Κυριακή, 17 Μαΐου 2009

Δελτίον Τύπου: Ψήφισμα ἀπό τήν Ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Β/Η

Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 17ῃ Μαΐου 2009

Ἀριθ.  Πρωτ.  45

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Ν    Τ Υ Π Ο Υ             Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης συμμερίζεται τὰ προβλήματα τοῦ Βορειοηπειρωτικοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ ἀγωνίζεται, χρόνια τώρα, γιὰ τὴν ἐπίλυσή τους. Ἔτσι, κι’ ἐφέτος, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς 95ης ἐπετείου τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος (17.2.1914) καὶ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας (17.5.1914), ὠργάνωσε τὶς ἐκδηλώσεις μνήμης, στὸ Δελβινάκι, τὴν Κυριακή, 17 Μαΐου 2009. Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία, τὸ μνημόσυνο τῶν πρωτεργατῶν ἐκείνου τοῦ Ἀγῶνος καὶ τὴν ἐπίκαιρη ὁμιλία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. ΑΝΔΡΕΟΥ, ἀκολούθησε εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷον τῆς κωμοπόλεως, ὅπου, μετὰ τὸ τρισάγιο καὶ τὸν ἐθνικὸ ὕμνο, ἀνεγνώσθη καὶ ἐνεκρίθη διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

            1) Διαμαρτυρόμεθα ἐντόνως γιὰ τὴν ἄδικη καταδίκη τοῦ Δημάρχου τῆς Χειμάρρας καὶ Προέδρου τῆς «ΟΜΟΝΟΙΑΣ» Βασίλη Μπολάνου.

            2) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας μας νὰ ξεκαθαρίσῃ ποιά, ἐπὶ τέλους, θεωρεῖ σὰν Βόρειο Ἤπειρο. Ἄν συνεχίσῃ νὰ ἀποδέχεται τὴν ἀλβανικὴ αὐθαιρεσία, ὅτι Βόρειος Ἤπειρος εἶναι μόνο τὰ 99 χωριὰ τῶν Νομῶν Ἀργυροκάστρου, Δελβίνου καὶ Ἁγ. Σαράντα , τότε, περιπτώσεις σὰν αὐτὴ τοῦ Μπολάνου θὰ συνεχίσουν νὰ παρουσιάζωνται. Γιατὶ οἱ συμβιβασμοὶ καὶ οἱ ὑποχωρήσεις βλάπτουν τὰ ἐθνικὰ θέματα. Σπουδαῖο δὲ θέμα εἶναι καὶ ἡ δημιουργία Στρατιωτικῶν Κοιμητηρίων στὴν Κορυτσᾶ καὶ στὴν Χειμάρρα.

            3) Ζητοῦμε νὰ διασφαλισθῇ ἡ περιουσία τῶν Βορειοηπειρωτῶν καὶ νὰ μὴ γίνῃ βορὰ καὶ θυσία στὸν βωμὸ τῆς τουριστικῆς «ἀξιοποιήσεως». Καλοῦμε δὲ τοὺς Βορειοηπειρῶτες ἀδελφούς μας νὰ λάβουν ὅλοι μέρος στὶς γενικὲς ἐκλογές, ὥστε νὰ ἔχουν δυνατὴ φωνὴ στὸ Ἀλβανικὸ Κοινοβούλιο, μὲ σύνθημα νὰ ψηφισθοῦν οἱ ἄριστοι, γιὰ τὸ καλὸ τῆς Βορείου Ἠπείρου.

            4) Συμφωνοῦμε ἀπόλυτα μὲ τὸ αἴτημα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀναστασίου νὰ ἐπιστραφῇ στὴν Ἐκκλησία ἡ βιαίως ἁρπαγεῖσα ἀπὸ τὸ ἄλλοτε κομμουνιστικὸ καθεστὼς περιουσία της.

            5) Θεωροῦμε ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη ἀφ’ ἑνὸς μὲν τὴν παραμονὴ τῶν συνοριακῶν φρουρῶν στὴν περιοχή μας, ἀφ’ ἑτέρου δὲ τὴν θωράκιση τῶν συνόρων, ὥστε νὰ σταματήσῃ ἡ εἰσροὴ τῶν πάσης φύσεως ναρκωτικῶν, ἡ παράνομη εἴσοδος λαθρομεταναστῶν ἀλβανῶν, ἡ εἰσαγωγὴ ὅπλων καὶ ἡ ἐγκληματικότητα.

            6) Ζητοῦμε ἀπὸ τὴν Ἑλληνικὴ Πολιτεία, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, τὴν ὑποβολὴ τοῦ Βορ/κοῦ Ζητήματος ἐνώπιον τῶν ὑπουργῶν ἐξωτερικῶν τῶν νικητριῶν Δυνάμεων τοῦ Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, γιὰ τὴν ὁριστικὴ ἐπίλυσή του.

            7) Ἀπαιτοῦμε τὴν τακτοποίηση τοῦ ὀνόματος τοῦ κρατιδίου τῶν Σκοπίων, χωρὶς τὸν ὅρο «Μακεδονία». Γιατὶ ἡ Μακεδονία εἶναι μία. Καὶ εἶναι Ἑλληνική. Τέλος,

            8) Στέλνουμε ἀδελφικὸ χαιρετισμὸ καὶ πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους Κυπρίους ἀδελφούς. Εὐχή μας ὁλοκάρδια, ἡ Κύπρος νὰ μείνῃ ἑνιαία καὶ ἀδιαίρετη. Ὁ ἀγώνας μας γιὰ τὸ μεγαλεῖο τοῦ Ἑλληνικοῦ Ἔθνους συνεχίζεται, σὺν Θεῷ, ἀταλάντευτος καὶ ἀνυποχώρητος.(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)