Παρασκευή, 22 Μαΐου 2009

Δελτίον Τύπου: περὶ μειώσεως τῆς στρατ. θητείας
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ  22ᾳ Μαΐου 2009

Ἀριθ. Πρωτ. 57


ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,


ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            «Μὲ δυσάρεστη ἔκπληξη ἐδιάβασα στὴν ἐφημερίδα «ΠΡΩΪΝΟΣ  ΛΟΓΟΣ» τῶν Ἰωαννίνων (21.5.2009) τὶς δηλώσεις τοῦ ὑφυπουργοῦ Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Κων/νου Τασούλα, στὶς ὁποῖες προέβη στὸ Α.Π.Ε. Ὁ κ. Τασούλας, συγκεκριμένα, προανήγγειλε τὴν μείωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας ἀπὸ 12 μῆνες ποὺ εἶναι σήμερα, στοὺς ἐννέα.


            Τὰ ἐπιχειρήματα τοῦ κ. ὑφυπουργοῦ ὑπὲρ τῆς μειώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας εἶναι ἕωλα, ἀλλὰ καὶ ἀλληλοσυγκρουόμενα. Ἡ Κυβέρνηση φροντίζει γιὰ τὴν διασφάλιση τῆς Χώρας, τονίζει, μέσα σ’ ἕνα καταιγισμὸ βερμπαλισμῶν. Ἀλλὰ ἄν τώρα, τὸ ἕνα στρατόπεδο κλείνει μετὰ τὸ ἄλλο, διότι ἔχει συρρικνωθῆ δραματικὰ ὁ ἀριθμὸς τῶν στρατευσίμων νέων καὶ ἡ Ἑλλάδα μένει οὐσιαστικὰ ἀθωράκιστη, διερωτᾶται κανεὶς πῶς θὰ ἐπιτευχθῇ ἡ διατυμπανιζόμενη «διασφάλιση τῆς Χώρας» ;

            Καὶ ναὶ μὲν ὁ κ. Τασούλας διακηρύσσει ὅτι ἡ ἀπόφαση αὐτὴ δὲν ἔχει νὰ κάνῃ «μὲ πιθανότητα ἐκλογῶν καὶ ψήφους, ἀλλὰ μὲ τὴν ὑλοποίηση δεσμεύσεων» τοῦ Κυβερνῶντος Κόμματος. Ὅμως, λυποῦμαι, καὶ λυποῦμαι πολύ, γιατὶ εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ πῶ ὅτι ἡ μείωση τῆς θητείας συνιστᾷ κραυγαλέα δημαγωγία. Εἶναι δὲ φυσικὸ νὰ ἱκανοποιοῦνται οἱ νέοι. Ἄν, μάλιστα, ἡ Κυβέρνηση καταργοῦσε ἐντελῶς τὴν θητεία, θὰ ἔστηναν χοροὺς καὶ πανηγύρια ... Πάντως, ἔτσι ὅπως πᾶμε, ἰσχύει τὸ «καλομελέτα κι’ ἔρχεται»!

            Ἀλλὰ ὁ κ. ὑφυπουργὸς παρουσιάζεται καὶ ὡς ἀνακόλουθος. Διότι κατ’ ἐπανάληψη ἔχει δηλώσει κατηγορηματικά, στὸ πρόσφατο παρελθόν, ὅτι δὲν ὑπῆρχε καμμιὰ περίπτωση μειώσεως τῆς στρατιωτικῆς θητείας. Ὁ ἀκηκοὼς «μεμαρτύρηκεν». Ἄς μὴ παραπονοῦνται, λοιπόν, οἱ πολιτικοί μας γιὰ τὸ ὅτι ἡ κοινὴ γνώμη τοὺς γυρίζει τὰ νῶτα, ἀφοῦ «λένε καὶ ξελένε» «χωρὶς περίσκεψη, χωρὶς αἰδῶ»...

            Προσωπικῶς, διαμαρτύρομαι ἐντόνως. Καὶ παρακαλῶ τὴν πολιτικὴ ἡγεσία τῆς Χώρας (Κυβέρνηση καὶ Ἀντιπολίτευση) νὰ μὴν ὑλοποιηθῇ αὐτὴ ἡ αὐτόχρημα ἐγκληματικὴ ἀπόφαση, ὅταν, μάλιστα, ὅλα, τὰ γειτονικά μας κράτη ἐνισχύουν συνεχῶς τὶς ἔνοπλες δυνάμεις τους. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι. Καὶ δὲν ἐπιτρέπεται σὲ κανένα νὰ παίζῃ «ἐν οὐ παικτοῖς».  Στῶμεν καλῶς».


(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)