Δευτέρα, 3 Σεπτεμβρίου 2012

Στο Τελωνείο των Δρυμάδων η αναλγησία προς τους Βορειοηπειρώτες συνεχίζεται...
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 1ῃ Σεπτεμβρίου 2012

Ἀριθ. Πρωτ.  74

ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ


Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κ. ΑΝΔΡΕΑΣ,
ἔκανε τὶς ἀκόλουθες Δηλώσεις :

            « Ἡ ψυχή μου γεμίζει μὲ πόνο καὶ ὀδύνη, γιὰ τὴν ταλαιπωρία τῶν Ἑλλήνων ἀδελφῶν μας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Καὶ δὲν ἐννοῶ τὴν ἀλβανικὴ κακοπιστία, ποὺ βρίσκει μύριους ὅσους τρόπους νὰ ταλαιπωρῇ τοὺς Βορειοηπειρῶτες, ἀφοῦ καὶ οἱ σήμερον κυβερνῶντες τὴν Ἀλβανία εἶναι ... ἄξια τέκνα τοῦ διδύμου τῆς συμφορᾶς Χότζα - Ἀλία !  Ἐννοῶ τὴν ἀδιαφορία τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας στὴν ἐπίλυση στοιχειωδῶν καὶ αὐτονόητων προβλημάτων τῶν ὁμογενῶν μας τῆς Βορειοηπειρωτικῆς γῆς. Συγκεκριμένα, πρόκειται γιὰ τὸ Τελωνεῖο τῶν Δρυμάδων, τὸ ὁποῖο, οὐσιαστικά, οὐδέποτε ἔχει λειτουργήσει, ὅπως θὰ ἔπρεπε καὶ ὅπως ἐπιβάλλει ἡ ἐθνική μας εὐαισθησία.
            Γιατὶ τὸ ἐν λόγῳ Τελωνεῖο, ἐνῷ, θεωρητικά, ἐξυπηρετεῖ πολλὲς καὶ ἀξιόλογες πόλεις καὶ κωμοπόλεις, ἐκεῖθεν τῶν συνόρων, ἐν τούτοις, οὐσιαστικὰ δὲν λειτουργεῖ. Τὸ ἀποτέλεσμα ; Οἱ Βορειοηπειρῶτες τῆς περιοχῆς νὰ ὑποχρεώνωνται νὰ διανύουν μεγάλες ἀποστάσεις, προκειμένου νὰ ἐξυπηρετηθοῦν ἀπὸ ἄλλα Τελωνεῖα.
            Διαμαρτύρομαι ἐντόνως γιὰ τὴν ἀναλγησία τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος ἀπέναντι στοὺς ἀδελφοὺς Βορειοηπειρῶτες. Ἀπὸ τὴν ἐσχατιὰ τῆς ἀκριτικῆς μου Ἐπαρχίας καλῶ καὶ ἀπαιτῶ ἀπὸ τὴν Κυβέρνηση καὶ ἀπὸ τὴν Ἀντιπολίτευση (μείζονα καὶ ἐλάσσονα) νὰ κινηθοῦν ἀποφασιστικά, προκειμένου νὰ λειτουργήσῃ, καὶ μάλιστα λίαν συντόμως, τὸ Τελωνεῖο τῶν Δρυμάδων. Γιατί, διαφορετικά, θὰ χάσουμε τὴν Βόρειο Ἤπειρο, ἐκτὸς τοῦ ὅτι κινδυνεύει μὲ ἀφανισμὸ καὶ ἡ ἀκριτική μας Ἑλλάδα, μὲ τὰ παράλογα μέτρα τῆς Πολιτείας, ποὺ κλείνει τὴν μιὰ Ὑπηρεσία κατόπιν τῆς ἄλλης ...
            Κύριοι, μὴ τὰ θυσιάζετε ὅλα στὸν βωμὸ τοῦ μαμωνᾶ. Γρηγορεῖτε. Οἱ καιροὶ εἶναι κρίσιμοι. Κάνετε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν γιὰ νὰ μὴ χαθῇ ἡ Βόρειος Ἤπειρος καὶ ὁ περιφρονημένος καὶ πονεμένος Ἑλληνισμός της ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου