Παρασκευή, 19 Φεβρουαρίου 2010

Δελτίον Τύπου:Περὶ τῶν ἑορτασμῶν γιᾶ τῆν 25η Μαρτίου 1821


logotypomitro
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 19ῃ Φεβρουαρίου 2010
Ἀριθ. Πρωτ.  5
  

ΔΕΛΤΙΟΝ ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

  « Στὴν φιλοκυβερνητικὴ ἀθηναϊκὴ ἐφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» δημοσιεύθηκε ἡ ἐξοργιστικὴ εἴδηση, ὅτι «μὲ μιὰ πρωτοφανῆ ἐνέργεια τὸ ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν ἐπιβάλλει τὴ ματαίωση τῶν ἑορταστικῶν ἐκδηλώσεων, ποὺ ὀργανώνονται στὶς Ἑλληνικὲς πρεσβεῖες καὶ προξενεῖα ἀνὰ τὸν κόσμο, γιὰ λόγους ... οἰκονομίας» ! Ἐξ ἄλλου, «σύμφωνα μὲ ἐγκύκλιο, ἡ ὁποία στάλθηκε σὲ ὅλες τὶς ἑλληνικὲς διπλωματικὲς Ἀρχὲς τοῦ ἐξωτερικοῦ μὲ θέμα «ἑορτασμὸς Ἐθνικῆς Ἐπετείου ἀπὸ Ἀρχὲς Ἐξωτερικῆς Ὑπηρεσίας ὑπὸ παροῦσα δυσχερῆ οἰκονομικὴ συγκυρία», δίδεται ἐντολὴ νὰ μὴν παρατεθοῦν οἱ καθιερωμένες δεξιώσεις γιὰ τὴν 25η Μαρτίου». Τέλος, ἡ ἐφημερίδα, ἀφοῦ χαρακτηρίζει «ΓΚΑΦΑ ΤΟΥ ΥΠΕΞ» τὴν ἐν λόγῳ ἐνέργεια, σημειώνει πὼς «μᾶλλον ἀρνητικὸ μήνυμα ἐκπέμπει γιὰ τὴ χώρα μας τὸ γεγονός, ὅτι φέτος μόνο οἱ πρεσβευτικὲς καὶ προξενικὲς Ἀρχὲς τῆς Ἑλλάδας σὲ ὅλο τὸν κόσμο δὲν θὰ ἑορτάσουν τὴν ἐθνικὴ ἐπέτειο τῆς χώρας τους». Πρὸς ἐπιβεβαίωση, μάλιστα, τῆς εἰδησεογραφίας του τὸ «ΕΘΝΟΣ» παραθέτει καὶ φωτοτυπία τῆς Ἐγκυκλίου τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν γιὰ τὴν ματαίωση τῶν ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν 25η Μαρτίου.
 Κάθε Ἕλληνας δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ νοιώσῃ ἀγανάκτηση καὶ πόνο βαθὺ γιὰ τὴν ἀπαράδεκτη αὐτὴ ἐνέργεια. Ἀντί, δηλαδή, τὸ Ἐθνικὸ Κέντρο νὰ τονώνῃ τὸ φρόνημα τῶν ὅπου γῆς Ὁμογενῶν μας, ποὺ ἐργάζονται καὶ προοδεύουν καὶ τιμοῦν τὸ ὄνομα τῆς Ἑλλάδος, φροντίζει νὰ τὸ ὑποβαθμίζῃ μὲ τέτοιου εἴδους ἀθλιότητες, οἱ ὁποῖες μόνο μὲ μιὰ λέξη μποροῦν νὰ χαρακτηρισθοῦν :
ΝΤΡΟΠΗ !
 Διαμαρτύρομαι μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς μου. Καὶ καλῶ τὸν κύριο Πρωθυπουργό, ὡς Ὑπουργὸ τῶν Ἐξωτερικῶν, νὰ ἀνακαλέσῃ τὴν μικρόψυχη καὶ κακοήθη αὐτὴν Ἐγκύκλιο. Σὲ ὧρες δύσκολες, ὅπως ἡ παροῦσα, χρειάζεται νὰ εἶναι ἑνωμένος ὁλόκληρος ὁ Ἑλληνισμὸς μὲ ὑψηλὸ τὸ ἐθνικὸ του φρόνημα. Μὴ παίζωμεν ἐν οὐ παικτοῖς ».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).