Παρασκευή, 24 Απριλίου 2009

Δελτίον Τύπου: γιὰ Δήμαρχο ΧειμάρραςἈριθ.  Πρωτ. 42
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 24ῃ Ἀπριλίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ    ΤΥΠΟΥ

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ ἔκανε τίς ἀκόλουθες δηλώσεις :
«Ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως κυρός ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ, πού μέ τούς συνεχεῖς καί ἀνυποχώρητους ἀγῶνες του ἔφερε στό ἐπίκεντρο τῆς ἐπικαιρότητας τό Βορειοηπειρωτικό, ἔλεγε καί τόνιζε συχνά, ὅτι «οἱ Ἀλβανοί δέν ἔχουν μπέσα».
Τά γεγονότα πού ἀκολούθησαν μετά τήν ἐκδημία τοῦ ἀοιδίμου Ἱεράρχη, ἀποδεικνύουν τοῦ λόγου τό ἀληθές κατά τόν πλέον πανηγυρικό τρόπο. Τελευταία ἀπόδειξη τῆς ἀλβανικῆς κακοπιστίας, ἀλλά καί τοῦ ἀνθελληνικοῦ μένους τῆς γείτονος, εἶναι ἡ βαριά καταδίκη τοῦ Δημάρχου τῆς Ἑλληνόψυχης Χειμάρρας Βασίλη Μπολάνου ἀπό τό Πρωτοδικεῖο τοῦ Αὐλῶνα.
Ὁ Μπολάνος κατηγορήθηκε ὅτι τό 2008 ἀφαίρεσε ὁδικές πινακίδες σημάνσεως, ἐπειδή τά τοπωνύμια, οἱ συνοικίες, τά μνημεῖα καί οἱ κύριες ὁδοί τῆς Χειμάρρας ἦταν γραμμένα στά ἀλβανικά καί στά ἀγγλικά, παρά τό ὅτι ἡ περιοχή κατοικεῖται στήν πλειονότητά της ἀπό Βορειοηπειρωτικό Ἑλληνικό πληθυσμό.
Ἐμεῖς, χρόνια τώρα φωνάζουμε καί ζητᾶμε ἀπό τούς διαχειριζόμενους τήν ἐξωτερική πολιτική τῆς χώρας μας νά δηλώσουν ποιά ἐπιτέλους, εἶναι ἡ Βόρειος Ἤπειρος. Ἡ πόλη τοῦ Ἀργυροκάστρου, οἱ Ἅγιοι Σαράντα, ἡ Χειμάρρα, ἡ Κορυτσά δέν ἀποτελοῦν ἀναπόσπαστο κομμάτι τῆς Βορείου Ἠπείρου; Οἱ Ἀλβανοί ἐπιμένουν ὅτι μόνο τά 99 χωριά τῆς Δερόπολης ἀνήκουν στήν Βορειοηπειρωτική Ἑλληνική Κοινότητα. Ἐμεῖς, ὅμως, τί κάνουμε; Δεχόμαστε αὐτόν τόν ταπεινωτικό συμβιβασμό; Ἄν ναί, τότε φαινόμενα σάν τήν καταδίκη τοῦ Μπολάνου θά αὐξάνωνται καί θά πληθύνωνται. Γιατί οἱ ὑποχωρήσεις βλάπτουν καίρια τά ἐθνικά θέματα.
Εἶναι καιρός νά χαραχθῇ ἑνιαία, ὑπερκομματική πολιτική καί γιά τό θέμα τῆς Βορείου Ἠπείρου, χωρίς νά ὑπολογίζουμε στήν δῆθεν «μεγαλοψυχία» ἤ στίς ἐκδηλώσεις «φιλίας» τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι, τό ἔχουν ἀποδείξει περίτρανα, «δέν ἔχουν μπέσα». Κι’ αὐτό παρά τό ὅτι ἄν ἔχουν κάπως ὀρθοποδήσει σάν κράτος, τό ὀφείλουν κατ’ ἐξοχήν στήν Ἑλλάδα.
Ἄν, τελικῶς, ὁ Πρωθυπουργός κ. Κων. Καραμανλῆς μεταβῇ προσεχῶς στήν Ἀλβανία, ὀφείλει νά θέσῃ ξεκάθαρα τό θέμα τῶν ὁρίων τῆς Βορείου Ἠπείρου στούς γείτονες. Ἄν δέν τό πράξῃ, ἄς γνωρίζῃ - καί ἄς τό γνωρίζῃ καί ὁλόκληρος ὁ πολιτικός μας κόσμος - ὅτι «οὐκ ἔσται παῦλα τῶν δεινῶν». Οἱ καιροί εἶναι κρίσιμοι καί δέν περιμένουν. Πρός Θεοῦ, μή βάλουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, μέ τήν διστακτικότητα καί τήν ἀδράνειά μας, ταφόπετρα στό Βορειοηπειρωτικό. Ὁ Θεός καί ἡ Ἱστορία δέν θά μᾶς τό συγχωρήσουν ποτέ».

(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)