Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2008

Συλλαλητήριο γιά τήν Μακεδονία

Πρὸς
Τὴν Ἐπιτροπὴν Μακεδονικοῦ Ἀγῶνος
Εἰς Θεσσαλονίκην

             Ἀγαπητοὶ συνέλληνες ἀδελφοί,
            Χαίρω καὶ συγχαίρω ἀπὸ τὰ βάθη τῆς καρδιᾶς μου γιὰ τὸ σημερινὸ συλλαλητήριο ποὺ ὀργανώνετε στὴν Θεσσαλονίκη, γιὰ τὴνΜακεδονία μας.

            Στοὺς δίσεκτους καιρούς μας, ποὺ ἡ δειλία καὶ ἡ ἀνικανότητα ὀνομάζεται «σύνεση», ἐνέργειες ὅπως ἡ δική σας, δίνουν κουράγιο στὸν χιλιοπροδομένο Ἑλληνικό Λαό, ἀλλὰ καὶ φρόνημα ἀγωνιστικὸ στὰ Ἑλληνικὰ Νειᾶτα.

            Θερμότατα συγχαρητήρια στὸν Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κύριο Ἄνθιμο, γιατὶ σὲ πεῖσμα τῆς ἐναντίον του πολεμικῆς, θὰ εἶναι ὁμιλητὴς στὸ συλλαλητήριο.

            Ἔτσι, γιὰ μιὰ ἀκόμη φορά, ἡ Ἐκκλησία ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι φρουρὸς καὶ τροφὸς τοῦ Ἔθνους.

            Ἄς μὴ λησμονοῦμε ἀκόμη, τὴν Κύπρο καὶ τὴν Βόρειο Ἤπειρό μας, ποὺ περιμένουν τὴν ἐθνική τους δικαίωση. Μὲ κανένα τρόπο δὲν πρέπει νὰ προστεθοῦν στὶς «χαμένες πατρίδες».

            Συμμετέχοντας νοερὰ στὸ συλλαλητήριό σας γιὰ τὴν ἀγαπημένη μας Μακεδονία, μὲ ὅλη τὴν δύναμη τῆς ψυχῆς μου ἀναφωνῶ : Ζήτω ἡ Μακεδονία - Ζήτω ἡ Κύπρος - Ζὴτω ἡ Βόρειος Ἤπειρος.
             Ὁ Ἅγιος Θεὸς νὰ σᾶς δυναμώνῃ καὶ νὰ σᾶς εὐλογῇ.
 Μὲ ὁλόθερμες πατρικὲς καὶ πατριωτικὲς εὐχές 
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
+ Ὁ  Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καί Κονίτσης   Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ