Δευτέρα, 14 Μαΐου 2007

Δελτίον Τύπου -Ψήφισμα ἐκδηλώσεων γιὰ τὴν ἐπέτειο τῆς Αὐτονομίας τῆς Β/Η

Ἀριθ.  Πρωτ. 67  
Ἐν Δελβινακίῳ τῇ 13ῃ Μαΐου 2007
ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
 
Μέσα σὲ κλῖμα θρησκευτικοῦ καὶ πατριωτικοῦ ἐνθουσιασμοῦ πραγματοποιήθηκαν καὶ φέτος, στὸ ἡρωϊκὸ Δελβινάκι, οἱ ἐκδηλώσεις γιὰ τὴν ἐπέτειο τοῦ Αὐτονομιακοῦ Ἀγῶνος τῆς Βορείου Ἠπείρου (17.2.1914) καὶ τῆς ὑπογραφῆς τοῦ «Πρωτοκόλλου τῆς Κερκύρας»(17 Μαΐου 1914).
Οἱ νέοι τῆς ΣΦΕΒΑ, μέλη τοῦ ΠΑ.ΣΥ.Β.Α., Βορειοηπειρῶτες ποὺ εἶχαν ἔρθει ἀπὸ τὴν ἰδιαίτερη πατρίδα τους, καθὼς καὶ πλήθη λαοῦ ἔλαβαν μέρος στὶς ἐν λόγῳ ἐκδηλώσεις.
Μετὰ τὴν Θ. Λειτουργία ἐψάλη τρισάγιο ἐπὶ τοῦ τάφου τοῦ ἀοιδίμου Δρυϊνουπόλεως, ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ καὶ στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης κύριος ΑΝΔΡΕΑΣ, ἀφοῦ κατέθεσε στεφάνι, ἐξεφώνησε  τὴν καθιερωμένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἦταν ἰδιαίτερα ἀποκαλυπτικὴ καὶ διαφωτιστική, θέτοντας, μάλιστα, ἐπίσημα καὶ τὸ αἴτημα τῆς Αὐτονομίας τῆς Βορείου Ἠπείρου. Ἐπηκολούθησε, κατόπιν, εἰρηνικὴ πορεία μέχρι τὸ Ἡρῷο τῆς κωμοπόλεως, ὅπου ἐψάλη τρισάγιο ὑπὲρ τῶν ἐν πολέμοις πεσόντων, κατετέθη στεφάνι καὶ ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ τὸν Ἐθνικὸ Ὕμνο.
Στὸ τέλος ἀνεγνώσθη καὶ ἔγινε δεκτὸ διὰ βοῆς τὸ ἀκόλουθο
ΨΗΦΙΣΜΑ
«1) Ἐπαναλαμβάνουμε καὶ μεῖς τὴν δήλωση τοῦ Προέδρου τῆς Δημοκρατίας κ. Καρόλου Παπούλια, ὅτι «ἡ Ἑλλάδα ὑποστηρίζει σταθερὰ καὶ θερμὰ τὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἀλβανίας, ἡ ὁποία, γιὰ νὰ ὁλοκληρωθῇ, προϋποθέτει πλήρη σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων τῆς Ἑλληνικῆς Ἐθνικῆς Μειονότητος» τῆς Βορείου Ἠπείρου.
2) Ζητοῦμε νὰ σταματήσῃ ἡ ἐγκατάσταση Ἀλβανῶν ἀπὸ τὸ Τεπελένι ἤ καὶ ἀπὸ τὸ Κόσσοβο στὶς περιουσίες τῶν Βορειοηπειρωτῶν, γιατί , πέρα τῶν ἄλλων, κινδυνεύει νὰ ἀλλοιωθῇ ὁ πληθυσμὸς τῆς Ἑλληνικῆς Κοινότητος.
3) Γιὰ τὸ θέμα τῆς διπλῆς ὑπηκοότητος συμφωνοῦμε κατ’ ἀρχήν. Ἐπειδή, ὅμως, τώρα, οἱ συνθῆκες δὲν εὐνοοῦν κάτι τέτοιο, προτείνουμε τῆν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τῆς ταυτότητος Ὁμογενοῦς, ὥστε νὰ μὴν ὑπάρξῃ κίνδυνος νὰ χάσουν οἱ Βορειοηπειρῶτες  τὰ περιουσιακά τους στοιχεῖα, ἐν καιρῷ δὲ νὰ παλιννοστήσουν στὴν πατρική τους γῆ, ἀπόλυτοι κύριοι στὸν τόπο τους καὶ στὰ ὑπάρχοντά τους.
4) Χαιρετίζουμε τὴν ἐπιτυχία τῶν Βορειοηπειρωτῶν στὶς πρόσφατες δημοτικὲς ἐκλογές, τόσο σὲ Δήμους, ὅσο καὶ σὲ Ἐπαρχεῖα. Ἰδιαίτερα μᾶς χαροποιεῖ τὸ γεγονός, ὅτι τελικῶς, παρὰ τὶς δόλιες μεθοδεύσεις καὶ τὶς ἀπροκάλυπτες πιέσεις, ἐπανεξελέγη Ἕλληνας  Δήμαρχος στὴν ἡρωϊκὴ Χειμάρρα.
5) Ἐπικροτοῦμε τὶς δηλώσεις τοῦ Δημάρχου τῆς Χειμάρρας γιὰ τὴν Αὐτονομία τῆς Βορείου Ἠπείρου, οἱ ὁποῖες ἔρχονται σὰν συνέχεια τῶν ὅσων, σταθερὰ καὶ ἀταλάντευτα, ἐδήλωνε ὁ ἀοίδιμος Μητροπολίτης ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ.     Τέλος,
6) Καταδικάζομε τὶς ἰταμὲς προκλήσεις τῶν Σκοπιανῶν, ἐνῷ στέλνουμε θερμὸ ἀγωνιστικὸ χαιρετισμὸ σοὺς Κυπρίους ἀδελφοὺς καὶ στὸν ἀπόδημο Ἑλληνισμό ».
(Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)