Πέμπτη, 11 Φεβρουαρίου 2010

Δελτίον Τύπου: Περὶ τῆς φημολογούμενης ἀλλαγῆς τοῦ Ἐμβλήματος τῆς ΕΛ.ΑΣ


logotypomitro

Ἀριθ. Πρωτ. 3
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 11ῃ Φεβρουαρίου  2010

 ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :
  « Ἐδῶ καὶ ἕνα μῆνα περίπου, ἔντονες φημολογίες φέρουν τὸ ὑπουργεῖο προστασίας τοῦ Πολίτη ἀποφασισμένο νὰ ἀφαιρέσῃ ἀπὸ τὸν βραχίονα τῶν ἀστυνομικῶν τὸ σῆμα τῆς ΕΛ.ΑΣ., ποὺ σὰ βασικὸ ἔμβλημά του ἔχει τὸν τίμιο Σταυρό. Ἐπίμονα δὲ λέγεται, ὅτι ἡ ἐξωφρενικὴ αὐτὴ ἀλλαγὴ θὰ γίνῃ γιὰ νὰ μὴν ἐνοχλοῦνται τὰ πλήθη τῶν λαθρομεταναστῶν, ποὺ ἔχουν κατακλύσει κυρίως τὴν πρωτεύουσα, καὶ ποὺ στὴν πλειοψηφία τους εἶναι μουσουλμάνοι, δηλαδὴ ἐχθροὶ τοῦ Σταυροῦ. Τέλος, ἀκούγεται, πὼς ὑπάρχει σκέψη νὰ προσληφθοῦν στὴν ΕΛ.ΑΣ. κάποιοι ἀπὸ τοὺς μουσουλμάνους λαθρομετανάστες...
 Ἐρωτᾶται ὅμως : Ποιὸς ἤ ποιοὶ ὑπαγορεύουν τυχὸν τέτοιου εἴδους ἀποφάσεις ; Καὶ εἶναι δυνατὸν ἡ Ἑλλάδα, ποὺ μεγαλούργησε μὲ τὴν δύναμη τοῦ Σταυροῦ, νὰ ἀνέχεται τέτοιες συμπεριφορὲς ἀπὸ τὸν ἄλφα ἤ τὸν βῆτα ὑπουργό, ὁ ὁποῖος σήμερα κατέχει τὴν ἐξουσία καὶ αὔριο ὁ λαὸς μὲ τὴν ψῆφο του θὰ τὸν στείλῃ στὸ σπίτι του ;
 Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιὰ τὰ τεκταινόμενα. Τὰ θεωρῶ ὡς πράξεις αὐτόχρημα ἀντεθνικές. Καὶ παρακαλῶ νὰ σταματήσῃ πάραυτα ὁποιαδήποτε παρόμοια σκέψη. Στὶς κρίσιμες ὧρες ποὺ περνάει ἡ Πατρίδα μας ἐξ  αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἄς μὴ κλονίζουμε τὰ πνευματικὰ θεμέλια τοῦ Ἔθνους, καὶ μάλιστα τὴν πίστη στὴν δύναμη τοῦ τιμίου Σταυροῦ. Ἕνας ἀκρίτας Ἱεράρχης φωνάζει πρὸς κάθε κατεύθυνση καὶ λέει : Κάτω τὰ χέρια ἀπὸ τὰ θρησκευτικὰ καὶ ἐθνικὰ σύμβολα. Γιατί, ὅπως τονίζει καὶ ἡ λαϊκὴ παροιμία « Ὁ Θεὸς ἀργεῖ, ἀλλὰ δὲν λησμονεῖ». Καὶ ὁ νοῶν νοείτω ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)