Τετάρτη, 1 Σεπτεμβρίου 2010

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 16ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΙΕΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ι.Μ.Δ.Π.Κ.
16ον ΓΕΝΙΚΟΝ ΙΕΡΑΤΙΚΟΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΝ
ΕΙΣ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΓΚΟΥΡΑΣ
ΑΗΔΟΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΟΝΙΤΣΗΣ
(2 - 3 Σεπτεμβρίου 2010 )

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Πεμπτη,  2  Σεπτεμβριου 2010

9:00 π.μ:
Μετάβασις εἰς Ἱ. Μ. Μολυβδοσκεπάστου πρός τέλεσιν Τρισαγίου ἐπί τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Μητροπολίτου Δρυϊν. Πωγωνιανῆς & Κονίτσης κυροῦ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΥ.
10:00 π.μ.:
Ἄφιξις εἰς Ἱ. Μονήν Ταξιαρχῶν Ἀηδονοχωρίου Γκούρας
10:30 -11:00 π.μ.:
Ἁγιασμός
11:00 -1:00 π.μ.:
Α΄ Εἰσήγησις:
"Διάκονος Φίλιππος καὶ εὐνοῦχος τῆς Κανδάκης"(Πρ. η΄ 26-40)
Εἰσηγητής: π. Διονύσιος Τάτσης
Συζήτησις.

Β΄ Εἰσήγησις: " Ἡ ἐπιστροφὴ τοῦ Παύλου" (Πράξ. θ΄ 1-18).
Εἰσηγητής: π. Ἀπόστολος Νάκος
Συζήτησις.
1:00 - 2:00 μ.μ.:
Γεῦμα
2:30 - 4:00 μ.μ.:
Μεσημβρινή ἀνάπαυσις
4:30 - 5:00 μ.μ.:
Ἀπογευματινός καφές.
5:00 - 6:00 μ.μ.:
Ἑσπερινός
6:00 - 7:00 μ.μ.:
Γ΄ Εἰσήγησις : " Ὁ Παῦλος εἰς Φιλίππους - Εἰσαγωγικά- Ἡ μαντευομένη - Ἡ Φυλάκισις- Ἡ κατὰ τὸ μεσονύκτιον ὕμνησις εἰς τὸν Θεόν. (Πρ. ιστ΄ 8-40)
Εἰσηγητής : π. Νικόλαος Μέμος
Συζήτησις.
7:00 - 8:00 μ.μ.:
Δ΄ Εἰσήγησις : " Ὁ Παῦλος μετὰ τὸ ναυάγιον εἰς Μελίτην - Ἡ συνάντησίς του μὲ ἄλλους ἀδελφούς εἰς Ποτιόλους. Προέκταση: Ἡ σημασία τῶν Ἱερατικῶν συνάξεων εἰς ἡμᾶς" (Πράξ. ΚΗ΄ 8-40)
Εἰσηγητής: π. Κων/νος Μήτσιος.
Συζήτησις.
9:00 - 10:00 μ.μ.:
Δεῖπνον
10:00:
Ἀπόδειπνον

Παρασκευη , 3 Σεπτεμβριου 2010

7:00 - 9:00:
Ὄρθρος καί Θεία Λειτουργία.
Μνημόσυνον κεκοιμημένων Ἱερέων
9:00 – 9:30:
Πρωϊνό ρόφημα
9:30 - 11:00:
Ε΄ Εἰσήγησις : Πνευματικόν Θέμα ἀπὸ τὸν Ἱεροκήρυκα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Μεσσηνίας π. Γεώργιον Μπίζαν
Συζήτησις.
11:30 - 12:30:
Γεῦμα

Ἀναχώρησις τῶν συνέδρων
( Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως )