Δευτέρα, 17 Αυγούστου 2009

Ἐγκύκλιος 133η: "Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπίκαιρος ὅσο ποτέ"Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Αὐγούστου 2009
Ἀριθ. Πρωτ. 75
 ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  133η
             ΘΕΜΑ: Ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς ἐπίκαιρος ὅσο ποτέ.
            
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
              Ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος καὶἘθναποστόλου Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ μᾶς φέρνει στὴν σκέψη ὄχι μόνο τὸ τεράστιοἔργο ποὺ ἐπετέλεσε στὰ χρόνια τῆς τουρκικῆς σκλαβιᾶς, μὰ καὶ τὴν σύγχρονηπορεία τοῦ Ἔθνους μας, τὸ ὁποῖο βρίσκεται σὲ μιὰ ἰδιαίτερα κρίσιμη καμπή.
            Ἀναλογίζεται, δηλαδή, κανεὶς ποιὸςἦταν καὶ τὶ ἦταν ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς : Ἕνας ταπεινὸς καὶ ἀκτήμων ἁγιορείτης Μοναχός,ποὺ δὲν εἶχε  δεύτερο ράσο οὔτε ὑλικὰμέσα ἀπ' αὐτὰ πού, συνήθως, ἐντυπωσιάζουν τοὺς ἀνθρώπους, καθὼς ὁ ἴδιοςἐβεβαίωνε λέγοντας, ὅτι "δὲν ἔχω μήτε σακκούλα, μήτε σπίτι, μήτε κασέλλα,μήτε ἄλλο ράσο ἀπὸ αὐτὸ ὁποὺ φορῶ, ἀλλὰ ἀκόμη παρακαλῶ τὸν Κύριόν μου μέχριτέλους τῆς ζωῆς μου νὰ μὲ ἀξιώσῃ νὰ μὴν ἀποκτήσω σακκούλα, διότι ὡσὰν κάμωἀρχὴν νὰ παίρνω ἄσπρα, εὐθὺς ἔχασα τοὺς ἀδελφούς μου καὶ δὲν ἠμπορῶ καὶ τὰ δύο,ἤ τὸν Θεὸν ἤ τὸν διάβολον" (Διδαχὴ Α΄ ). Εἶχε δὲ τὸ ταπεινὸ φρόνημα, καὶτο ἔλεγε στοὺς ἀκροατὲς τῶν κηρυγμάτων του, ὅτι "ὄχι μόνον δὲν εἶμαι ἄξιοςνὰ σᾶς διδάξω, ἀλλὰ μήτε τὰ ποδάρια σας νὰ φιλήσω. Διότι ὁ καθένας ἀπὸ λόγουςσας εἶναι τιμιώτερος ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμον" (Διδαχή Α΄ ).
-Β-
            Αὐτὸ τὸ πίστευμά του τὸ ζοῦσε κιόλαςὁ Ἅγιός μας. Ἔτσι γίνεται, πρέπει νὰ γίνεται, ὑπόδειγμα γιὰ τοὺς ἑκάστοτεκυβερνῆτες τῆς Πατρίδας μας καὶ γιὰ ὅσους διαχειρίζονται τὰ κοινά. Κι' ὄχι μόνογιὰ τοὺς λαϊκούς, ἀλλὰ καὶ γιὰ τοὺς κληρικοὺς καὶ τοὺς Μοναχούς. Γιατὶ κάποιοιξέχασαν τὴν ἀποστολή τους καὶ ξέφυγαν πολὺ ἀπὸ τὸν τίμιο καὶ εὐθὺ δρόμο τοῦκαθήκοντος...
            Τοὺς τελευταίους καιροὺς πολλὰσκάνδαλα - κυρίως οἰκονομικῆς φύσεως - συντάραξαν τὴν Πολιτεία καὶ τὴν Ἐκκλησίακαὶ κλόνισαν συνειδήσεις. Ἡ μανία τοῦ πλουτισμοῦ ὤθησε κάποιους σὲ πράξειςπαράνομες, σὲ "μίζες", σὲ "λαδώματα", σὲ καταθέσεις  χιλιάδων καὶ ἑκατομμυρίων ΕΥΡΩ, σὲ ἀγορὲςὑπερπολυτελῶν κατοικιῶν, σὲ μιὰ ζωὴ ξέφρενης σπατάλης καὶ κούφιας ἐπιδείξεως.Κι' ὅλα αὐτά, ὅταν πολλοὶ νέοι παραμένουν ἄνεργοι καὶ μεγάλος ἀριθμὸςσυμπολιτῶν μας ζῇ κάτω ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς φτώχειας.
-Γ-
            Ἀλλὰ καὶ ἐξ ἐπόψεως πνευματικῆς τὰπράγματα δὲν πᾶνε καλλίτερα. Πολλοί, κατ' ἐπίφαση καὶ κατ' ὄνομα λέγονταιὀρθόδοξοι. Ζοῦν καὶ ἐργάζονται καὶ πολιτεύονται σὰν ἄθεοι καὶ εἰδωλολάτρες,γιατὶ στὴν ζωή τους κυριαρχεῖ ὁ αἰσθησιασμὸς καὶ ἡ σαρκολατρεία. Σύνθημά τουςεἶναι τὸ "φάγωμεν καὶ πίωμεν, αὔριον γὰρ ἀποθνήσκομεν" (Α΄ Κορ. ιε΄32). Νὰ φᾶμε, νὰ πιοῦμε, νὰ διασκεδάσουμε, γιατὶ ὅπου νἆναι πεθαίνουμε. Κι'ἀφοῦ δὲν ὑπάρχει πίστη στὴν ἄλλη ζωή, ὅλα τελειώνουν στὸν τάφο...   Ἔτσι, λοιπόν, εἶναι φυσικὸ νὰ κυριαρχῇ σὲ   κάποιους  τὸ  σύνθημα: " ἅρπαξε νὰ φᾷςκαὶ κλέψε νἄχῃς ". Γι' αὐτὸ ἡ ἀνηθικότητα ἔχει πάρει διαστάσεις καὶ τὰδιαζύγια ἔχουν κατακόρυφα αὐξηθῇ, ἐνῷ οἱ ἀμβλώσεις - σύμφωνα μὲ τοὺς εἰδικούς -ξεπερνοῦν τὶς 300.000 τὸν χρόνο. Ἀκόμη, και ἡ κάθε μορφῆς ἐγκληματικότηταπαρουσιάζει ἔξαρση. Φόνοι, κλοπές, ληστεῖες, ἐγκλήματα, διακίνηση ναρκωτικῶν,βομβιστικὲς ἐπιθέσεις καὶ ἐμπρησμοὶ ἀναγράφονται στὸ καθημερινὸ ἀστυνομικὸδελτίο. Σ' αὐτὸ συμβάλλει, κατὰ πολύ, καὶ ἡ παρουσία στὴν Χώρα ἑνὸς ὑπερβολικὰμεγάλου καὶ ἀνεξέλεγκτου, ἐν πολλοῖς, πλήθους λαθρομεταναστῶν ἀπὸμουσουλμανικές, κυρίως, χῶρες, οἱ ὁποῖοι, μαζὶ μὲ τὴν φτώχεια τους, ἔχουν φέρεικαὶ τὴν παραβατικότητα στὴν συμπεριφορά τους. Φυσικά, ὄχι ὅλοι, ἀλλά, πάντως,μιὰ σημαντικὴ μερίδα ἀπ' αὐτούς.
-Δ-
            Εἶναι, ἑπομένως, ἐξαιρετικὰ ἐπίκαιροτὸ μήνυμα, ποὺ μᾶς φέρνει ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός : "Τοῦτο σᾶς λέγω καὶσᾶς παραγγέλω · κἄν ὁ οὐρανὸς νὰ κατεβῇ κάτω, κἄν ἡ γῆ νὰ ἀνεβῇ ἐπάνω, κἄν ὅλοςὁ κόσμος νὰ χαλάσῃ, καθὼς μέλλει νὰ χαλάσῃ, σήμερον, αὔριον, νὰ μὴ σᾶς μέλῃ τὶἔχει νὰ κάμῃ ὁ Θεός. Τὸ κορμί σας ἄς τὸ καύσουν, ἄς τὸ τηγανίσουν · τὰ πράγματάσας ἄς σᾶς τὰ πάρουν · μὴ σᾶς μέλλει · δώσατέ τα · δὲν εἶναι ἰδικά σας. Ψυχὴκαὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται. Αὐτὰ τὰ δύο ὅλος ὁ κόσμος νὰ πέσῃ, δὲν ἠμπορεῖνὰ σᾶς τὰ πάρῃ, ἐκτὸς καὶ τὰ δώσετε μὲ τὸ θέλημά σας. Αὐτὰ τὰ δύο νὰ τὰφυλάγετε, νὰ μὴ τὰ χάσετε" (Διδαχή Δ΄). Καὶ προσθέτει αὐτὰ τὰ βαρυσήμαντα: "Πρέπει καὶ ἡμεῖς, ἀδελφοί μου, νὰ στοχασθῶμεν τὶ εἴμεθα, δίκαιοι ἤἁμαρτωλοί ; Καὶ ἀνίσως εἴμεθα δίκαιοι, καλότυχοι καὶ τρισμακάριοι. Ἀνίσως δὲκαὶ εἴμεθα ἁμαρτωλοί, πρέπει τώρα ὁποὺ ἔχομεν καιρὸν νὰ μετανοήσωμεν ἀπὸ τὰκακὰ καὶ νὰ πράξωμεν τὰ καλά. Ἡ κόλασις μᾶς καρτερεῖ · πότε θὰ μετανοήσωμεν ;Ὄχι αὔριον, μεθαύριον καὶ τοῦ χρόνου, ἀλλ' αὐτὴν τὴν ὥραν. Διότι δὲν ἠξεύρομενἕως αὔριον τὶ ἔχομεν νὰ πάθωμεν. Ὁ Χριστὸς μᾶς λέγει νὰ εἴμεθα πάντοτε ἕτοιμοι.Πόσον κακὸν πρᾶγμα εἶνε, χριστιανοί μου, νὰ πέσῃ ὁ ἄνθρωπος εἰς ἁμαρτίαν καὶ νὰμὴ μετανοήσῃ !  Στοχασθῆτε !"(Διδαχὴ Δ΄)
-Ε-
            Δικαιολογημένα, λοιπόν, ἡ ἀκριτικήμας Μητρόπολη ἑορτάζει καὶ πανηγυρίζει τὴν ἱερὰ μνήμη τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ στόν, ἐνΚονίτσῃ, φερώνυμο περικαλλῆ Ναό. Θὰ μετάσχουν καὶ ἄλλοι Σεβασμιώτατοι Ἱεράρχες,ποὺ ἀγαποῦν καὶ εὐλαβοῦνται τὸν Ἅγιό μας. Θὰ εἶναι οἱ Ἱερεῖς μας, οἱ Ἀρχὲς τοῦΝομοῦ Ἰωαννίνων, πολιτικὲς καὶ στρατιωτικές. Καί, βέβαια, οἱ χριστιανοὶ τῆςἘπαρχίας μας, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι φιλάγιοι ἀδελφοὶ ἀπὸ ἄλλες περιοχές, ὅπως γίνεταικάθε χρόνο. Τὸ Πρόγραμμα τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων ἔχει ὡς ἑξῆς :
            α) Τὴν Κυριακή, 23 Αὐγούστου(παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς) , στὶς 7 μ.μ.θὰ τελεσθῇ ὁ Μέγας Ἑσπερινός.Στὴν συνέχεια θὰ πραγματοποιηθῇ ἡ καθιερωμένη Λιτανεία τοῦ ἱεροῦ Λειψάνου καὶτῆς Εἰκόνος τοῦ Ἁγίου, μέχρι τὴν κεντρικὴ πλατεῖα, ὅπου θὰ ἀναπεμφθῇ δέηση.
            β) Τὴν Δευτέρα, 24 Αὐγούστου(κυριώνυμη ἡμέρα τῆς ἑορτῆς), ὁ ὄρθρος θὰ ἀρχίσῃ στὶς 7 τὸ πρωῒ καὶ οἱκαταβασίες στὶς 7.30 καὶκατόπιν θὰ τελεσθῇ πολυαρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία.
            Χρόνια πολλά, ἅγια, εὐλογημένα.

Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης

Ο  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ ὉΔρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  ΑΝ Δ Ρ Ε Α Σ