Κυριακή, 18 Μαΐου 2008

Δελτίον Τύπου: Ψήφισμα συμμετεχόντων στὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας»
Ἀριθ.  Πρωτ.  55
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 18ῃ Μαΐου 2008

ΔΕΛΤΙΟΝ  ΤΥΠΟΥ

            Ἐνῷ τὰ δυτικὰ Βαλκάνια, μετὰ τὴν «ἀνεξαρτητοποίηση» τοῦ Κοσσυφοπεδίου, μοιάζουν μὲ «καζάνι ποὺ βράζει», ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας ἐπραγματοποίησε καὶ φέτος τὶς ἐκδηλώσεις γιὰ τὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καὶ γιὰ τὴν ὑπογραφὴ τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας» (17.5.1914).
            Οἱ ἐκδηλώσεις ἔλαβαν χώραν στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, σήμερα, Κυριακή, 18η Μαΐου 2008, μὲ τὴν συμμετοχὴ μελῶν τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. καὶ τῆς Σ.Φ.Ε.Β.Α., καθὼς καὶ πλήθους λαοῦ.
            Μετὰ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία, τελέσθηκε μνημόσυνο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ Δρυϊνουπόλεως ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ γιὰ τοὺς πρωτεργάτες καὶ τοὺς μετασχόντες στὸν Αὐτονομιακὸ Ἀγῶνα, κατετέθη στεφάνι καὶ ἐπακολούθησε ἡ ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου       κ. ΑΝΔΡΕΟΥ. Στὴν συνέχεια, ἔγινε ἡ εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ ἡρῷον, ὅπου ἐψάλη σύντομο τρισάγιο, κατετέθη στεφάνι καὶ ἡ ὅλη ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικό μας Ὕμνο. Οἱ παριστάμενοι ἐνέκριναν διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α
            1) Διακηρύσσουμε τὴν ἀνάγκη ἐφαρμογῆς τῆς Αὐτονομίας στὴν Βόρειο Ἤπειρο.
            2) Ζητοῦμε νὰ διευθετηθῇ τὸ ἐκπαιδευτικὸ ζήτημα μὲ τὴν κάθαρση κυρίως τῶν βιβλίων τῆς Ἱστορίας καὶ Γεωγραφίας ἀπὸ τὰ στοιχεῖα τῆς ἀλβανικῆς προπαγάνδας, καὶ νὰ ἱδρυθοῦν σχολεῖα ἑλληνικά, ὅπου ὑπάρχουν Βορειοηπειρῶτες.
            3) Καταδικάζουμε μὲ τὸν πιὸ κατηγορηματικὸ τρόπο τὶς κινήσεις τῶν Ἀλβανῶν ὑπευθύνων σχετικὰ μὲ τοὺς «Τσάμηδες» καὶ τὴν «Μεγάλη Ἀλβανία».
            4) Ἐκφράζουμε τὴν λύπη καὶ τὴν ἀγανάκτησή μας γιὰ τοὺς Πανεπιστημιακοὺς ἐκπαιδευτικούς, οἱ ὁποῖοι, πρόσφατα, στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο, ὑποστήριξαν τὰ δῆθεν δίκαια τῶν «Τσάμηδων».
            5) Διαμαρτυρόμαστε ἔντονα γιὰ τὶς μεθοδεύσεις τῶν Σκοπίων νὰ ἀναγνωρισθοῦν διεθνῶς ὡς «Μακεδονία». Ἡ Μακεδονία γιὰ μᾶς εἶναι μία, καὶ εἶναι Ἑλληνική. Τέλος,
            6) Στέλνουμε ἀγωνιστικὸ χαιρετισμὸ στοὺς Κυπρίους ἀδελφοὺς. Εὐχή μας καὶ προσευχή μας εἶναι, τὸσο ἡ Κύπρος, ὅσο καὶ ἡ Βόρειος Ἤπειρος νὰ γιορτάσουν σύντομα τὴν ἐθνική τους ἀποκατάσταση.
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)