Σάββατο, 24 Ιανουαρίου 2009 24 Ἰανουαρίου 2009

Μὲ πολλὴ χαρὰ γνωστοποιεῖ,
ὅτι στὸ ζήτημα τῶν Συνοριακῶν Φρουρῶν
ἡ ἀκριτική μας Ἐπαρχία
δ ι κ α ι ώ θ η κ ε    π α ν η γ υ ρ ι κ ά.

          Μετὰ τὴν ἀναστάτωση, ποὺ προκλήθηκε ἀπὸ τήν, βάσει σχεδίου, ἀπομάκρυνση τῶν Συνοριακῶν Φρουρῶν ἀπὸ τὶς ἀκριτικές μας Ἐπαρχίες Πωγωνίου καὶ Κονίτσης, εὑρίσκομαι ἤδη στὴν εὐχάριστη θέση νὰ σᾶς γνωστοποιήσω ὅτι ὁ κίνδυνος αὐτὸς ἔχει ἀπομακρυνθῆ.
            Συγκεκριμένα, ὁ Ἀστυνομικὸς Διευθυντὴς Ἰωαννίνων Ταξίαρχος κ. Μαρῖνος Γαρνέλης, μὲ τὸ ὑπ’ ἀριθ. πρωτ. 7001/ 13/ 1-α/ 23.1.2009 ἔγγραφό του πρός με, μεταξὺ τῶν ἄλλων μὲ διαβεβαιώνει,
«ὅτι ἡ ‘Υπηρεσία μας σὲ καμία περίπτωση δὲν προτίθεται
 νὰ  κινήσει  τὶς  διαδικασίες  γιὰ τὴν μεταφορὰ τῆς ἕδρας
 τῶν Τμημάτων  καὶ  τῶν Κλιμακίων Συνοριακῆς Φύλαξης
 δικαιοδοσίας μας ἤ νὰ ἀποδυναμώσει αὐτά, καθὼς ἡ μέχρι
 σήμερα   λειτουργία   αὐτῶν   ἔχει ἐπιφέρει   ἱκανοποιητικὰ
 ἀποτελέσματα   στὴν  ἀποτροπὴ  τῆς  παράνομης   εἰσόδου
 ἀλλοδαπῶν  στὴ  Χώρα  μας  καὶ  στὴν  ἀντιμετώπιση  τῶν
 διαφόρων  μορφῶν  τοῦ  διασυνοριακοῦ  ἐγκλήματος ,   μὲ
 ἀποτέλεσμα   τὴν  γενικότερη  ἐμπέδωση   τοῦ  αἰσθήματος
 ἀσφαλείας  τῶν  κατοίκων  τῶν παραμεθορίων περιοχῶν » 
 (οἱ ὑπογραμμίσεις δικές μου).

            Ἡ γραπτὴ αὐτὴ διαβεβαίωση τοῦ ἀγαπητοῦ μας Ταξιάρχου, ποὺ ἦλθε σὰν συνέχεια τῶν ὅσα προφορικῶς μοῦ εἶχε ὑποσχεθῆ κατὰ τὴν πρό τινος συνάντησή μας , μὲ ἐγέμισε  χαρὰ καὶ ἀνακούφιση. Ἔτσι, φαίνεται πλέον ὅτι ἀποσοβεῖται ὁ κίνδυνος ἐρημώσεως τῆς πολύπαθης ἀκριτικῆς μας περιοχῆς.
            Τὸν εὐχαριστῶ θερμῶς καὶ «ἐκ βαθέων».
            Ἐννοεῖται, βέβαια, ὅτι πρέπει νὰ παραμένουμε ἄγρυπνοι στὶς ἐπάλξεις τοῦ χρέους ὅλοι ὅσοι ἔχουμε τὴν εὐθύνη αὐτοῦ τοῦ τόπου. Γιατὶ οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι καὶ δὲν γνωρίζουμε τὰ «γυρίσματά» τους.
            Προσωπικῶς, θὰ συνεχίσω, σὺν Θεῷ, νὰ ἔχω ὄχι τὸ ὅπλο «παρὰ πόδα», ἀλλὰ «τὸ δάκτυλο στὴν σκανδάλη». Καὶ πάντοτε γιὰ τὸ καλὸ τῆς αἱματοπότιστης περιοχῆς μας καὶ τὼν ἡρωϊκῶν κατοίκων της.

Εὐχέτης ἐν Χριστῷ

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
† Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ