχῆς ὑπῆρξε Τοῦρκος καὶ μουσουλμάνος, ἀφοῦ ὁ πατέρας του ἦταν γνωστὸς ὡς σέχης στὴν Κόνιτσα. Καὶ ὁ μωαμεθανισμὸς προέβλεπε (ὅπως συμβαίνει μέχρι καὶ σήμερα), ὅτι ὅποιος τυχὸν ἀλλαξοπιστοῦσε καὶ γινόταν χριστιανός, θὰ καταδικαζόταν ἀμέσως σὲ θάνατο. Ἄν, μάλιστα, καταγόταν ἀπὸ ἐπιφανῆ οἰκογένεια, τότε ἡ κατάληξη ἦταν προδιαγεγραμμένη : θάνατος, διότι πρόσβαλε τὸν «προφήτη» Μωάμεθ καὶ ἔγινε «γκιαούρης», δηλαδὴ ἄπιστος.
-Β-
            Ἔτσι, τὰ πράγματα ἦταν δύσκολα γιὰ τὸν νεαρὸ Χασάν, ποὺ ἔδειχνε νὰ συμπαθῇ τοὺς χριστιανοὺς καὶ τὴν θρησκεία τους, γιατὶ τὴν εὕρισκε ἀληθινὴ καὶ δημιουργοῦσε δυνατὰ συναισθήματα στὴν νεανική του καρδιά, ἄγνωστα στὸν χῶρο τοῦ μωαμεθανισμοῦ. Ἀλλ’ ὅταν ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ ἐπισκιάσῃ τὸν ἄνθρωπο, συμβαίνει αὐτό, ποὺ διαβεβαίωσε ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός : «Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατὰ παρὰ τῷ Θεῷ ἐστιν» (Λουκᾶ ιη΄ 27).
            Καὶ νά, ὁ Χασάν, ἄγνωστο πῶς, βρέθηκε στὸ Ἀγρίνιο, ποὺ τότε λεγόταν Βραχώρι. Στὴν πόλη αὐτή, μακριὰ ἀπὸ τὴν ἄγρυπνη παρακολούθηση τοῦ πατέρα του, πλησίασε τὴν Ἐκκλησία καὶ φαίνεται ὅτι ἑλκύσθηκε ἀπὸ τὸ παράδειγμα τῶν ἐκεῖ χριστιανῶν. Γιατί, ὅπως πάλι εἶπε ὁ Κύριος, τὸ καλὸ παράδειγμα διδάσκει καὶ μιλάει στὶς καρδιὲς καὶ συντελεῖ στὸ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ.
-Γ-
            Ὁ Χασάν, λοιπόν, ζήτησε νὰ γίνῃ χριστιανός. Ὅμως, οἱ Τοῦρκοι τοῦ Ἀγρινίου γνώριζαν ὅτι ἦταν γιὸς τοῦ Σέχη τῆς Κόνιτσας. Καὶ ἡ ἀλλαξοπιστία του θὰ εἶχε σοβαρὲς ἐπιπτώσεις, ὄχι μόνο γιὰ τὸν ἴδιο, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς ἐκεῖ χριστιανούς. Γι’ αὐτό, οἱ προεστοὶ τῆς χριστιανικῆς κοινότητας τὸν συμβούλεψαν συνετὰ νὰ πάῃ στὴν Ἰθάκη, ποὺ τότε ἦταν κάτω ἀπὸ τὴν κυριαρχία τῶν Ἑνετῶν, ὅπου θὰ μποροῦσε ἐλεύθερα νὰ βαπτισθῇ.
            Κι’ αὐτὸ ἀκριβῶς, ἔγινε. Ὁ Χασὰν πῆγε στὴν Ἰθάκη, βαπτίσθηκε καὶ πῆρε τὸ ὄνομα Ἰωάννης, μὲ τὸ ὁποῖο θὰ μείνῃ, ἀπὸ τότε, γνωστὸς στὴν Ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας, ἰδιαίτερα τοῦ τόπου μας. Ὅταν ἐπέστρεψε στὸ Ἀγρίνιο, ἐδημιούργησε χριστιανικὴ οἰκογένεια καὶ ἔμενε στὸ χωριὸ Μαχαλᾶς, σήμερα Φυτεῖες, ἐργαζόμενος σὰν ἀγροφύλακας. Ὅμως, ἡ ἀλλαξοπιστία του ἔγινε γνωστή, συνελήφθη καί, φυσικά,  τοῦ ζητήθηκε νὰ ἐπιστρέψῃ στὸν μωαμεθανισμό. Ἀλλὰ ἡ πίστη του ἦταν ἀκλόνητη καὶ ἡ ἄρνησή του ἐπίσης. Ἔτσι, καταδικάστηκε σὲ θάνατο. Στὶς 23 Σεπτεμβρίου 1814 ἀποκεφαλίσθηκε · «καὶ τῆς αἰωνίου ζωῆς τὸν στέφανον, παρὰ Χριστοῦ δεξάμενος τῶν πάλαι Μαρτύρων ὤφθη ἰσοστάσιος» .
-Δ-
            Ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας θὰ τιμήσῃ, σὺν Θεῷ, καὶ φέτος τὴν μνήμην τοῦ Νεομάρτυρος συμπολίτου μας Ἁγίου Ἰωάννου, στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, ὅπου εἶναι θησαυρισμένο τμῆμα τοῦ Ἱεροῦ του Λειψάνου. Ἔτσι α) τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς, Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου, στὶς 7 μ.μ. θὰ ψαλῇ ὁ πανηγυρικὸς Ἑσπερινός. β) Τὴν Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου κυριώνυμη ἡμέρα  τῆς ἑορτῆς θὰ τελεσθῇ ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Σᾶς περιμένω νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Ὁ Ἅγιός μας νὰ σᾶς σκέπῃ ὅλους καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ. 

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ


+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

Δελτίον Τύπου Γενικοῦ Ἱερατικοῦ Συνεδρίου Ι.Μ.Δ.Π.Κ.Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  1ῃ Σεπτεμβρίου 2015
Ἀριθ. Πρωτ.    62

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


            Πραγματοποιήθηκε καὶ φέτος, σὺν Θεῷ, τὸ Γενικὸ Ἱερατικὸ Συνέδριο τῆς Μητροπόλεώς μας, εἰκοστὸ πρῶτο στὴν σειρά. Οἱ αἰδεσιμώτατοι Ἐφημέριοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ ἀκούσουν ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις, σχετικὰ μὲ τὸ ποιμαντικό τους ἔργο καὶ τὰ ἱερατικά τους καθήκοντα. Τὸ Συνέδριο πραγματοποιήθηκε, ὅπως καὶ τὰ προηγούμενα χρόνια, στὶς ἄνετες ἐγκαταστάσεις τῆς Μονῆς Ταξιαρχῶν («Γκούρας»), ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Μητροπολίτου Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. Ἀνδρέου, τὴν 31η Αὐγούστου καὶ τὴν 1η Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. Τέλος, προτοῦ οἱ Ἱερεῖς ἐπιστρέψουν στὶς ἐνορίες τους, ἐνέκριναν διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
            «1) Μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ πορεία τῆς Πατρίδος μας, οἱ ἐκλογὲς γιὰ τρίτη φορὰ ἐφέτος, ἐνῷ ἡ οἰκονομία βρίσκεται σὲ δυσχερῆ κατάσταση.
            2) Οἱ χιλιάδες μετανάστες, ποὺ ἔχουν κατακλύσει τὰ νησιὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Αἰγαίου καὶ τὴν ἠπειρωτικὴ Χώρα, εἶναι τεράστιο πρόβλημα, ποὺ πρέπει νὰ ἐπιλυθῇ τὸ συντομώτερο δυνατόν, σὲ συνεργασία τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως μὲ τὶς Κυβερνήσεις τῆς Εὐρώπης, οἱ ὁποῖες ἀντιμετωπίζουν τὸ ἴδιο πρόβλημα.
            3) Ἀνησυχοῦμε πολὺ γιὰ τὴν ραγδαία αὔξηση τῆς ἐγκληματικότητας, τὴν διακίνηση τῶν ναρκωτικῶν καὶ τὴν ποικίλη ἀνηθικότητα. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἑλλάδα δὲν μπορεῖ καὶ δὲν πρέπει νὰ ἀνεχθῇ νὰ ὑποβαθμίζεται ἡ φυσιολογικὴ ζωὴ καὶ ὁ εὐλογημένος γάμος, ἀντιθέτως δὲ νὰ ἐξαίρεται ἡ πάσης φύσεως ἀνωμαλία, ποὺ θυμίζει Σόδομα καὶ Γόμορρα, ἐποχὲς δηλαδή, ἐσχάτης καταπτώσεως.
            4) Καταδικάζουμε ἀπερίφραστα τὴν ἐπιδίωξη κάποιων κύκλων νὰ τεθῇ στὸ περιθώριο ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία, ἡ Φρουρὸς καὶ Τροφὸς τοῦ Ἔθνους. Μᾶς συγκινεῖ, ὅμως, ἡ συμμετοχὴ τῶν χριστιανῶν μας σὲ ὅλες τὶς ἐκκλησιαστικὲς ἐκδηλώσεις τῆς Μητροπόλεώς μας (Θ. Λειτουργίες, Ἀγρυπνίες, Παρακλήσεις κ.ἄ.). Ἐμεῖς, πάντως, ἀγρυπνοῦμε ἐπὶ τῶν ἐπάλξεων τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μας καθήκοντος καὶ τοῦ χρέους πρὸς τὸν Λαὸ τοῦ Θεοῦ.
            5) Καταδικάζουμε, ἐπίσης, ὁποιαδήποτε παρεκτροπὴ ἀπὸ τὴν ἀταλάντευτη γραμμὴ τῆς Ὀρθοδοξίας καί, κυρίως, τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ.
            6) Διαμαρτυρόμαστε ἔντονα γιὰ τὴν αὐθαίρετη καὶ βίαιη κατεδάφιση τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου, στὶς Δρυμάδες Χειμάρρας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Οἱ Ἀλβανοὶ πρέπει νὰ σέβωνται τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα τῶν Βορειοηπειρωτῶν, τώρα, μάλιστα, ποὺ ἔχει ἐγκαθιδρυθῆ ἡ δημοκρατία στὴν γειτονικὴ Χώρα. Τέλος,
            7) Προσευχόμαστε γιὰ νὰ εἰρηνεύσῃ ἡ Μέση Ἀνατολή, νὰ σταματήσουν τὰ ἀνήκουστα ἐγκλήματα τῶν «τζιχαντιστῶν», ἀλλὰ καὶ νὰ ἐπικρατήσῃ ἡ ἀγάπη καὶ ἡ καλωσύνη κάτω ἀπὸ τὴν εὐλογία τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ εὐλογητοῦ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων».   

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).