Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

Ἐγκύκλιος 140η:"Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τῆ κραταιᾷ σου χειρί"
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 2ᾳ Αὐγούστου 2010
Ἀριθ. Πρωτ. 37

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 140ή 

ΘΕΜΑ: "Πάντων προστατεύεις, ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τῆ κραταιᾷ σου χειρί".

 Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α-
 Ὁ μήνας Αὔγουστος δίκαια ἔχει χαρακτηρισθῆ ὡς ὁ μήνας τῆς Παναγίας μας. Γιατί, μὲ τὶς ἱερὲς Παρακλήσεις, ποὺ ψάλλονται τὰ ἀπογεύματα τοῦ πρώτου μισοῦ τοῦ Αὐγούστου, μὲ τὴν μεγάλη ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου καὶ τὴν "ἀπόδοση" τῆς ἑορτῆς αὐτῆς, στὶς 23 τοῦ μηνός, οἱ πιστοὶ τιμοῦν τὸ πρόσωπο τῆς Θεομήτορος. Ἀναρίθμητα πλήθη ἀνδρῶν, γυναικῶν, παιδιῶν καὶ νέων σπεύδουν στὰ ἱερὰ προσκυνήματα, ποὺ εἶναι ἀφιερωμένα στὴν χάρη Της, σὲ κάθε γωνιὰ τῆς Ἑλληνικῆς μας Πατρίδος. Εἶναι ναοὶ μεγαλοπρεπεῖς ; Εἶναι ταπεινὰ ἐξωκκλήσια; Εἶναι Μοναστήρια ἱστορικὰ ἤ καὶ νεώτερα ; Ὅ,τι κι' ἄν εἶναι, ὁ λαός μας τὰ εὐλαβεῖται. Καὶ πάντοτε μέν, ἰδιαιτέρως ὅμως τὴν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου, ἀφήνει τὴν καρδιά του νὰ ἐκχυθῇ σὲ ὕμνους καὶ θερμὲς προσευχὲς πρὸς τὴν Βασίλισσα τῶν Ἀγγέλων. Καὶ τῆς λέει μὲ λόγια θερμὰ καὶ πολλὲς φορὲς καὶ μὲ δάκρυα στὰ μάτια : "πάντων προστατεύεις, ἀγαθή, τῶν καταφευγόντων ἐν πίστει τῇ κραταιᾷ σου χειρί". Ὅλους, ὅσοι καταφεύγουν σὲ σένα μὲ πίστη θερμὴ ὅτι θὰ τοὺς βοηθήσῃς στὶς ποικίλες ἀνάγκες καὶ στὶς δύσκολες περιστάσεις τους, Ἐσύ, Παναγία μου, τοὺς προστατεύεις.
-Β-
 Ναί ! Ἔτσι πάντοτε ἔνοιωθε καὶ νοιώθει τὴν Παναγία ὁ εὐσεβὴς καὶ φιλόθρησκος Ἑλληνικὸς Λαός : Ὡς ἀκαταγώνιστη προστάτιδα, ὡς γαλήνιο λιμάνι, ὡς Μητέρα στοργική, ἀφοῦ, ὅπως λέει καὶ τὸ ἀπολυτίκιο τῆς ἑορτῆς "ἐν τῇ κοιμήσει τὸν κόσμον οὐ κατέλιπες, Θεοτόκε". Καὶ εἶναι γεγονὸς χιλιομαρτυρημένο, ὅτι κανένας δὲν φεύγει μὲ ἄδεια χέρια, ὅταν μὲ πίστη καταφεύγῃ στὴν Χάρη Της. Στὴν δισχιλιόχρονη χριστιανικὴ ἱστορία τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων πόσες φορὲς ἡ Παναγία ἀναδείχθηκε Ὑπέρμαχος τοῦ Ἔθνους μας Στρατηγός ! Ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τοῦ " 'Ακαθίστου Ὕμνου", τὸν 7ο μετὰ Χριστὸν αἰῶνα, μέχρι τὸ θρυλικὸ Ἔπος τοῦ 1940 -41, ποὺ γράφτηκε "μὲ τῆς καρδιᾶς τὸ πύρωμα καὶ μὲ τὸ αἷμα" τῶν γενναίων παιδιῶν τῆς Ἑλλάδος, ἡ Θεοτόκος ὄχι μόνο προστάτεψε, ἀλλὰ καὶ ἐδόξασε τὴν Πατρίδα μας. Εἶναι ἰδιαίτερα χαρακτηριστικό, ὅτι κατὰ τὴν μεγαλειώδη ἐκείνη περίοδο τοῦ Σαράντα, μετὰ ἀπὸ κάθε νίκη τοῦ Στρατοῦ μας, χιλιάδες λαοῦ ἔσπευδαν αὐθόρμητα στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, γιὰ νὰ ψάλλουν "τῇ Ὑπερμάχῳ Στρατηγῷ τὰ νικητήρια"...
-Γ-
 Ὅμως, τοὺς τελευταίους καιροὺς καὶ περισσότερο τὸ τρέχον ἔτος 2010, σύννεφα πολλὰ καὶ βαρειὰ ἔχουν μαζευτῆ στὸν οὐρανὸ τῆς Πατρίδος μας. Ἡ πολυσυζητημένη οἰκονομικὴ κρίση, οἱ ἐντεινόμενες φῆμες γιὰ πτώχευση τῆς Ἑλλάδος, ἡ κοινωνικὴ ἀναταραχή, οἱ ἀπειλὲς καὶ οἱ ποικίλες πιέσεις τῆς περιβόητης "τρόϊκας", ἔχουν προκαλέσει ἀνησυχία καὶ φόβους καὶ ἀνασφάλεια στὸν Ἑλληνικὸ Λαό. Πέρα δὲ ἀπὸ τὰ οἰκονομικὰ ζητήματα, ποὺ ὁπωσδήποτε εἶναι σοβαρά, ὑπάρχουν καὶ τὰ κρίσιμα ἐθνικά μας θέματα : τὸ Βορειοηπειρωτικό, τὸ Κυπριακό, τὸ Αἰγαῖο, ἡ Θράκη, τὸ Σκοπιανό, γύρω ἀπὸ τὰ ὁποῖα πολλὰ λέγονται καὶ ἀκούγονται καὶ γράφονται... Κι' ἀκόμη ἡ εἴσοδος στὴν Χώρα μας ἀνεξέλεγκτου ἀριθμοῦ λαθρομεταναστῶν, ὅπως καὶ ἡ ποικίλη ἐγκληματικότητα, ποὺ ἔχει αὐξηθῆ σὲ βαθμὸ πολὺ ἀνησυχητικό, εἶναι ζητήματα, ποὺ δὲν ἀφήνουν ἀδιάφορο τὸν Λαό μας.
-Δ-
 Ἀλλά, ἀκριβῶς, ὅλα αὐτά, μαζί, βεβαίως, καὶ μὲ τὰ προσωπικὰ προβλήματα ποὺ ὁ καθένας μας ἔχει, ἐπιβάλλουν τὴν καταφυγή μας στὴν Παναγία. Ἀσφαλῶς καὶ θὰ κάνουμε ὅ,τι εἶναι δυνατὸν καὶ ὅ,τι περνάει ἀπὸ τὸ χέρι μας γιὰ νὰ ξεπεράσουμε τὶς ὅποιες δυσκολίες. Ὅμως, τὸ πρώτιστο εἶναι - καὶ τὸ τονίζουμε ξανά - ἡ καταφυγή μας στὴν Παναγία. Γι' αὐτὸ καὶ ἡ ἀκριτικὴ Μητρόπολή μας, ὀργανώνει καὶ ἐφέτος, τὴν καθιερωμένη ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν Ἱερὰ Ἀγρυπνία στὴν ἱστορικὴ Μονὴ τῆς Μολυβδοσκέπαστης στὴν μεθόριο μὲ τὴν Βόρειο Ἤπειρο. Ἡ Ἀγρυπνία θὰ ἀρχίσῃ στὶς 9 τὸ βράδυ τῆς παραμονῆς 14ης Αὐγούστου καί, θὰ τελειώσῃ στὶς 5.30 τὸ πρωῒ τῆς Ἑορτῆς 15 Αὐγούστου μὲ τὴν ἀρχιερατικὴ Θεία Λειτουργία. Ἀργότερα, στὸ Μοναστήρι θὰ τελεσθῇ καὶ δεύτερη Θεία Λειτουργία.
 Ἐλᾶτε νὰ συμπροσευχηθοῦμε, νὰ ἀναθέσουμε τὰ ἀτομικὰ καὶ τὰ ἐθνικά μας προβλήματα στὴν στοργικὴ ἀγάπη τῆς Παναγίας Μητέρας μας. Χρόνια πολλὰ σὲ ὅλους, εἰρηνικὰ καὶ ἅγια. Ἐπί δὲ τούτοις, Διατελῶ
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ