Δευτέρα, 13 Αυγούστου 2012

Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Αὐγούστου 2012
 Ἀριθ.  Πρωτ.  54

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  157η

ΘΕΜΑ: Ἀγρυπνία στὴν Ἱερὰ Μονὴ Μολυβδοσκεπάστου

            Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
            Ἕνα λαϊκὸ λόγιο λέει: "Αὔγουστε, καλέ μου μῆνα, νἄσουν δυὸ φορὲς τὸ χρόνο". Κι' αὐτό, γιατὶ ὁ Αὔγουστος εἶναι κυρίως  ἡ ἐποχὴ τῶν διακοπῶν, τῆς ἀφθονίας τῶν φρούτων καὶ τῶν ποικίλων κηπουρικῶν, τῆς ξενοιασιᾶς καὶ τῆς ἀναπαύσεως.  Ὅμως, πέρα ἀπ' αὐτά, ποὺ ὁπωσδήποτε εἶναι ἀπαραίτητα γιὰ τὴν ἀνανέωση τῶν σωματικῶν δυνάμεων, ὁ Αὔγουστος ἔχει γιὰ τοὺς χριστιανοὺς μιὰ ἰδιαίτερη χάρη, ἐπειδὴ χαρακτηρίζεται καὶ εἶναι πράγματι ὁ μήνας τῆς Παναγίας.
            Οἱ κατανυκτικὲς "Παρακλήσεις", ἡ Κοίμηση τῆς Θεοτόκου, ἀλλὰ καὶ τὰ λεγόμενα "ἐννιάμερα", δηλαδὴ ἡ "ἀπόδοση" (σύμφωνα μὲ τὴν ἐκκλησιαστικὴ γλῶσσα) τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως, γεμίζουν ὁλόκληρο σχεδὸν τὸν ὡραῖο αὐτὸ μῆνα μὲ τροπάρια καὶ ψάλματα καὶ ἁγιογραφικὰ ἀναγνώσματα πρὸς τιμὴν τῆς Μεγαλόχαρης, ποὺ εὐφραίνουν καὶ χαροποιοῦν τὶς καρδιές.
-Β-
            Οἱ Ἐνοριακοὶ  Ναοί, τὰ ταπεινὰ ἐξωκκλήσια, οἱ σεβάσμιες Μονές, ὅλοι οἱ ἁγιασμένοι χῶροι , ποὺ μοσχομυρίζουν θυμίαμα καὶ ἁγνὸ κερί, γεμίζουν ἀπὸ ἀνθρώπους  κάθε ἡλικίας, ποὺ ἔρχονται νὰ προσευχηθοῦν καὶ νὰ καταθέσουν στὴν ἀγάπη τῆς Μεγάλης Μάνας, τὰ προβλήματα, τοὺς πόνους καὶ τὶς δυσκολίες τὶς προσωπικές, τὶς οἰκογενειακὲς καὶ τὶς κοινωνικές. Γιατὶ ὁ ἄνθρωπος δὲν ἔχει πόλεμο μόνο ἀπὸ τοὺς συνανθρώπους του, συγγενεῖς, φίλους καὶ γνωστούς. Ἔχει κυρίως, ὡς φοβερὸ "ἀντίδικο" ἐχθρὸ προαιώνιο τὸν πονηρὸ διάβολο, ὁ ὁποῖος, ὅπως βεβαιώνει ἡ Ἁγία Γραφή, εἶναι "ὁ ὄφις ὁ μέγας ... ὁ πλανῶν τὴν οἰκουμένην ὅλην" (Ἀποκ. ιβ΄ 9). Αὐτὸς ὁ ἀδυσώπητος ἐχθρός, προσπαθεῖ μὲ ποικίλους τρόπους νὰ παρασύρῃ τὸν ἄνθρωπο στὴν ἁμαρτία. Νὰ τὸν ἀπομακρύνῃ ἀπὸ τὸν Θεό, νὰ τὸν κάνῃ πολέμιο τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Εὐαγγελίου. Νὰ τοῦ σκοτίσῃ τὸν νοῦ, νὰ τὸν φέρῃ, συχνά, σὲ ἀπόγνωση καὶ σὲ φοβερὰ ἀδιέξοδα.
-Γ-
Εἶναι, ἀκριβῶς, αὐτὸ ποὺ βλέπουμε ἰδιαίτερα τοὺς τελευταίους καιροὺς μὲ κάποιους  συνανθρώπους μας, οἱ ὁποῖοι μὴ μπορῶντας νὰ ἀντέξουν τὸ βάρος τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ὁδηγοῦνται στὴν αὐτοκτονία ...
            Πέρα, ὅμως, ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ὄχι μόνο ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὸ μέλλον τῆς Πατρίδος μας, ἀλλὰ καὶ ἡ ἄγνωστη ἔκβαση τῶν ἐθνικῶν μας θεμάτων, τὰ ὁποῖα ἔχουν ὁμολογουμένως περιπλακῆ. Τὸ Αἰγαῖο, ἡ Θράκη, τὸ Σκοπιανό, ἡ πλήμμυρα τῶν λαθρομεταναστῶν καὶ ἡ ἀνασφάλεια ποὺ αὐτοὶ προκαλοῦν σὲ σημαντικὰ τμήματα τῆς κοινωνίας μας, ἀλλὰ γιὰ τὴν περιοχή μας ἰδιαίτερα τὸ Βορειοηπειρωτικό, εἶναι κάποια ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν καὶ προβληματίζουν - συχνὰ ἐναγώνια - ὅλους τοὺς Ἕλληνες. Τὶ θὰ γίνῃ ; Ποῦ βαδίζουμε ; Πῶς θὰ ὀρθοποδήσῃ ἡ οἰκογένεια ; Μὲ τοὺς νέους, μὲ τὴν ἀνεργία, μὲ τὴν ἐγκληματικότητα, ποὺ ἔχει ἐπικίνδυνα αὐξηθῆ, πῶς θὰ ἀντιδράσουμε ;
-Δ-
            Αὐτὰ καὶ ἄλλα πολλὰ καὶ διάφορα ἐρωτηματικὰ μᾶς ταράζουν σὰν κακοὶ ἐφιάλτες. Ὅμως, μὴ τὸ ξεχνᾶμε, ἀδελφοί μου. Ἐμεῖς, ἔχουμε τὴν Μάνα μας, τὴν Παναγία μας γιὰ νὰ ἐναποθέσουμε τὰ προβλήματά μας. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἀκριτική μας Μητρόπολη ἔχει καθιερώσει - ἐδῶ καὶ 41 χρόνια  - τὴν Ἀγρυπνία στὴν Μολυβδοσκέπαστη, ὅπου μέσα στὴν ἡσυχία μιᾶς ὁλόκληρης νύχτας ἔχουμε τὴν εὐκαιρία νὰ ζητήσουμε τὴν προστασία καὶ τὶς μεσιτεῖες τῆς Θεομήτορος. Ἔτσι, τὴν παραμονή, 14 Αὐγούστου (ἡμέρα Τρίτη) στὶς 9  τὸ βράδυ ἀκριβῶς, θὰ ἀρχίσῃ ἡ Ἀγρυπνία καὶ θὰ τελειώσῃ, σὺν Θεῷ, γύρω στὶς 5.30 τὸ πρωΐ τῆς 15ης Αὐγούστου (Τετάρτη) μὲ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ἀργότερα, θὰ τελεσθῆ καὶ δεύτερη Λειτουργία (7.30 μέχρι 10.30). Ὅσοι μποροῦν, νὰ ἔλθουν νὰ συμπροσευχηθοῦμε. Ἡ Παναγία βοήθειά μας.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου