Πέμπτη 2 Αυγούστου 2012

Δελτίον Τύπου: "Κύριοι, δολοφονεῖτε τὴν ἀκριτική Ἑλλάδα, κλείνοντας τὶς Ὑπηρεσίες"

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Αὐγούστου 2012
Ἀριθ. Πρωτ.  71

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            «Παρακολουθῶ μὲ βαθὺ πόνο ψυχῆς τὶς δραματικὲς ἐξελίξεις στὶς δύο Ἐπαρχίες Πωγωνίου καὶ Κονίτσης. Διακονῶντας τὶς ἐπαρχίες αὐτὲς ἐπὶ σαράντα πέντε (45) ὁλόκληρα χρόνια, βλέπω, ἰδίως τὸν τελευταῖο καιρό, μιὰ συρρίκνωση καὶ μιὰ φθίνουσα πορεία στὸν αἱματοβαμμένο καὶ χιλιοπροδομένο αὐτὸ τόπο.
            α) Ἤδη οἱ ΔΟΥ Δελβινακίου καὶ Κονίτσης καταργοῦνται. Ὅμως, οἱ διάφοροι καρεκλοκένταυροι τῶν Ἀθηνῶν ἔχουν ἆρά γε διερωτηθῆ πῶς θὰ ἐξυπηρετοῦνται οἱ κάτοικοι τῶν ὀρεινῶν καὶ μακρυνῶν περιοχῶν, ποὺ θὰ εἶναι ἐφεξῆς ὑποχρεωμένοι νὰ μεταβαίνουν στὰ Ἰωάννινα, ὅπου θὰ μεταφερθοῦν οἱ ἐν λόγῳ ΔΟΥ ;  Ὅλα, λοιπόν, γίνονται θυσία στὸ χρῆμα ; Κι’ ὅταν γίνωνται τόσες σπατάλες, τὶς ὁποῖες στηλιτεύει ὁ ἡμερήσιος ἀθηναϊκὸς Τύπος, σᾶς πονάει τὸ νὰ διατηρηθοῦν οἱ ΔΟΥ σὲ δύο ἀκριτικὲς περιοχές ; Κύριοι, θὰ σᾶς τὸ πῶ ξεκάθαρα : Μὲ τὴν τακτική, ποὺ ἐφαρμόζετε τελευταῖα, νὰ κλείνουν, δηλαδή, ἡ μία Ὑπηρεσία κατόπιν τῆς ἄλλης, δολοφονεῖτε τὴν ἀκριτικὴ Ἑλλάδα. Γιατὶ εἶναι σὰν νὰ μᾶς λέτε : Ἀφῆστε τὴν ὕπαιθρο χώρα κι’ ἐλᾶτε στὰ ἀστικὰ κέντρα. Πάντως, ἄν νομίζετε ὅτι μὲ τέτοια, αὐτόχρημα ἀντεθνικά, σχέδια θὰ ἀνορθώσετε τὴν Χώρα, πλανᾶσθε οἰκτροτάτην πλάνην. Ὁ λαὸς καὶ ἡ ἀδέκαστη Ἱστορία δὲν θὰ σᾶς τὸ συγχωρήσουν ποτέ.
            β) Ὅπως δὲν θὰ σᾶς συγχωρήσουν καὶ γιὰ τὸ ὅτι, μὲ τὴν μετακίνηση πλειάδων Συνοριακῶν Φρουρῶν πρὸς τὸν Ἕβρο, ἀφήνετε ἀκάλυπτη καὶ ἀφύλακτη τὴν ἀκριτική μας Ἐπαρχία στοὺς πάσης φύσεως κακοποιοὺς ἐξ Ἀλβανίας οἱ ὁποῖοι ἀνενόχλητοι πλέον θὰ μεταφέρουν ἀνεξέλεκτες ποσότητες ναρκωτικῶν, ποὺ εἶναι θανάσιμος κίνδυνος γιὰ τὴν νεολαία μας.
            Νὰ ξέρετε, ὅμως, ὅτι ὅλους ἐμᾶς, οἱ ὁποῖοι φυλᾶμε «Θερμοπῦλες», θὰ μᾶς βρίσκετε ἀπέναντί σας, γιὰ ὅ,τι εἶναι ἀντίθετο πρὸς τὸ καλῶς νοούμενο συμφέρον τῆς Πατρίδος μας καὶ τῆς ἀκριτικῆς μας Ἐπαρχίας. Μὴ σᾶς παρασύρῃ ἡ ἐφήμερη δόξα τῆς ἐξουσίας . Στὸ τέλος, ὁ Χριστὸς καὶ ἡ Ἑλλάδα θὰ μένουν καὶ θὰ νικοῦν ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου